NITRATER, KARBONATER OG BORATER

   
Nitrokalsitt som utblomstring på fjøsvegger Neumann (1985)
Nahcolitt Som væskeinneslutning i mikrodiamant -førende granulitter i den Vestlige geis regionen R. B. Larsen et al. (1998)
Kalsitt Svært avnlig mineral Neumann (1985)
Magnesitt Snarum; Hylleråsen, Trysil; Ofoten, Foldalen o.a Neumann (1985)
Sideritt vanlig mineral Neumann (1985)
Rhodokrositt Brandsnuten, Telemark; Heskestad, Lister o.a Neumann (1985)
Smithsonitt Kontaktforekomster i Oslofeltet; Fauske o.a Neumann (1985)
Dolomitt Relativt vanlig mineral Neumann (1985)
Ankeritt Håfjellsmulden, Ofoten; Bleka, Telemark; Fensfeltet o.a Neumann (1985)
Kutnohoritt ? Håfjellsmulden, Ofoten (usikker bestemmelse) Neumann(1985)
Aragonitt Elsjø-feltet;Konnerud;Dypingdal,Snarum o.a Neumann (1985)
Strontianitt Åmot, Telemark Bestemt ved MGM 11/93, film 29148
Witheritt Sulitjelma; Bjørnøya, Svalbard BergVerkMus skr.15 s 54; nr 17 s 15
Cerussitt Konnerud; Mutta-skjerpet, Grua; Forvik, Helgeland o.a Neumann (1985)
Azuritt Utbredt sekundært mineral i Cu-forekomster o.a Neumann (1985)
Malakitt Meget utbredt sekundært mineral i Cu-forekomster o.a Neumann (1985)
Rosasitt Skjerpemyr, Grua; Konnerud Neumann (1985), BergVerkMus skr. 9 s 19 
Hydrosinkitt Branten, Katterat; Konnerud; Grua; Kongsberg o.a Neumann (1985)
Brianyoungitt Glomsrudkollen; Konnerud; Nyseter, Grua BergVerkMus skr. 9  s 18-21 
Aurichalcitt Oslofeltets kontaktforekomster; Dirdal, Rogaland o.a Neumann (1985)
Dawsonitt ? BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Bastnäsitt-(Ce) Rømteland; Mostad; Drag; Langesundsfjorden o.a Neumann (1985)
Parisitt-(Ce) Langesundsfjorden; Halvorsrud, Råde; Sandungen o.a Neumann (1985)
Synchisite-(Y) Høydalen Seter, Telemark Stein  nr 4,1998 s 27
Synchysitt-(Ce) Nedre Eiker kirke; Gryting, Gjerstad; Kongsberg o.a Neumann (1985)
Hydrocerussitt Heia, Tvedalen Neumann (1985)
Fosgenitt Blystadlia, Rælingen NAGS-nytt nr 3/86 s 11
Bismutitt Gjuv, Hjartdal, Telemark; Gjellebekk; Iveland o.a Neumann
Beyeritt Lampertiske Duers gruve, Moiseberg, Fyresdal BergVerkMus skr. 9 s 38-41 
Nesquehonitt Feragen; Oppdal Neumann (1985)

Lansforditt Feragen Neumann(1985)
Adamsitt-(Y) Hundholmen, Tysfjord, Nordland Pers.medd. Tomas Husdal 2006.
Lantanitt-(La) Seteråsen, Østfold; Solumsåsen, Holmestrand Neumann (1985)

Tengeritt-(Y) Hundholmen, Tysfjord; Ivedal, Iveland o.a Neumann (1985)
Kimuraitt-(Y)  Fra pegmatitt (Tangen ?), Kragerø, Telemark BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Lokkaitt-(Y) Tangen, Kragerø Neumann
Hydromagnesitt Tingelstadtjern, Modum; Feragen Neumann (1985)
Dypingitt Dypingdal, Snarum Neumann (1985)

Giorgiositt Sørdalen Fe-gruver, Ytre Holmedal, Sunnfjord Pers. med Gunnar Raade 1993
Artinitt Oppdal Stein nr 1/96 s 50
Manasseitt Modum; Snarum Neumann (1985)
Hydrotalkitt Snarum; Modum; Lona, Sannidal Neumann (1985)
Kamphaugitt-(Y) Hørtekollen; Tørdal; Tangen, Kragerø Stein  nr 2/94 s 143-4
Kalsium-ankylitt-(Ce) Treschow-Fritzøe larvikittbrudd, Tvedalen o.a Andersen et al 1993
Ankylitt-(Ce) Langesundsfjorden; Flaen, Grorud; Evje; Hundholmen o.a Neumann (1985)
Strontiodresseritt Fra marmorbrudd i Kjøpsvik, Tysfjord, Nordland MinRec 37, 46
Rutherfordin Bjertnes, Krøderen Neumann (1985)

Joliotitt Bjertnes, Krøderen Stein nr 1/90 s 25-28
Liebigitt Bjertnes, Krøderen Neumann(1985)
Urancalcaritt Bjertnes, Krøderen Stein nr 1/90 s 25-28
Kamotoitt-(Y) Bjertnes, Krøderen Stein nr 1/90, s 25-28
Nordenskiöldin Arøya, Langesundsfjorden Neumann (1985)
Warwickitt Mehus, Hinnøya BergVerk Mus Skr. 35,66
Ludwigitt Vestpolltind, Vesterålen Stein nr 3/97 s 130-136
Berboritt Saga, Tvedalen o.a Neumann (1985)
Cahnitt Klodeborg, Arendal Neumann (1985)
Szaibelyitt Dypingdal, Snarum; Tingelstadtjern, Modum Neumann (1985)
Hambergitt Helgeroa; Tvedalen Neumann (1985)