Thomsenolitt
Gjerdingselva
Stryken
Lunner
Oppland
 
SEM-bilde:
330 ganger forstørret
 
Foto©
Gunnar Raade
 
Publisert i NAGS-nytt  2,1981