Home

ÅRGANG 1993

Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


NR 1

1-93.JPG (129743 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Samuelsen, Helge Sogn 1992  pdf s 2 + 64-67
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: SARF/NAGS pdf s 57
Kristiansen, Roy Bogga er 80 år !  [Borghild Nilsen]  pdf  s 5-7
Kristiansen, Roy Thalenitt-liknende mineraler fra Åskagen, Sverige  pdf s 7-8 + 58-60
Ellingsen, Hans Vidar Samling av mineraler i fremtiden pdf s 10-11
Nilsen, Ø.Juul Konnerudområdets sekundærmineraler  pdf s 12-21
Kvamsdal, Lars Olav Nye fredninger pdf s 22-23
Patel, Runa Stömsbruk- Sveriges mittersta mässa pdf s 24-25
Kristiansen, Roy Debatt  [til "dårlig mineralkultur"] s 26+ 29
Kvamsdal, Lars Olav Noen mineraler fra nordmarkitten mellom Roa og Maura  pdf s 30-45
Nuten, Steingrim Ein høgreskrudd kvarts s 34-35
Wiik, Geir Henning Nordmarkitt pdf s 45
Torkelsen, Arne Om gruvene på Karmøy pdf s 47-52
Wiik, Geir Henning Vintermineralet pdf s 53
[Bilder av mineraler fra Øståsen, Hadeland ] pdf s 67
 

NR 2

2-93.JPG (189026 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Dahlgren, Sven Litt om geologien i det sentrale Telemark  pdf s 73- 79
Åmdals verk gruvemuseum pdf s 82-84
Kihle, Jan Cordieritt-Bamble-sektorens gåtefulle blå mineral pdf s 88-94
Wiik, Geir Henning Småstein s 96-97
Nordrum, Fred Steinar Dalen-Kjørholt gruve pdf s 98-99
Nordrum, Fred Steinar De siste års mineralfunn i Dalen-Kjørholt gruve  pdf s 100-111
Larsen, Alf Olav Fossum jernverk pdf s 112-116
Hultgren, William Thulitt Norges nasjonalmineral  pdf s 118-119
Kristiansen, Roy Thalenitt fra Hundholmen, Tysfjord  pdf s 121-123
NAGS. Norske amatørgeologers Sammenslutning pdf s 124
Kristiansen, Roy Caysichitt-(Y) og Chernovitt-(Y) fra Lindvikskollen, Kragerø; 2 nye mineraler for Norge pdf s 125-128
Wiik, Geir Henning "Reiseliv 1993" pdf s 131-132
Olsen, Ragnar Telemark Geologiforening pdf s 135-136

 


NR 3

3-93.JPG (264731 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Wiik, Geir Henning Sommerens dopede agurk (redaksjonelt ) pdf s 144-145
Dahlgren, Sven Fensfeltet-et stykke eksplosiv geologi  pdf s 146-155
Rykart, Rudolf Krystall. Gåtefullt ord gjennom årtusener pdf s 157-165
Wiik, Geir Henning Bokspalta. [arkivmagasinet.NGU kart] pdf s 166
Jansen, Øystein J. Forening med egen natursti pdf s 167
Ellingsen, Hans Vidar III.Europamøtet for mineral og fossilsamlere Filipstad 18-20 juni pdf s 168
Eldjarn, Knut Rhodochrositt og dinosaurier-Tucson 1993 pdf s 170-172
Tønnes, Reidar G. NGR-Norsk Geologiråd pdf s 173-4
Burvald, Ingulv To forekomster av nefelin-syenitt-pegmatitt i Telemark  pdf s 176-179
Abildgaard, Niels J. Steintreff' 93, Pers Hotel pdf s 181-182
Werner, Ronald Bazzitt fra pegmatitt nær Tørdal  pdf s 184-187
Wiik, Geir Henning Med øye for Telemark i mineralsalen på MGM  pdf s 188-189
Segalstad, T. V & Eggleston, Ted L. Pegmatittene i Tørdal, Telemark  pdf s 190-195
Wiik, Geir Henning Telemark -det er Dons det ! pdf s 198-199
 

NR 4

4-93.JPG (127975 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Wiik, Geir Henning Mineralsamling vern og lovverket (redaksjonelt) pdf s 204-205 +2
Ellingsen, Hans Vidar NAGS-nytt. Nordisk samarbeidsgruppe for amatørgeologer pdf s 206-207
Hanto, Johannes Utstyr for samlere pdf s 208+210
Tøsse, Anders Steinsamler laget sitt eget museum [ Harald Kvarsvik] pdf s 212-214
Wiik, Geir Henning Telemark geologiforening/NAGS-messa i Bamble pdf s 215-217 + 229
Patel, Runa Succémässa i nya lokaler pdf s 218-219
Wiik, Geir Henning og Werner Ronald Til minne [Helge Samuelsen] pdf s 220
Werner, Ronald Om synchisitt i Norge pdf s 221-226
Nuten, Steingrim Nytt fra "Midtmoen"  pdf s 227
Berg, Hans-Jørgen Xenolitter pdf s 229
Fjellvang, Eystein Til medlemsbladet STEIN [om Kvarts fra Bardu] s 231
Klavestad, Hillgund Blomster…. s 231
Årflot, Inger Kvernstein som industri pdf s 232-233
Niedermayer, Gerhardt Steintreff i Lom 15-18 sept.1988 pdf s 234-235
Andersen, Frode Hedrum pukkverk i Lågendalen  pdf s 236-238
Wiik, Geir Henning NAGS med egne lokaler pdf s 237
Driveklepp, Aashild Vinterstemning pdf s 239
Andersen, Frode Løvøya ved Horten pdf s 240-41
Sørlie,Thor Til Tørdal i Telemark pdf s 242-243
Witsø, Tor Debatt. Hei alle amatør-kolleger ! pdf s 244
Høyberget, Magne Bjønndalen bruk pdf s 245-6
Werner, Ronald Hans-Jørgen Berg: Bjønndalen bruk/ Landfall/ Mineralforekomster i Osloområdet/Tørdal (bokanmeldelse) pdf s 246
Werner, Ronald Alf Olav Larsen: Gruver og skjerp i Skien  (bokanmeldelse) pdf s 246
Høyberget, Magne Geologisk lokalitet rasert pdf s 247
Wiik,Geir Henning Ryktebørsen [om mineralfunn] pdf s 248
Holmström, Edgar Skyddslackering av mineralsamlingar pdf s 249
Kjeholt, Grete Tur til Klausstollen Vinoren pdf s 250
Wiik, Geir Henning Hadelands Bergverksmuseum, Grua pdf s 251 +250