Referat fra gruppearbeid på NAGS’ Landsmøte 2004

Strategiplan 2004 – 2008

Gruppeleder:    Knut Edvard Larsen
Deltagere:        Jan Berggren, Hans Vidar Ellingsen, Herløv Haug, Arnhild Larsen,Stig Larsen, Bodil A. R. Johansen, Terje Reinan, Jan Strebel, Rolf Sørengen,

Forslag til ting det bør jobbes med i NAGS i strategiplanperioden:
(Ideer som kom frem  i arbeidsgruppa, og styret i NAGS behandler videre.)

Ideer til hvordan drive rekruttering.

Å utarbeide flere ideer enn de som allerede finnes i infopermen.
Her er noen forslag til aktiviteter som kan skape interesse rundt foreningen:

Nettverk for bestemmelse av mineraler. Å organisere ett nettverk for folk flest, der de kan få hjelp til å få bestemt sine prøver. Et forslag var å bruke hjemmesidene der folk sender spørsmål og bilder inn, og får svar- og dette kan leses av alle.

TV-serie el. l. om mineraler. For å skape allmenn interesse.

Kontakt med historielag. Felles møter osv.  

Bladet STEIN. Sørge for bedre planlegging og administrasjon av bladet.  

Idébank. Videreutvikle Infopermen og hjemmesiden.  

Sliping av stein. Mer info om dette, ikke bare mineralsamling.  

Samarbeid mellom foreninger.  f.eks. om turprogram, fossilgruppe.  

Få foreningene interessert i fellesskapet, og til å jobbe for det.  

Felles NAGS-brosjyre. Med adresser til foreningene, samleretiske regler mm.  

Brevkurs. Med 12 brev i amatørgeologi / lære om steinsamling. Kan skje over Internett.  

Tilrettelegging for lærere som søker informasjon om geologi.  

Aksjoner for å blåse liv i foreninger / naboforeninger som har gått / holder på å gå dukken.

 

Ref. Jan Strebel