LANDSMØTE 2001
10-11. mars,  Sarpsborg Vandrerhjem - Tuneheimen

PROGRAM

Lørdag kl. 12.00        Lunsj

Lørdag kl. 13.00        Landsmøte i NAGS

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkallingen

 2. Godkjenning av dagsorden

 3. Valg av møteleder og referent

 4. Landstyrets årsberetning

 5. Regnskap for NAGS 2000

 6. Budsjett for NAGS 2001

 7. NAGS Steintreff på Eidsfoss 2000 og 2001

 8. Nordisk Stein og Mineralmesse

 9. Vedtektsendringer for NAGS   Forslag fra NAGS landsstyre

 10. Innkomne forslag (ingen er kommet innen fristen)

 11. Kontingent                                 Styret foreslår å øke kontingenten fra 2002 til kr. 30,-.

 12. Valg

 13. Avslutning av det ordinære landsmøtet.

PAUSE

Lørdag 11. mars kl. 15.00

Først en kort innledning ved leder i NAGS, Knut Edvard Larsen
"Visjoner for NAGS i et nytt årtusen"
Deretter deler vi oss i grupper og arbeider med disse temaene:
 • Strategiplan        Hva vil vi at NAGS skal være og gjøre?

 • Steinvettregler    Trenger vi et felles sett med regler i NAGS, bl.a. med tanke på den kommende (?) mineralloven.

 • Internett             Hvordan skal NAGS`hjemmeside se ut?

 • Bedre kontakt    Kontakt mellom klubbene, og med NAGS.

 • Deretter blir det kort oppsummering i plenum.

  PAUSE

  Lørdag 11. mars kl 17.00

  Hans Vidar Ellingsen og Astrid Haugen viser lysbilder fra sin tur i Namibia.

  PAUSE

  Lørdag 11. mars kl. 20.00

  Felles middag med påfølgende sosialt samvær.


  Søndag 12. mars kl 10.00

  Generalforsamling i Magasinet STEIN AS.

  Søndag 12. mars kl 12.00        Lunsj


  NAGS©2001