HVA ER NYTT PÅ INTERNETTSIDENE VÅRE?
NAGS - NORSKE AMATØRGEOLOGERS SAMMENSLUTNING - www.nags.net
 
 
 
 
 
 
 Sidene oppdateres jevnlig etter som stoff kommer inn fra foreningene o.a.
 
Siste:
1.01.2017: STEIN: Alle artiklene til årgangen 2010 er nå lagt ut på nettet og tilgjengelige. Unntak er nr 1 som er et temanummer. Dette er fortsatt til salgs.
                   Artiklene er indeksert på forfatter og tittel.
18.01.2017. Møte- og turprogram våren 2017 Follo, lagt ut. Oppdatert kontaktinfo (VGF ) på foreningslista
22.01.2017. Fjernet Gudbrandsdalen amatørgeologiske forening sin side ( foreningen gikk inn 1.1.2017)
23.01. Lagt ut referat fra NAGS styremøte 21.1.2017:
            Oppdatert oversikt over arrangementer 2017
24.01.2017 Oppdatert adresselista på siden med liste over foreningene
7.02.2017. Invitasjon landsmøtet 2017 lagt ut.
18.02. 2017. Oppdatert adressen til  Sandnes Steinklubb på listen over foreningene
19.02. 2017. Oppdatert kontaktinfo til Østfold Geologiforening. Lagt ut NAGS årsberetning 2015.
10.03. 2017 Oppdatert indekssiden over samtlige forsider til STEIN
15.03. 2017. Lagt ut NAGS-nytt 1 og 2 2017 i pdf utgave ( fra styret NAGS).  Innholdet i nr 1 2017 + ny side for årgang 2017 laget.
18.03.2017. Generell vedlikehold indekssider. Lagt ut nr 1 2011 + hele nummeret + alle artiklene, indeksert disse.
12.04.2017. Oppdatert Haugaland geologiforening sine sider  + Oppdatert listen over foreninger