Home
    (NAGS)
Back

  Norsk Mineralsymposium 2016:  Larsen, A. O. og Kjærnet. T. (red)

  INNHOLD/CONTENTS.      Articles marked with  is downloadable in Pdf-format. Please click on the title to download

BESTILLING

Heftet kan bestilles, kr 100, . + porto, ved å kontakte
Torfinn Kjærnet
Krabberødstrand terrasse 11
3960 Stathelle
E-post: torfinn2 (at)online.no

 
  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4
 
Müller, A. (2016)
Granitic pegmatites-fascinating and puzzling rocks, 5-8  
 
Müller, A. & Thomas, R. (2016)
The genesis of granitic pegmatites- recent controversies, 9-12 
 
Friis, H. (2016)
Hva er tombarthite-(Y)?,  13-19 
 
Raade, G. & Kolitsch, U. (2016):
Crystal chemistry of two tourmalines from Høydalen, Tørdal, Telemark, Norway,  21-31
 
Larsen, A. O., Škoda, R. & Åsheim, A. (2016):
Yttrian epidote and allanite-(Y) from a granite pegmatite in Bamble, Telemark, Norway, 33-38
 
Husdal, T & Kolitsch, U. (2016):
Behoite from Høgtuva, Nordland, Norway, 39-41
 
Langhof, J., Jonsson, E. & Gustafsson, L. (2016):
Sekundära Be-mineral i svenska granitpegmatiter -en översikt, 43-52
 
Kullerud, K., Kotková, J. & Škoda, R. (2016):
Ag-Sb bearing minerals from the Kongsberg Silver Deposit, Norway, 53-59
 
Størseth, L. R. (2016):
Kompleks sulfidmineralisering i kaledonske kvartsganger ved Trondheim, 61-75
 
Larsen, A.O. og Stenløkk, J. (2016):
Hisingerite fra Ravneheitunnelen ved Farsund, Vest-Agder,  77-79
 
Larsen, K. E. (2016):
Kobberforekomsten i Kirkebukta, Løvøya, Horten, Vestfold, 81-91
 
Ljosåk, C. (2016):
Helt naturlig? Preparering som verdiskapende prosess, 93-98
 
Kristiansen, R. (2016):
Nye mineraler for vitenskapen funnet i Norge 2001-2016,  99-126
 
Larsen, K. E. (2016):
Noen funn av mineraler i Norge 2015-2016, 127-135
 
Larsen, A. O., Larsen, K. E. & Kristiansen, R. (2016):
Mineralogia Norvegica 2015-2016
 
ISBN 978-82-690027-1-3  
           NAGS/KEL © 2006-2016