ØNSKER DU Å BIDRA MED TEKSTER

TIL HJEMMESIDENE VÅRE?


Vi har store planer med NAGS`s hjemmesider, men styret i NAGS klarer ikke å gjøre alt selv...

Vi trenger derfor all den hjelp vi kan få, og kommer herved med følgende oppfordring:. Hvis du har noe på hjertet som du mener bør ha en plass på disse sidene - så skriv en tekst om dette og send den til oss. Du velger selv tema - bare det er noe som en amatørgeolog eller en eller annen som er nysgjerrig på stein kan få nytte av.

Det er mye vi ser behov for å informere om på disse sidene, men vi ønsker samtidig å prioritere noen områder. Så hvis du sitter inne med noe kompetanse og kunnskap, kunne vi gjerne ønske bidrag på følgende områder:

Bidrag, spørsmål og kommentarer kan sendes til:

Knut Edvard Larsen