Referat Landsmøte i NAGS
Sted:                Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen, Kongsberg
Tid:                  24. april 2004
Tilstede:           Fra NAGS’ landsstyre:            Knut Edvard Larsen         leder

                                                                       Thor Sørlie                      nestleder

                                                                       Bjørn Otto Hansen           kasserer

                                                                       Jan Strebel                       sekretær

                        Fra valgkomiteen:                    Jan Rønjom

                        Fra foreningene: 17 delegater. 12 foreninger var representert.

Deltagerliste følger vedlagt.  

NAGS’ leder Knut Edvard Larsen åpnet møtet. Det var folk fra mange kanter av landet. Alle delegatene hadde fått utdelt en skrivemappe med blokk, penn og kalkulator, og med navne­merke som markerte NAGS’ 30-års jubileum utenpå. De som hadde bestilt NAGS-kort fikk også dette. Så var det over til dagsorden:

 

1,2,3.   Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer. Knut Edvard ble valgt til møteleder og undertegnede til referent.

4.                  Landsstyrets årsberetning for 2003 ble lest opp av Knut Edvard. Det ble påpekt at antall styremøter ikke var angitt. Det ble også en kort diskusjon om NAGS-kortet pga. en misforståelse omkring utstedelsesrutinene. Kortene utstedes og fornyes i hht. bestilling fra hver forening. Den enkelte forening står altså fritt i å drive justis mht. hvilke medlemmer de evt. mener ikke bør få kort pga. mulighet for misbruk. Årsberetningen ble godkjent.

5.                  Ressurspermen. Thor Sørlie fortalte litt om permen, og hva den var tenkt til. Han oppfordret foreningene til å sende inn turguider. Det er ikke nye blader hittil i år, men det vil snart komme en ny adresseliste.

6.                  Regnskap for 2003. Bjørn Otto Hansen refererte regnskapet for NAGS, og sammen­lignet med budsjettet og fjorårstallene. Regnskapet viser et underskudd på kr 13861 mot budsjett kr 2800. Dette skyldes et regnskapsteknisk grep, ved at reisefordelings­fondets kapital er utgiftsført med kr 10972 fordi det skal stå på egen konto og ikke inngå i resultatregnskapet. Redegjørelsen inkluderte det som skulle kommet under pkt. 10. Messefond. Revisjons­beretningen ble lagt fram. Regnskapet ble godkjent.

7.                  Budsjett for 2004. Bjørn Otto gikk gjennom og forklarte, og svarte på spørsmål. Det er et realistisk budsjett som viser et lite underskudd, kr 1100. Budsjettet ble godkjent.

8.                  Steintreffet på Eidsfoss. Thor fortalte litt om treffet i fjor, og planene for årets treff. Det blir et gratislotteri med en stor ametystgeode som gevinst på treffet. Alle besøkende får et lodd ved å noteres i en bok, dermed får vi et tall på besøkende, og en navneliste med geologiinteresserte personer. Foreningene oppfordres til å sørge for tombolagevinster av god kvalitet, men fortrinnsvis ikke så stor vekt. Stig Larsen fortalte om situasjonen på treffplassen. Det er store gravearbeider i gang i forbindelse med en hovedvannledning fra Eikeren til søndre Vestfold, og det ser kaotisk ut på stedet i dag. Vi er imidlertid lovet at det skal være bra igjen til treffet.

9.                  NAGS-messer. Ingen foreninger har så langt søkt om å ha NAGS-messe i 2004.

10.              Reisefordelingsfond. Se under pkt. 6.

11.              Medlemsbladet STEIN. Knut Edvard orienterte litt om arbeidet med bladet fra NAGS-styrets side. Bladet kommer ut, og utgavene er bra, men det er slitasje på de som involverer seg. Fordeling av oppgaver og ansvar er ikke definert. Bladet kommer for sent ut, og vi får problemer med annonsører/messearrangører når bladet kommer ut etter arrangementet. Det ble noe ordveksling/avklaring.

