STYRET 2019

Adresser:
 

LEDER
Johannes Vik Seljebotn
Brynaflaten 3
5705 VOSS
Tel: 955 26 909
e-mail:
Olivin steinklubb
 NESTLEDER
 • Johannes Vandaskog
  Gullvegen 781
  5550
  Sveio
  Tlf:
  958 73 758
 • e-mail:
  Haugaland geologiforening
  SEKRETÆR                                           
  Siw Brandal Godø
  Kamsdalsveien 91
  6055 Godøy
  tlf
  : 911 34 541
  e-mail:
  Ålesund Geologiforening
  KASSERER
  Jon Erik Eriksen
  Sildreveien 21
  9414 Harstad
  e-mail:
  mobil: 481 42 189
  Harstad Geologiforening
  STYREMEDLEM, midleridig
  Thor Sørlie
  Iddeveien 50
  1769 Halden
  tlf: 906 64 992
  e-mail:
  Østfold geologiforening

  NAGS © 2012-19