Home ZUSSMANITT
Zussmanitt, K(Fe2+,Mg,Mn2+)13(Si,Al)18O42(OH)14, et sjiktsilikat.

Ved nye E 134 rett ved der stien går opp til Narverud gruver, Drammen, Buskerud fant Sigurd Stordal i 1998 2 prøver med et hvit-til lysegrønt nåleaktig mineral. Mineralet, som ble funnet i en løsblokk av drammensgranitt, opptrådte bl.a. sammen med anatas og illitt-1M(brun bladformet). En prøve av dette ble sendt til Dr. Thomas Karedjistan ved det geologiske instituttet ved Bulgarian Academy of Science i Sofia, Bulgaria for bestemmelse. Svaret han fikk var at dette zussmanitt. Identiteten er ikke blitt bekreftet av andre. Zussmanitt er tidligere kjent fra jernholdige metasedimenter og metamorfe leirskifre. Identiten synes utfra forekomstmåte å være noe tvilsom, og derfor er det foreløpig satt et ? etter navnet i listen.

Referanser:
Pers. med. Sigurd Stordal 10.1999
http://folk.uio.no/hansjb/news99.htm

 

© K.E.Larsen /NAGS 2004                                             
                                                                                        Tilbake til norske mineraler, alfabetisk liste
                                                                                        Tilbake til silikater
                                                                                        Tilbake til forsiden