12.              Vedtektsendringer. Det forelå ikke forslag om vedtektsendringer.

13.              Innkomne forslag. Det forelå ikke innkomne forslag.

14.              Kontingent. Det kom forslag fra salen om å øke kontingenten med 10 kr, evt. 5 kr, og det kom innlegg for og mot. Det ble stemt, og kontingenten blir uforandret.

15.              Valg. Jan Rønjom la fram valgkomiteens forslag. Resultatet av valget ble slik, i tråd med valgkomiteens innstilling (alle valg er for to år):

Landsstyret:      Knut Edvard Larsen ble gjenvalgt som leder.

                        Jan Strebel ble gjenvalgt som sekretær.

Atle Michalsen ble gjenvalgt som styremedlem/Web-ansvarlig.

Valgkomité:      Per Lid Adamsen (Drammen) og Stig Larsen (Vestfold) ble

valgt som nye medlemmer. Jan Rønjom (Telemark) sitter ett år til.

Revisor:            Anne Thorvaldsen (Fredrikstad) sitter som revisor ett år til. Kari

Larsen (Vestfold) ble valgt som varamann for revisor.

Kandidater til styret i Magasinet STEIN as:

Olav Revheim (Sørlandet) og Leif Roger Størseth (Haugaland) ble valgt.

16.              Knut Edvard avsluttet den formelle delen av landsmøtet.

  

E E E

 

Så var det klart for andre økt, som var ”Fokus på tema”. Det var to temaer, og vi startet med en kort innledning om temaene. Deretter fordelte vi oss på to grupper, som diskuterte hvert sitt tema. Etter gruppearbeidene var det en kort gjennomgang i plenum. Landsstyret vil arbeide videre med temaene. Etter hvert vil hvert temaene presenteres i bearbeidet form, som ark i Ressurspermen, brev til foreningene og/eller artikler i STEIN.

 

Gruppe 1        Strategiplan for NAGS. Referat følger som vedlegg.

 

Gruppe 2        Geologiens dag 2005. Referat følger som vedlegg.

 

Så var tiden kommet for den faglige/underholdende/sosiale delen av programmet. Turen gikk til Saggrenda, hvor vi fikk utdelt hjelmer og satte oss i noen lave, små vogner uten fjæring. Det ble en humpende og larmende tur i en mørk gruvegang. Det tok bare ca. ti minutter, så var vi inne i en stor, opplyst hall i fjellet. Det er lagt opp til to nye omvisningsturer i gruvene fra 18. mai, og vi fikk være med på en kombinasjon av disse. Alle utstillinger var ikke klare ved vårt besøk, men det var imponerende å se den fine og sikre vandreruten som var satt i stand.

For mer informasjon, se Bergverksmuseets Internettside: www.kongsberg.net/bergverksmuseet, og velge ”Sølvgruvene” og ”Priser og åpningstider”. Dette bør bli en av sommerens familieutflukter! Men husk for all del å ta med nok (dvs. mye!) gode, varme klær, i fjellet er det seks varmegrader året rundt!

Deretter benket vi oss ved langbord i en stor, oppvarmet hall. Det ble servert deilig spekemat med tilbehør og passende drikke, og vi koste oss lenge. Siden det også var en markering av NAGS’ 30-årsjubileum denne gangen, hadde Knut Edvard et lite foredrag hvor han fortalte fra den første tiden i NAGS’ historie. Det var interessant å høre om.

Vi sender en stor takk til Fred Steinar Nordrum som sørget for at vi fikk muligheten for denne turen og bespisningen, og det for en svært hyggelig pris!

 

Etter gruveturen ble dagen avsluttet med hyggelig samvær på vandrerhjemmet. Det var satt fram frukt og snacks, og drikke å få kjøpt. Hans Vidar Ellingsen og Astrid Haugen hadde laget i stand en spørrekonkurranse som ble løst i grupper rundt bordene. Vi fikk virkelig litt å bryne oss på. Og det var fine premier til alle, det hadde Astrid sørget for!

 

Søndag formiddag gikk med til Generalforsamling i Magasinet STEIN as. Fra dette kommer eget referat.

 

Referat: Jan Strebel