Home
    (NAGS)
Back

  BERGVERKSMUSEETS SKRIFTSERIE NR 43:  F. S. Nordrum og Larsen, A. O. (red): Kongsberg Mineralsymposium 2009

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  PDF is downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4  PDF
 
Francis, C. A. (2010):
The Natural History of Gold, 5-16 PDF
 
Francis, C. A.  (2010):
Gems and Minerals of Maine Pegmatites, 17-20 PDF
 
Raade, G.  (2010):  
Plumbomicrolite from the Heftetjern granitic pegmatite, Tørdal, Telemark, south Norway,  21-28 PDF
 
Raade, G.  (2010): 
Chemical composition of acmite/aegirine intergrowths from Rundemyr, Eiker,  29-34 PDF
 
Friis, H., Balic-Žunić, T., Williams, T. & Petersen, O. V. (2010): 
Minerals of the låvenite group from south Greenland and Norway, 35-39 PDF
 
Jansen, Ø. (2010): 
Geologiske strukturer forteller sin historie (Abstrakt), 40 PDF
 
Michalsen, A. (2010): 
Minerallokaliteter på Sørøya, Vest-Finnmark- den grønne øya i nord, 41-52 PDF
 
Larsen, K. E. & Stensrud, S. (2010):
Mineralene i Rundemyrpegmatitten i Øvre Eiker, Buskerud, 53-64 PDF
 
Nordrum, F.S., Larsen, A.O.. & Erambert, M.  (2010): 
Apatitt fra noen norske mineralforekomster, 65-70 PDF
 
Revheim, O. (2010):
The vesuvianites of Kristiansand, southern Norway, 71-77 PDF
 
Selbekk, R. S., Berg, H-J. & Folvik, H.(2010)
Magnesitt eller dolomitt ? 78-80 PDF
 
Raade, G. & Husdal, T. (2010)
Chemical composition of a metamict (Mn,Fe)-Y-(Sb,As)-(Nb,Ti) oxide mineral from the Tennvatn amazonite pegmatite, Sørfold, Nordland, north Norway, 81-87 PDF
 
Breivik, H. Myre, K. & Gunnufsen, K. (2010)
Gammelt og nytt, stort og smått fra Storsynken, Knipane, Iveland, 88-94 PDF
 
Larsen, A.O. & Erambert, M. (2010)
Mosandritt og rinkitt fra nefelinsyenitt-pegmatitter i Langesundsfjordområdet, 95-102 PDF
 
Nordrum, F.S. (2010) 
Nyfunn av mineraler i Norge 2009-2010, 103-110 PDF
 
Larsen, A.O., Nordrum, F.S. & Kristiansen, R.(2010)
Mineralogia Norvegica 2009-2010, 111-113 PDF

 
 
ISBN 978-82-91337-50-0  
           NAGS/KEL © 2006-2022