Rhodokrositt
 
Ålefjær
Kristiansand
 
Samling og
foto©
Kjell Myre