TURGUIDER PÅ CD-ROM


NAGS har en del guider som beskriver en del geologiske lokaliteter. Disse har vi nå samlet på en CD-rom plate. 
Denne er kopiert opp til alle foreningene og utdelt ved siste landsmøte (2003) . Foreninger som ikke var representert i Kongsberg, får denne tilsendt som vedlegg i en størres ressursperm. 
Merk:
Guidene som NAGS lager i forbindelse med treffene i Eidsfoss, inngå ikke på CD-rom plata. Disse fås kun ved deltakelse på turene som arrangeres på treffet.   

NAGS©2001-2004