Referat

Landsmøte i NAGS

Sted: Park Hotel, Halden

Tid: 23. april 2005

Tilstede: Fra NAGS’ landsstyre: Knut Edvard Larsen leder

Thor Sørlie nestleder

Bjørn Otto Hansen kasserer

Jan Strebel sekretær

Fra valgkomiteen: Stig Larsen

Fra STEIN: Geir Henning Wiik redaktør

Fra foreningene: 17 delegater. 9 foreninger var representert.

Deltagerliste følger vedlagt.

 

NAGS’ leder Knut Edvard Larsen ønsket velkommen og åpnet møtet. Årets gave til delegatene var en penneholder i Iddefjordsgranitt, laget av Thor Sørlie. Så var det over til dagsorden:

1,2,3. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer. Knut Edvard ble valgt til møteleder og undertegnede til referent.

Landsstyrets årsberetning for 2004 ble lest opp av Jan Strebel. Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

Ressurspermen. Thor Sørlie fortalte litt om permen, og hva den var tenkt til. Han oppfordret foreningene til å sende inn turguider, og dessuten komme med forslag til temaer man ønsker skal inngå i permen. Det er ikke nye ark hittil i år, men det vil snart komme en ny adresseliste. Det vil etter hvert også komme ark med erfaringer fra Geologiens dag og forslag til arrangementer, samt noe om Geologisk museum/GMV. Hans Vidar Ellingsen sa seg villig til å skrive litt om GMV.

Regnskap for 2004. Bjørn Otto Hansen refererte regnskapet for NAGS, og sammenlignet med budsjettet og fjorårstallene. Regnskapet viser et underskudd på kr 2623 mot budsjett kr 1100. Det ble en liten runde med spørsmål. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

Budsjett for 2005. Bjørn Otto gikk gjennom og forklarte, og svarte på spørsmål. Det er et realistisk budsjett som viser et lite overskudd, kr 3310. Budsjettet ble godkjent.

Steintreffet på Eidsfoss. Treffet er populært. De lokale foreningene i Drammen og Vestfold tar en større og større del av ansvar og arbeid for hvert år. Thor Sørlie, som er landsstyrets representant i arbeidsgruppa, fortalte litt om treffet i fjor, og planene for årets treff. Det blir et gratislotteri med en stor ametystgeode som gevinst også i år. I fjor var det ca. 1300 besøkende på treffet. Det vil bli en innskjerping av hva som skal utstilles og selges, man ønsker ikke produkter som ikke har noe med stein og amatørgeologi å gjøre. Parkering og skilting skal gjøres bedre. Årets plakat og folder var klare, disse er i år laget av Trond Lindseth, Drammen og omegn Geologiforening.

NAGS-messer. Ingen foreninger har så langt søkt om å ha NAGS-messe i 2005.

– 2 –

Reisefordelingsfondet står i 16 139 kroner. Fondet skal gi foreningene som har lang vei mulighet til å være med på landsmøtene uten at det koster mer for dem enn for de som har kort vei. NAGS kan vurdere å dekke utgifter ut over reise forutsatt at det søkes i god tid.

Medlemsbladet STEIN. Redaktør Geir Henning Wiik ga en liten rapport fra den daglige driften. Han satser på 4 x 36 sider i år. Korrekturen kan bli bedre. Antall abonnementer via foreningene synker sakte men sikkert sammen med medlemstallet i foreningene. Man ønsker å øke antallet direkteabbonnenter. Geir vil gjøre et fremstøt overfor bibliotekene.

Vedtektsendringer. Det forelå ikke forslag om vedtektsendringer.

Innkomne forslag. Det forelå ikke innkomne forslag.

Kontingent. Det var ikke forslag om å endre kontingenten, så den blir uforandret.

Valg. Stig Larsen la fram valgkomiteens forslag. Resultatet av valget ble slik, i tråd med valgkomiteens innstilling (alle valg er for to år om ikke annet skrives):

Landsstyret: Thor Sørlie ble gjenvalgt som nestleder.

Bjørn Otto Hansen ble gjenvalgt som kasserer.

Øivind Thoresen ble valgt til styremedlem for ett år for å erstatte Atle Michalsen, som har bedt om fritak for vervet.

Valgkomité: Kjell Paulsen (Harstad) ble valgt som nytt medlem. Per Lid

Adamsen (Drammen) og Stig Larsen (Vestfold) sitter ett år til.

Revisor: Anne Thorvaldsen (Fredrikstad) ble valgt som revisor. Kari

Larsen (Vestfold) sitter som varamann for revisor ett år til.

Jan Strebel la fram forslaget til kandidater til styret i Magasinet STEIN as på vegne av valg kommiteen for AS’et:

Niels J. Abildgaard ble valgt som kandidat til vervet som styreformann (ny).

Harald Breivik ble valgt som kandidat til varamedlem til styret (gjenvalg).

Knut Edvard avsluttet den formelle delen av landsmøtet.

E E E

Så var det klart for andre økt, "Fokus på tema", som i år var Geologiens Dag.

Anne Birkeland, som er ansatt som prosjektleder for Geologiens Dag, holdt en engasjert datapresentasjon som ble avsluttet med en runde med spørsmål fra salen.

Geologiens Dag i Norge arrangeres for første gang i år. Foranledningen er Norsk Geologisk forenings 100-årsjubileum. 25 % av vårt brutto nasjonalprodukt kommer fra geologien, det aller meste fra oljen som danner grunnlaget for vår velstand. Målet for Geologiens Dag er å øke interessen for geologi i befolkningen. Hele det geologiske miljøet er invitert til å delta, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, de ulike produksjonsbedrifter, og amatørene, som er viktige brikker i dette. Det er meningen at Geologiens Dag skal bli et årlig arrangement, det har det allerede blitt i Sverige, Finland og Danmark. I Sverige er det 5. gang i år, i fjor hadde de 300 arrangementer med til sammen 20 000 besøkende.

