ELEMENTER
Kobber Røros; Løyøya, Horten; Dalane, Telemark o.a Neumann (1985)

Sølv Kongsberg; Dalane, Telemark; oa Neumann (1985)
Gull Finnmarksvidda; Bømlo; Eidsvoll o.a Neumann (1985)
Bly  Austvågøy ( Korn <0,2mm) Neumann (1985)
Awaruitt I ultrabasitt Ferangen- feltet Stein  nr 3/94 s.166

Schreibersitt I meteoritt funnet 1902, Alta, Finnmark Weissmann & Nikischer (1999)
Osmium Osthammaren, SØ for Røros (kornstørrelse)  (Nilsson 1990) BergVerkMus skr. 14 s 43
Palladium Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47

Iridium Osthammaren, SØ for Røros (varianten osmiridium) BergVerkMus skr. 14 s 43
Platina  Finnmark (Kornstørrelse) Neumann (1985)
Isoferroplatina Raudberget, Stølsheimen, Sogn BergVerkMus skr. 14 s 44

Tulameenitt Leka ofiolitt kompleks BergVerkMus skr. 14 s 44
Tetraferroplatina Raudberget, Stølsheimen, Sogn (bør verifisieres) BergVerkMus skr. 14,40-49
Arsen Kongsberg Neumann (1985)
Antimon Sulitjelma; Kongsberg; Bandaksli Neumann (1985)
Vismut I hydrothermale forekomster, pegmatitter o.a. Neumann (1985)
Grafitt Utbredt mineral Neumann (1985)

Moissanitt ?  Austvågøy (Korn, usikker bestemmelse);
Nyplassen, Løkken Verk
Neumann (1985); Jørgensen & Sagvold (2001)
Diamant I elvegrus, Pasvikelva Neumann (1985)
Svovel Forvitringsprodukt og sekundærdannelse Neumann (1985)
Tellur Bidjovagge Neumann (1985)