Rutil

 

Akland
Risør
 
Krystaller opptil 2,7 cm
 
Finner 
Arnfinn Juliussen
 
Samling:
Norsk Bergverksmuseum
 
Foto©
Rainer Bode