HVA ER NYTT PÅ INTERNETTSIDENE VÅRE?
NAGS - NORSKE AMATØRGEOLOGERS SAMMENSLUTNING - www.nags.net
 
 
 
 
 
 
 Sidene oppdateres jevnlig etter som stoff kommer inn fra foreningene o.a.
 
Siste:
15.05. Lagt ut referat fra Landsmøtet 2018 +  artikler nr 4, 1974 av STEIN
13.05. Oppdatert adresse kontaktinfo Fredrikstad geologiforening. Oppdatert hvem som sitter i NAGS styret for 2018-2019
06.05. Lagt ut de fleste artikler i STEIN 2004 årgang, nr 2, 3 og 4
05.05. Lagt ut alle artikler STEIN 2005, 2010- årgangene + nr 4 2011
26.02. Lagt ut program mineralsymposium 2018 + invitasjon til Landsmøtet 2018. Fjernet noen døde lenker på lenkesiden.
23.02. Strøket Gjøvik geologiforening fra klubblista (nedlagt) . Oppdaert sidene til Follo Geologiforening
12.01. 2018 oppdatert  listen over messer 2018
03.01.2018 Lagt ut nye sider for Sørlandet geologiforening
29.12.2017. Oppdatert klubbliste siden
16. 12. 2017. Innholdsfortegnelse over STEIN nr 4-2017 lagt ut.
06.12.2017: Lagt ut melding fra Styret NAGS-nytt nr 3

                     Oppdatert adresse til Ålesund Geologiforening på klubbsiden (adresselisten til foreningene)