ÅRGANG 1985

  Home            Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem

NR 1


1-85.JPG (355952 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Berg, Hans-Jørgen Lommedalen. Litt historisk geologi og mineralogi fra Søndre Lommedalen pdf s 4-14
Paxal, J.H. Nytt om geotraversen pdf s 16
Korsbech, Uffe Radioaktive stein og radon pdf s 20-23
Enoksen, Ragnhild Amoco-interesse for Ringvassøya pdf s 26
Magnus, Jon Kongen på "glassberget" pdf s 28
Rydland, Terje Stavanger og omegn geologiforenings tur til Evje og Iveland aug.83 pdf s 30-33
Egsæter, Freddy Stein-og vintur 1985 pdf s 34

 

NR 2


2-85.JPG (348790 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Bryhni, Inge Nordsjøen-området som sank og sank pdf s 4-18
Lindteigen, Olav Internasjonalt besøk i hulene på Skrimfjellet pdf s 20-21
Engen, Margot Rjukan geologiforenings utenlandstur pdf s 22-26
Caspari, Sissel Marie Alvdalens nye porfyrverk Dalarne, Sverige pdf s 28-30
Tvedestrandsdame startet feltspatens historie i Norge pdf s 32-33
Hjort-Larsen, Arvid Gulljakt utvides pdf s 34

 

NR 3


3-85.JPG (246630 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Nytt fra foreningene  pdf s 3
Kongelig resolusjon av 16 november om opprettelse av 4 naturreservater, 11 naturminner… pdf s 4-9
Funke, B Conularia  pdf s 10-11
Kvamsdal, Lars Olav Steinklubben 20 år pdf s 12-15
Leting etter mineraler  pdf s 16-17
Vårli,Elisatbeth Nordisk stein og mineralmesse -85 i Moss  pdf s 20-23
Paxal, J.H. Trondhjemitten på Støren  pdf s 24-25
Engen. Margot "Steintur" til Tørdal i Telemark   pdf s 26
Solås, Erna M. Sørlandets geologiforening 15 år  pdf s 28
Sanne, Lorenz "Radioaktive klokker" går dei rett !   pdf s 29-31
Knudsen, Åse Glassberget jevnes med jorden! pdf s 32-34

 

NR 4


4-85.JPG (343701 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Nytt fra foreningene pdf s 3
Solgård, Jan The Heen Mineral mines - om bly og sinkgruvene på Vaagaard  pdf s 4-9
Paxal, J.H. Blant franske vulkaner pdf s 10-1
Sandvik, Per M.. Fyrsetting- en eldgammel teknikk pdf s 14-21
Smelror, Morten Litt om mikrofossiler og oljegeologi pdf s 22-26
Kristoffersen, Oddvar Gulljakt i Narvik pdf s 27
Anderssen, Marit C. Skedsmo får landets første geologiske park pdf s 28-29
Drolsum, Nils Europas dypeste museumsgruver  [Kongsberg] pdf s 30-31
Ottesen, Øystein Geo-parken åpnet pdf s 32-33
Kvamsdal, Lars Olav Staurolitt fra Salten, Nordland  pdf s 34
Muligheter for gullfunn i Troms pdf s 34