Wagneritt "Kjerulfin"
Bamble
Telemark
 
Samling:
MGM
Foto:  
Atle Michalsen