ÅRGANG 2019

Home      Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem


NR 1  INNHOLD

      
 
Redaksjonens hjørne
 
s. 3
Taagvold, Harald og Kristansen, Roy Historien om millsitt
 
s 4-8
Størseth, Leif Gunnar Nytt thulittfunn i Åstfjorden, Trøndelag
 
s 9-17
Persson, Anders Källargruvan. En sulfatmineralisering i västra Värmland
 
s 18-24
Werner, Ronald Reidar Kjetså (1947-2018)- med stein i blodet...
 
s 25
Nashoug, Ole Istidsyret som kom og forsvant ! [om mammut]
 
s 26-30
Storm Nielsen, Johan Litt om thulittforekomsten i Leksvik
 
s 31-32
Heyer, Henrik

Flytefoldet ignimbritt på Eidsfoss
 

s 33-34
 

NR 2 ikke utgitt ennå

         
     
     
     
     
     
     
     
     
     

NR 3 ikke utgitt ennå

 

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

NR 4 ikke utgitt ennå

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
     

  NAGS/KEL © 2019