Scandiobabingtonitt 
 
Heftetjern
Tørdal
Telemark.
 
 Bildebredde 1 cm.
Klare partier til høyre på bildet er
kristiansenitt
 
Samling og foto©
Roy Kristiansen.

Se også:

http://www.mindat.org/photo-52370.html
http://www.mindat.org/photo-52366.html
http://www.mindat.org/photo-52368.html
http://www.mindat.org/photo-52373.html