STYRET 2021-22

Adresser:
 

 LEDER
 • Chris Gøran Holstad
  Blomstervegen 35 D
  2005 Rælingen
  Tlf: ?
 • e-mail:
  Oslo og Vestfold geologiforeninger

   

  SEKRETÆR                                           
  Siw Brandal Godø
  Kamsdalsveien 91
  6055 Godøy
  tlf
  : 911 34 541
  e-mail:
  Ålesund Geologiforening

  NESTLEDER
  Thor Sørlie
  Iddeveien 50
  1769 Halden
  tlf: 906 64 992
  e-mail:
  Østfold geologiforening

   

  KASSERER
  Jon Erik Eriksen
  Sildreveien 21
  9414 Harstad
  e-mail:
  mobil: 481 42 189
  Harstad Geologiforening
  STYREMEDLEM
  Astrid Haugen
  Kaptein Oppegaards v. 3
  1164 Oslo
  tlf: ?
  e-mail:
  Oslo geologiforening


  NAGS © 2021-22