Pyrobelonitt
 
 
Ålefjær
Kristiansand
 
 
Samling
og foto© 
Kjell Myre