NAGS

Norske Amatørgeologers Sammenslutning

Årsberetning 2004

Styrets arbeid

Styrets arbeid har fordelt seg på gruppearbeid/styremøter og selvstendig arbeid i periodene mellom styremøtene med prosjekter de enkelte er tildelt. Mye kommunikasjon skjer via telefon og ikke minst E-post.

Styremøter

Det har vært avholdt i alt 5 styremøter. Det kan høres lite ut, men to av møtene var hele helger hvor det ble arbeidet i mange timer fordelt på flere dager. På den måten får vi gjort langt mer enn ved å samles en kveld nå og da. Der begrenser også kostnadene mye, bl.a. blir mye reiseutgifter spart på den måten

Strategiplan 2004 – 2008

En arbeidsgruppe på landsmøtet satte opp en liste med forslag til saker NAGS kan jobbe videre med. Det var mange gode ideer. Styret har tatt med listen i det videre arbeid, prioritert og startet med å iverksette en del av dem, mens andre ting må ligge litt til man har kapasitet.

Kontakt med foreningene

Det har vært en del kontakt med foreningene, men det kunne vært oftere. Mange foreninger er i vekst og driver godt, andre sliter med rekruttering og mangel på folk til verv.

Økonomi

Økonomien er stabil og tilfredsstillende, men gir heller ikke rom for store "sprell".

Landsmøtet 2004

Landsmøtet ble holdt på Kongsberg vandrerhjem, Bergmannen, 24. april. 12 foreninger var representert. I anledning NAGS’ 30-års jubileum var det omvisning og middag i sølvgruvene. Vi takker i den forbindelse Fred Steinar Nordrum.

Steintreffet på Eidsfoss

Det 6. treffet var nok et vellykket treff i rekken. Nytt dette året var at vi trakk en stor ametystdruse blant publikum som hadde skrevet seg opp. Arbeidet med treffet, både forberedelser og gjennomføring, overtas år for år i større og større grad av folk fra de lokale foreninger i Drammen og Vestfold. Arbeidet med treffet i 2005 er i god rute. Nå som tidligere år er Thor Sørlie landsstyrets mann i arbeidsgruppa.

Hjemmesiden www.nags.net

Hjemmesiden er under stadig utvikling, og blir bedre og bedre. Det er Atle Michaelsen og Knut Edvard Larsen som har arbeidet med den. En av nyhetene er en komplett indeks og artikkeloversikt  for STEIN  1973 til 2004.

"Fortegnelse over norske mineralsamlere 2004"

Heftet var klart til Landsmøtet. Vi vil vurdere behovet for oppdatering og nye utgaver etter hvert.

STEIN

Bladet drives jevnt og trutt videre av vår utrettelige redaktør, Geir Henning Wiik. Den forretningsmessige/‌selskapsmessige siden har vært et slitasjemoment, men går nå bedre takket være Bjørn Otto Hansens innsats som regnskapsfører og styreformann Harald Folvik. Tingene har etter hvert gått seg til, og vi håper vi snart er ferdige med alle viderverdighetene som overgangen til aksjeselskap medførte.

NAGS-kortet

Det ble utstedt ca 80 kort i 2004, og styret har liggende bestilling på flere. Når det gjelder fordeler knyttet til kortet, har det i første vært sendt ut henvendelser til en rekke museer, besøksgruver o.l. Tilbakemeldingene har vært positive, men styret har foreløpig ikke hatt tid til å gjøre så mye ut av dette. Vi anser dette som en god, men kanskje litt pen start. Vi har stor tro på tiltaket, og vil jobbe mer med det framover.

Geologiens Dag

Geologiens Dag skal arrangeres over hele landet lørdag 3. september 2005. Da er det tanken at alt som kan krype og gå i det geologiske miljøet i Norge, både amatører og alle slags fagmiljøer, skal presentere det de driver med for resten av befolkningen. Ola Bredalen har vært NAGS’ representant i den nasjonale arbeidskomiteen. En gruppe arbeidet med saken på landsmøtet. En del foreninger har allerede planlagt og meldt inn arrangementer, og vi håper og regner med at flere kommer etter. Geologiens dag bør kunne bli en gylden anledning for foreningene til å markere seg i lokalmiljøet.

 

 

April 2005,

Knut Edvard Larsen Thor Sørlie Jan Strebel Bjørn Otto Hansen Atle Michalsen