Home
    (NAGS)
Back

NORSK BERGVERKSMUSEUM SKRIFTSERIE NR 43
                               2010

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  is downloadable in Pdf-format. Click on the title to download

  Francis, C. A.: The Natural History of Gold. 5-16
Francis, C. A. : Gems and Minerals of Maine Pegmatites. 17-20
Raade, G. :  Plumbomicrolite from the Heftetjern granitic pegmatite, Tørdal, Telemark, south Norway.  21-28
Raade, G. : Chemical composition of acmite/aegirine intergrowths from Rundemyr, Eiker.  29-34
Friis, H., Balic-Žunić, T., Williams, T. & Petersen, O. V.: Minerals of the låvenite group from south Greenland and Norway. 35-39
Jansen, Ø.: Geologiske strukturer forteller sin historie (Abstrakt). 40
Michalsen, A.:  Minerallokaliteter på Sørøya, Vest-Finnmark- den grønne øya i nord. 41-52
Larsen, K. E. & Stensrud, S.: Mineralene i Rundemyrpegmatitten i Øvre Eiker, Buskerud. 53-64
Nordrum, F.S., Larsen, A.O.. & Erambert, M. : Apatitt fra noen norske mineralforekomster. 65-70
Revheim, O.: The vesuvianites of Kristiansand, southern Norway. 71-77
Selbekk, R. S., Berg, H-J. & Folvik, H.: Magnesitt eller dolomitt ? 78-80
Raade, G. & Husdal, T. : Chemical composition of a metamict (Mn,Fe)-Y-(Sb,As)-(Nb,Ti) oxide mineral from the Tennvatn amazonite pegmatite, Sørfold, Nordland, north Norway. 81-87
 ISBN 978-82-91337-50-0 Breivik, H. Myre, K. & Gunnufsen, K.: Gammelt og nytt, stort og smått fra Storsynken, Knipane, Iveland. 88-94
  Larsen, A.O. & Erambert, M. : Mosandritt og rinkitt fra nefelinsyenitt-pegmatitter i Langesundsfjordområdet. 95-102
  ► Nordrum, F.S. : Nyfunn av mineraler i Norge 2009-2010. 103-110
  Larsen, A.O., Nordrum, F.S. & Kristiansen, R.: Mineralogia Norvegica 2009-2010. 111-113

                                                                                                                            NAGS/ KEL © 2010-2011