Studtitt
 
Bjertnes-pegmatitten
Krødsherad
Buskerud. 
 
Runde, blekgule
aggregater og
radiære vifter av
studtitt (< 1mm)
på gul-grønnlig
matte av uranofan
 
Samling og foto©
 Roy Kristiansen