Pyrop
 
(røde granater)
Åheim
 
i eklogitt 
(bergart)
 
Størrelse på prøve
5 × 4  cm 
 
Samling og foto©
Atle Michalsen