Molybditt
Ferrimolybditt
(gult belegg)
 
Tromøya
Arendal
 
Samling og foto© 
Atle Michalsen