Arrangementsdagen er lørdag 3. september, men det skjer også ting på fredagen, ikke minst for skolene, og på søndagen. Det blir arrangementer over hele landet, og på Svalbard og på oljefeltene til havs. Folk flest tenker lite over geologien, men det er den som danner grunnlaget for alt liv på jorden, og gir viktige råstoffer til industrien. Status pr. april var 106 innmeldte arrangementer. Disse er tilgjengelige på Internett, på www.geologiensdag.no, der man også kan melde inn nye arrangementer. Det er laget en felles grafisk plattform, og det blir en del felles markedsføring, med publikasjoner, T-skjorter og ballonger. Grafiske elementer og skrifttyper for plakater og brosjyrer mm. kan hentes på Internett.

Amatørgeologenes rolle er viktig. De har kunnskap og entusiasme, og lokal tilknytning. Typiske arrangementer kan være stands, utstillinger og turer. Det anbefales å kontakte kultur- og idrettsavdelingen i kommunen og høre om de har noe å bidra med, og å sørge for pressedekning før arrangementet. Den svenske hjemmesiden, www.geologinsdag.nu, har en idébank.

E E E

Deretter var tiden inne for å dra på steintur. En av grunnene til at man har flyttet landsmøtet lenger ut på våren, er nettopp at muligheten for å dra på tur er bedre da.

Målet var Herrebøkasa, en av Østfolds mest kjente pegmatitter. Forekomsten ligger i grensen mellom Iddefjordsgranitten og den eldre gneisen, og har vært drevet på feltspat til porselensproduksjon. Det er så langt funnet 34 ulike mineraler som er bestemt, pluss noen man ikke har funnet ut av ennå.

Thor Sørlie hadde laget en innholdsrik guide over forekomsten, og Per Chr. Olsen, som nok er den som har gravd mest i den, var med og veiledet. Været viste seg fra den beste siden, luften var litt frisk, men solen varmet. Alle fant noe av interesse, både for det blotte øyet og ting som må under mikroskopet. Så var det tilbake til hotellet, til en strekk, en dusj og hva man måtte ønske før helgens store historiske, sosiale og kulinariske opplevelse.

E E E

1700-tallsaften på Fredriksten festning

Helgens festaften foregikk på Fredriksten festning, et flott anlegg som ligger med utsikt over hele den vakre byen. Vi, som nå var både landsmøtedeltagere og en del representanter for de lokale foreninger, benket oss ved et stort langbord i Kongshallene. Vi fikk først av alt utdelt et stort stykke tøy, som ble knyttet bak i nakken og skulle tjene som forkle, smekke og serviett. På bordet var det ingen tallerken, men derimot et stor flat brødleiv som skulle gjøre samme nytte. Det fantes heller ikke spisebestikk, for dette skulle foregå som på 1700-tallet, og den gang spiste man med fingrene.

Harald Rønneberg (faren til TV-kjendisen med samme navn) ønsket velkommen og holdt en kort orientering om festningen og lokalene vi var i. Deretter ble fatene sendt rundt på bordet, og vi fikk birkebeinerskinke, fenalår, morrpølse, røkt lammelår, spareribs, kylling, reker, calamaris, gravet laks, grønnsaker med dipp, hasselback poteter, brytebrød og flatbrød. Passende drikke var å få kjøpt, og vi koste oss lenge og vel. Undertegnede hadde sett for seg en "grisete" opplevelse, men alle maten var i passende stykker, og servietten gjorde nytten, så dette var bare hyggelig. Til dessert var det mange slags frukt.

Deretter trakk vi inn i neste hall, hvor det ble kaffe og kaker, og hyggen rundt bordene fortsatte inn i de små timer. Niels J. Abildgaard og Anne Kari Skarstein hadde laget en både morsom og vanskelig konkurranse, så vi fikk noe å bryne oss på og lærte noe nytt.

Søndag formiddag var det Generalforsamling i Magasinet STEIN as. Fra dette kommer eget referat.

Referat: Jan Strebel

Deltagere på NAGS’ Landsmøte i Kongsberg 2004

Navn Forening

Knut Edvard Larsen Leder NAGS

Thor Sørlie Nestleder NAGS

Bjørn Otto Hansen Kasserer NAGS

Jan Strebel Sekretær NAGS / Sarpsborg GF

Geir Henning Wiik Redaktør STEIN

Trond Lindseth Drammen og omegn GF

Rolf Sørengen Drammen og omegn GF

Liz Günther Fredrikstad og omegn GF

Elizabeth Skoglund Fredrikstad og omegn GF

Aud Hansen Halden GF

Turid Bjørnsen Moss og omegn GF

Jan Erik Edvardsen Moss og omegn GF

Bodil A. R. Johansen Moss og omegn GF

Hans Vidar Ellingsen Oslo og Omegn GF

Johannes Hanto Oslo og Omegn GF

Astrid Haugen Oslo og Omegn GF

Jan Berggren Solør og omegn GF

Ola Bredalen Solør og omegn GF

Jan Rønjom Telemark GF

Kari Larsen Vestfold GF (observatør)

Odd Larsen Vestfold GF (observatør)

Stig Larsen Vestfold GF

Roy Johansen Vestfold GF