GENERELT OM GEOLOGI   REGIONAL GEOLOGI  
  Norges Geologiske Undersøkelse
Geologi- (Bergen Museum- Universitetet i Bergen)
Geologi- Naturhistorisk Museum Oslo
 
  Vestfolds geologi
Svalbards geologi
Gæa Norvegica Geopark
 
      GEOLOGIFORENINGER Klikk her  
  FORHANDLERE (STEIN's støttespillere)   ANNET  
  Fossheim Stensenter
Geotop.
Grenland Stein & Sølv AS
Oddestemmen Steinsliperi og Camping
  Geonorge
Geofreaks
 
  BERGINDUSTRI   NORSKE SAMLERE MED EGNE HJEMMESIDER  
  Amundrød Steinindustri
Alta Skiferprodukter DA
Bleikvassli Gruber AS
Granit 1893 A/S
Hardangerskifer AS
Heimdal Naturstein AS
Lenngren & Co Naturstein AS
Larvik granitt
Lunds Labrador (Larvikitt)
Natursten Senteret AS
Norwegian Rose AS
Norwegian Crystalites AS
NorFloor AS
Olivin-Åheim
SL Steinlegging AS
Stensenteret AS
Store Norske Spitsbergen Kullkompani
Sæthre Steinindustri AS
Sørlandsstein AS
Valdres Naturstein
 


 

 

 

 
 
  MUSEER og UTSTILLINGER   LOKALITETER  
  Mineralogisk-Geologisk Museum - Tøyen - Oslo
Paleontologisk Museum - Tøyen - Oslo
Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg
Orkla industrimuseum
Fennefoss Museum (Evje og Hornnes Museum)
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
Jernverksmuseum - Næs
Slemmestad geologisenter Slemmestad bibliotek
Driva Steinsenter, Oppdal
Fossheim steinsenter, Lom
Beryllen Mineralsenter, Hægeland


 

 

  Fensfeltet - Informative sider laget av Sverre Aksnes
Svensk geologiforenings tur i 2001 til: Bandaksli (Dalen), Kleggåsen (Froland), Langesundsfjorden, Ødegårdens verk, Byrud
Byrud - smaragdgruvene
Byrud, Minnesund, Mjøsa - smaragdgruvene (Ronalds Werner's artikkel på engelsk)
Byrud - smaragdgruve (svensk) - med kart 
Evje-Iveland - pegmatittene (Ronalds Werner's artikkel på engelsk)
Grua, Hadeland (Ronalds Werner's artikkel på engelsk)
Gjerdingen, Nordmarka (Ronalds Werner's artikkel på engelsk)
Heftetjern, Tørdal - bazzitt  (Ronalds Werner's artikkel på engelsk)
Langesundfjorden
Snarum, Modum - magnesitt bruddene (Ronalds Werner's artikkel på engelsk)
Solumsåsen pukkverk, Holmestrand  (Ronalds Werner's artikkel på engelsk)
Tinfos jernverks kvartsbrudd, Notodden (Ronalds Werner's artikkel på engelsk)


Sjekk også bladets STEIN sitt arkiv etter forekomstartikler,
Klikk her