Ægirin-augitt
 
Barkevikskjær Langesundfjorden
 
 
5 × 4 cm
 
Samling og
foto©
Atle Michalsen