Home
    (NAGS)
Back

  Norsk Mineralsymposium 2018:  Larsen, A. O. og Kjærnet. T. (red)

  INNHOLD/CONTENTS.     

BESTILLING

Heftet kan bestilles, kr 150, . + porto, ved å kontakte
Torfinn Kjærnet
Krabberødstrand terrasse 11
3960 Stathelle
E-post: torfinn2 (at)online.no

 
  Tittelblad, forord og innholdsfortegnelse, 1-4
 
Andresen, P., Friis, H., Kjærnet, T. & Larsen, A. O. (2018): 
The minerals of the Jahren pegmatite, one of the major pegmatites in the Larvik Plutonic Complex, 5-22
 
Kjærnet, T. (2018)
Zektzeritt - mer utbredt i Larvik plutonkomplekset enn man skulle tro? 23-28
 
Kvamsdal, L. O.  (2018)
Delebekken - en elpidittlokalitet i Nordmarka ved Oslo,  29-44
 
Raade, G. (2018):
Albite granite - an exotic rock of the Oslo rift,  45-56
 
Rosing-Schow, N., Müller, A. & Friis, H.  (2018)
Glimmere i norske pegmatitter, 57-62
 
Kullerud, K., Kotková, J., Šrein, V. & Berg, B. I. (2018):
Electrum from the Kongsberg silver district, 63-70
 
Larsen, A. O. & Topa, D. (2018):
Bi-sulfosalts from Tokke, Telemark, Norway, 71-78
 
Kristiansen, R. (2018):
Nye mineralfunn fra Heftetjern-pegmatitten i Tørdal, 79-92
 
Müller, A., Ganerød, M., Spjelkavik, S.O.S. & Selbekk, R. (2018):
The hydrotermal breccia of Berglia-Glassberget, Trøndelag: Snapshot of a Triassic earthquake, 93-97
 
Breivik, H. (2018):
En elbaittførende pegmatittgang på Tindane, Fitjar, Hordaland,  99-104
 
Larsen, K. E. (2018):
Noen funn av mineraler i Norge 2017-2018, 105-114
 
Larsen, A. O., Larsen, K. E. & Kristiansen, R. (2018):
Mineralogia Norvegica 2017-2018, 115-117
 
 
ISBN 978-82-690027-1-3  
           NAGS/KEL © 2006-2019