ÅRGANG 1976

Home                    Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


NR 1
       Bladet  er merket "3.årgang. nr 1"

1-76.JPG (196940 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Larsen, Alf Olav Zeolitter pdf s 7-9
Eka Den gangen jeg fant et nytt mineral som ikke var noe nytt mineral pdf s 10
Larsen, A O. & Åsheim, A Mineraler fra Langangen pdf s 11-14
Larsen, A O. & Åsheim, A Kullholdig alunskifer fra Porsgrunn pdf s 14-15
Pedersen, Dagfinn M Og verre blir det pdf s 16
Nok et meteorittfall over Norge ? pdf s 17-18
Larsen, Alf Olav Nytt meteorittfunn i Norge pdf s 19
Jacobsen, Tor Fleischer, M. :1975 Glossary of Mineral species (bokanmeldelse) pdf s 20
Pedersen, Dagfinn M Kipfer, Alex: Mineralindex (bokanmeldelse) s 21
Jacobsen, Tor Nytt fra mineralfronten:  Blyglans med inneslutninger fra Espeland pdf s 22
Larsen, Alf Olav Melonite. Hedleyitt pdf s 22-23
Jacobsen, Tor Grandidieritt, nytt mineral for Norge pdf s 23

 

NR 2


2-76.JPG (219759 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Pedersen, Dagfinn M. Siden sist pdf s 2
Berge, Svein Arne Referat fra NAGS møte 3.4.76 pdf s 3-5
Solgård, Gunhild Ringerike Geologiforening pdf s 5-7
Oslo Geologiforening pdf s 8
Myrann, Per Sørlandet Geologiforening pdf s 9-11
Woje, Kjell Telemark Geologiforening  pdf s 11
Larsen, Alf Olav Radioaktivitet pdf s 12-13
Brommeland, John Akersbergets sølvgruver pdf s 14-15
Pedersen, Dagfinn M Vi har flyttet pdf s 15
Hansen. R & Berge, S. A Mineraler i Sandefjordsområdet II. Vøra, Vesterøya pdf s 16-17
Turguider pdf s 18-19
Larsen, Alf Olav Tur til Evje-Iveland pdf s 20-21
Hals, Paul Endelig et kurs for amatørgeologer pdf s 22
Brommeland, John Chr. Oftedahl: Norges geologi (bokanmeldelse) pdf s 23

 

NR 3


3-76.JPG (254793 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Pedersen, Dagfinn M. Siden sist  pdf s 2
Årsmøte i NAGS 16.10.76  pdf s 3-4
Åsheim, A. Moss og omegns geologiforening - nytt medlem i NAGS  pdf s 4-5
Guider pdf s 5
Pedersen, Dagfinn M I gullgraver Wallers fotspor pdf s 6
Bjørgedalens fremtidige utnyttelse - styring av masseuttak pdf s 6-7
Eldjarn, Knut H. J. Wilke: Mineralfundstellen (bokanm) pdf s 8
Tre av de vanligste tabulate korallene fra Ordovicium -Silur pdf s 9-10
Definisjoner av bergarter, mineraler, malm, erts med mer pdf s 11
Eldjarn, Knut The mineralogical Record -stadig bedre (bokanm) pdf s 12
Eldjarn, Knut Giftige mineraler pdf s 13-14
En gammel ringeriking pdf s 15-16
Messel, Knut Geofysikk I pdf s 16-19
Hansen, Ragnar Chevkinitt fra Sandefjord  pdf s 20
Jade pdf s 20
Larsen, Alf Olav Farer  ved radioaktiv stråling pdf s 21-22

 

NR 4


4-76.JPG (262613 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Pedersen, Dagfinn M. Siden sist pdf s 2
Nytt fra foreningene pdf  
Eldjarn, Knut Quo vadis ? pdf s 5-6
Gruvedrift i de gode gamle dager pdf s 7
Solgård, Jan Stein i dagliglivet pdf s 8-9
Bergslagen geologiska sällskap (BGS) 1967-1977 pdf s 10-11
Dalane, Johhnny "Mineralfundstellen"  pdf s 12
Berge, S.A & Hansen, R Mineraler i Sandefjordsområdet III. Varden pdf s 13-16
Steinrøysa neri bakken pdf  
Garmo, Torgeir T. Forsøk på ein ideologi pdf s 17-21
Johansen, Arve Bytteseminar ? pdf s 22
Larsen, Alf Olav Inklusjoner i flusspat pdf s 23

 

NAGS/KEL © 2001-2022