ÅRGANG 2018

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
 
Larsen, Knut Edvard Redaksjonens hjørne: Look to Rogaland! s. 3
Stenløkk, Jan Velkommen til Landsmøte i NAGS, i Fredrikstad lørdag 21.aprilt! s 4
Skrefsrud, Per Kinnekulle, Vest-Sverige s 6-8
Hansen, Gunnar Helvig Beryllen mineralsenter, Evje s 9
Svensen, Sven Åge Noen mineralforekomster i Rogaland s 10-20
Hollund, Egil Besøk på mineralmessa i Sainte-Marie-aux-Mines i 2017 s 21-25
Aslesen, Synnøve Stavanger geologiforening 40 år s 26-27
Garmo, Torgeir T, Kvamsdal, Lars Olav og Lønnve, Jon

Rune S. Selbekk 1967 - 2017

s 28-33
Fjellvang, Rune og Kvamsdal, Lars Olav

Mysteriet om wavellitten

s 34-38
Sørlie, Thor Bladet STEINs Ærespris 2017 s 39
 

NR 2 INNHOLD (ikke utgitt ennå)

         
     
     
     
     
     
     
     
     
     

NR 3 INNHOLD    (ikke utgitt ennå)

 

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

NR 4 INNHOLD  (ikke utgitt ennå)

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
     

  NAGS/KEL © 2017