Referat fra gruppedrøftelsen om internet under NAGS landsmøtet 2001.  


  

Deltakere:      Hans Vidar Ellingsen, Terje Andersen, Ørnulf Lycke Nordli, Atle Michalsen

og Thor Sørlie.

 

Atle Michalsen ba om å få deltakerne umiddelbare ønsker om HVA hjemmesiden bør

Inneholde og HVORDAN presentasjonen bør skje.

Det var full enighet om at siden skulle være presentabel, men enkel og uten fiksfakserier.

Det skal ikke være nødvendig å måtte rulle på forsiden, for å se forsidens innhold.

Siden skal være på norsk, kun visse deler oversettes til engelsk. Besøksteller er ønskelig.

Disse punkter/emner må hjemmesiden ifølge deltakerne inneholde:

 

-                     Kontakter til steininteresserte i Norge (kanskje også utland).

-                     Informasjon om klubbene og NAGS.

-                     Egen side for magasinet STEIN.

-                     Mineralopplysninger, med tiden gjerne også opplysninger om forekomster.

-                     Informasjon som vedkommer steinhobbyen

-                     Informasjon om messer og arrangementer

-                     Informasjon om GMV, herunder også museer / institusjoner.

-                     Informasjon og tips for nye samlere, lærere m.fl.

-                     Linker til interessante sider.

-                     Interaktive sider der det kan stilles spørsmål og der nyheter kan meddeles.

-                     Side for bytte, kjøp og salg.

 

Etter en høringsrunde viste Atle et forslaget som var blitt utarbeidet som utgangspunkt for drøftelser om nytt innhold og lay-out på den fremtidige hjemmesiden.

Sentralt vil være arbeidet med å lage et "oppslagsverk" over alle godkjente norske mineraler, inkludert informasjon, bilde, kildehenvisninger med mer. Dette arbeid er allerede godt igang takket være Knut Edvard Larsens minerallister.

Deltakerne på gruppedrøftelsen var imponert over Atles arbeid og ga sin tilslutning til at dette skulle danne grunnlaget for NAGS nye hjemmeside.

 

Vi håper at dere kan se NAGS nye hjemmesiden rundt påsketider på www.nags.net! 

 

VI BER ALLE SOM ER INTERESSERT I HJEMMESIDEARBEID ELLER SOM HAR BILDER OG STOFF, Å TA DEL I UTFORDRINGEN I Å SKAPE NORGES NYTTIGSTE STEINSIDE!

 

De foreninger som ikke hadde en presentasjonsside på "den gamle" NAGS hjemmeside,

oppfordrer vi til å lage en slik! Gjerne med en e-post kontaktadresse.

Vi hjelper til hvis det er nødvendig

Ref. Thor Sørlie