LANDSMØTER


LANDSMØTET 2023
PROTOKOLL FRA LANDSMØTET 2023  PDF
LANDSMØTET 2022
PROTOKOLL FRA LANDSMØTET 2022  PDF
LANDSMØTET 2021
REFERAT FRA LANDSMØTET 2021 Pdf
LANDSMØTET 2020
REFERAT FRA LANDSMØTET 2020 pdf
LANDSMØTET 2019
PROTOKOLL FRA LANDSMØTET 2019 pdf
LANDSMØTET 2018
REFERAT FRA LANDSMØTET 2018 pdf-fil
Invitasjon og program Landsmøtet 2018 PDF
ÅRSBERETNING 2017  PDF
LANDSMØTET 2017
PROTOKOLL fra LANDSMØTET 2017  PDF
Invitasjon og program Landsmøtet 2017, Sandefjord PDF
ÅRSBERETNING 2016 PDF
LANDSMØTET 2016
PROTOKOLL FRA LANDSMØTET 2016 pdf-fil
REFERAT FRA LANDSMØTET 2016 pdf-fil
ÅRSBERETNING 2015 pdf-fil
LANDSMØTET 2015
REFERAT FRA LANDSMØTET 2015 pdf-fil
LANDSMØTET 2014
REFERAT FRA LANDSMØTET 2014 pdf-fil
ÅRSBERETNING 2013 pdf-fil
LANDSMØTET 2013
REFERAT FRA LANDSMØTET 2013 pdf-fil
ÅRSBERETNING 2012 pdf-fil
LANDSMØTET 2012
REFERAT FRA LANDSMØTET 2012 pdf fil
ÅRSBERETNING 2011 pdf fil
LANDSMØTET 2011
REFERAT FRA  LANDSMØTET 2011 pdf fil
ÅRSMELDING 2010  Pdf-fil
RAPPORT STEIN 2010 Pdf-fil
LANDSMØTET 2010
REFERAT FRA LANDSMØTET 2010 pdf-fil
ÅRSMELDING 2009  Pdf-fil
LANDSMØTET 2009
REFERAT FRA LANDSMØTET 2009 pdf-fil
ÅRSMELDING 2008  Pdf-fil
LANDSMØTET 2008
REFERAT FRA LANDSMØTET 2008 pdf-fil
ÅRSMELDING 2007  Pdf-fil
LANDSMØTET 2007
REFERAT FRA LANDSMØTET 2007
ÅRSMELDING 2006
INNKALLING TIL LANDSMØTE 2007
LANDSMØTET 2006
REFERAT FRA LANDSMØTET 2006
ÅRSMELDING 2005
LANDSMØTET 2005
REFERAT FRA LANDSMØTET 2005
ÅRSMELDING 2004
LANDSMØTET 2004
REFERAT FRA LANDSMØTET 2004
STRATEGIPLAN 2004-2008
ÅRSMELDING 2003
LANDSMØTET 2003
REFERAT - LANDSMØTE NAGS, 2003
ÅRSMELDING, 2002

LANDSMØTET 2002

REFERAT - LANDSMØTE NAGS, 2002

ÅRSMELDING, 2001

LANDSMØTET 2001

PROGRAM FOR LANDSMØTE 10.-11. mars 2001

REFERAT - LANDSMØTE NAGS,  2001

REFERAT FRA GRUPPEARBEID - INTERNETT

REFERAT FRA GRUPPEARBEID - SAMLERETISKE REGLER

REFERAT FRA GRUPPEARBEID - BEDRE KONTAKT MELLOM FORENINGENE OG MELLOM FORENINGENE OG STYRET  


NAGS © 2009-2023