Hvordan bedre kontakten mellom foreningene og mellom foreningene og styret.  


Referat fra gruppemøte under NAGS landsmøte 2001.

 

Hovedtrekkene som ble fremført var i korte trekk følgende:

·        Foreningene oppfordres til å bli flinkere til å sende hverandre årsmeldinger.

·        Å sende medlemsblader til andre foreninger - flere mente dog at dette ble for dyrt.

·        Utveksle turprogram og info-folder om hverandres foreninger/aktiviteter.

·        Vi ser allerede flere eksempler på at foreninger i samme region har et godt samarbeid. Det kan sikkert utvikles videre.

·        Mange foreninger sliter med å skaffe foredragsholdere - et samarbeid om aktuelle organisasjoner og personer kunne være nyttig.

·        Prøve å få *Venneforeninger* andre steder i landet og gjerne også i utlandet.

·        Styret besøker foreninger på deres medlemkvelder og informerer om NAGS. Solør og Omegn Geologiforening v/Ola Bredalen, opplyste etterfølgende at de gjerne betalte reisen i  den forbindelse. Jeg kan legge til at denne foreningen arrangerer sine møter på fredager, slik mange medlemmer, som er pendlere, kan komme hjem og delta.

·        Når foreninger besøker hverandre f.eks. på en felles steintur, kunne man avslutte med et møte hvor man fikk bestemt mineraler man var usikre på, evt. byttet stein og andet sosialt samvær.

·        En del foreninger har utstillinger på skoler og her så man også et område hvor samarbejde med andre kunne være positivt.

·        Foreninger som føler de sliter i motgang og med manglende motivering bør be om gode råd og tips fra andre samt fra styret.

 

 

Niels J. Abildgaard

11. mars 2001