NORSKE MINERALER OG MINERALLOKALITETER I LITTERATUREN

På disse sidene har vi samlet bibliografisk informasjon om artikler angående norske mineraler og minerallokaliteter utgitt i diverse mineralogiske og geologiske tidskrift og skriftserier. Klikk på det aktuelle tidsskrift for å få en oversikt over hva som er publisert i denne.
Denne listen er under bearbeidelse, og er ikke komplett. Flere tidskrifter vil bli inkludert etter hvert.

        Norsk Geologisk Tidskrift
(kommer)
Mineralogical Record (kommer)

 

Litteraturen som det henvises til på minerallistene: (Listet opp alfabetisk, lista er under utarbeidelse)

- Bonazzi, P., Lepore, G.O., Bindi, L.. Chopin, C., Husdal, T.A. & Medenbach, O. (2014): Perbøeite-(Ce) and alnaperbøeite-(Ce), two new members of the epidote-törnebohmite polysomatic series: Chemistry, structure, dehydrogenation, and clue for a sodian epidote end-member. American Mineralogist. 99, 157-169
- Folvik, H. O. (2013) : Alamositt fra Skjerpemyr, Grua, Oppland. Stein. 40 (1), 13
- Griffin, W. L., Nilsen, B. & Jensen, B. B. (1977) : Mineralogiske undersøkelser av tinntallerkener fra Hidra-vraket. Norsk Sjøfartsmuseums Årsberetning. 1976, 111-114.
- Hansteen, T. H. & Burke, E. A. (1994): Aphthitalite in high-temperature fluid inclusions in quartz from the Eikeren-Skrim granite complex, the Oslo paleorift. Norsk Geologisk Tidsskrift. 74 (4), 238-240
- Hawthorne, F. C., Abdu, Y.A., Ball, N.A., Černý, P. & Kristiansen, R. (2014): Agakhanovite-(Y), ideally (YCa)□2KBe3Si12O30, a new milarite-group mineral from the Heftetjern pegmatite, Tørdal, Southern Norway: Description and crystal structure. American Mineralogist. 99, 2084-2088.
- Hawthorne, F. C., Oberti, R., Harlow, G. E., Maresch, W. V., Martin, R.F. Schumacer, J.C. & Welch, M.D. (2012): Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist. 97, 2031–2048
- Husdal, T. (2008): The minerals of the pegmatites within the Tysfjord granite, northern Norway. Norsk Bergverksmuseum skrift. 38, 5-28.
- Husdal, T. (2011): Tysfjordgranittens pegmatitter. Stein. 38 (4): 4-35
- Larsen, K. E. (2015). Noen funn av mineraler i Norge 2013-2015. Norsk Mineralsymposium 2015, 79-88
- Neumann, H. (1985): Norges Mineraler. Norges Geologiske Undersøkelse Skrifter. 68, 278 pp
- Nilsen, O. (1978): Caledonian sulphide deposits and minor iron-formations from the southern Trondheim region, Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 340, 35-85
- Oberti, R., Boiocchi, M., Smith, D.C. & Medenbach, O. (2007): Alumotaramite, alumino-magnesiotaramite, and fluoro-alumino-magnesiotaramite: Mineral data and crystal chemistry. American Mineralogist. 92, 1428-1435
- Raade , G. Austrheim, H. & Sæbø, P.C. (1990): Cerite-(Ce) from Lagmannsvik, Hamarøy. Interne notater 1961-1990. Mineralogisk-Geologisk Museum, UiO, 153-154
- Raade, G., Grice, J.D., Cooper, M.A. (2009): Alflarsenite, a new beryllium-silicate zeolite from a syenitic pegmatite in the Larvik plutonic complex, Oslo Region, Norway. European Journal of Mineralogy, 21, 893-900
- Selbekk, R. S., Husdal, T.A. & Berg, H-J. (2010): Nye mineraler for Norge i 2010. Stein. 37 (4), 24-26