Wöhleritt
 
Skutesundskjær, Langesundfjorden
 
Samling:
MGM
 
Foto©
Frode Andersen