Abhuritt   korroderte tinntallerkener i skipsvrak utenfor Hidra Griffin et al. (1977)
Adamsitt-(Y) Hundholmen, Tysfjord, Nordland Husdal (2008)
Aftitalitt I kvarts fra Eikeren-Skrim området Hansteen & Burke (1994)
Agakhanovitt-(Y) Heftetjern-pegmatitten, Tørdal Hawthorne et al. 2015
  Aguilarite Norske Løve, Vinoren (Kongsberg sølvdistrikt) Kåre Kullerud pers medd. 2015,  Larsen (2015)
Aikinitt I kontaktforekomst, Konnerud, Drammen Neumann (1985)
Akantitt Kongsberg sølvgruver o.a Neumann (1985)
Aktinolitt Meget utbredt i lav- og middels- metamorfe bergarter Neumann (1985)
Alabanditt I pyritt-malm ved Fløttum gruve, Sør-Trøndelag Nilsen (1978)
Alamositt Skjerpemyr, Grua, Oppland Folvik (2013)
Albitt Vidt utbredt mineral Neumann (1985)
Alflarsenitt Tuften, Tvedalen, Vestfold Raade et al. (2009)
Allanitt-(Ce)

Alminnelig i granittpegmatitter; også i alkaline bergarter og skarnbergarter

Neumann (1985)
Allanitt-(Y) Hundholmen, Tysfjord, Nordland Husdal (2008)
Allargentum I gullkonsentrat, Kárášjohka, Finnmark Neumann (1985)
Allofan Søsterhjemmet, Oslo; Gjerdingselva Neumann (1985)
Almandin Vidt utbredt; regionalmetamorfe bergarter Neumann (1985)
  Alnaperbøeitt-(Ce) I yttrofluorittlinser i Stetind pegmatitten, Nordland Bonazzi et al. (2014)
Altaitt Mikroskopiske inklusjoner i malm, Bidjovagge o.a Neumann (1985)
Althausitt Tingelstadtjern og Overntjern, Modum Neumann (1985)
Aluminoceritt-(Ce) Lagmannsvik, Hamarøy, Nordland Raade et al. (1990):Selbekk et al. (2010), 
Husdal (2011)
Aluminocopiapitt Usteberget, Ustaoset; Gamlebyen, Oslo Neumann (1985)
  Alum-K Kullgruve, Longyearbyen, Svalbard Pers. Medd. Łukasz Kruszewski 2006
Alunogen Tonneshulen, Svartisen; Storhelleren, Fauske o.a Neumann (1985)
  Amarantitt Høgsætra klebersteinsbrudd, Otta, Sel, Oppland Selbekk et al. (2010)
Amesitt Liaæs, Modum, Buskerud
Saga 1 bruddet, Mørje, Telemark o.a
Raade (1986)
Andersen et al. (1996)Larsen, A. O.(2010)


"Amfibol" Felles navn på mineraler i amfibolgruppen
Analcim Langesundsfjorden; Smøla; Arendal; Ytterøy; o.a Neumann (1985)
Anatas Utbredt mineral Neumann (1985)
Ancylitt-(Ce) Langesundsfjorden-området; Heimsjø, Snåsa Neumann (1985)
Husdal (2009)
Andalusitt Hessdalen, Trondheimsfeltet; Nordland; Finnmark o.a Neumann (1985)


"Andesin" En variant av mineralet albitt
Andraditt Kontaktforekomstene, Oslofeltet; Langesundsfjorden o.a Neumann (1985)
Anglesitt Svenningsdalen; Lykkens prøve, Grua; Tvedalen o.a Neumann (1985)
Anhydritt Sulitjelma; Søftestad gruver; Geirangerfjellet o.a Neumann (1985)
Ankeritt Vanlig utbredt mineral Neumann (1985)
Annabergitt Råna, Ballangen, Nordland Neumann (1985)
Annitt Langesundsfjorden; Tvedalen Larsen (1998)
Anorthitt Grong; Seiland, Finnmark; Foldenfjorden o.a Neumann (1985)

Antarcticitt  ? Lyngsalpene; Lommedalen o a. (ikke sikkert påvist) Pers. med Hans J Berg 1999
Antigoritt Modum; Otta; Høle, Stavanger o.a Neumann (1985)
Antimon Sulitjelma; Kongsberg; Bandaksli Neumann (1985)
Antofyllitt Kjennerudvann, Kongsberg; Snarum; Trondheimsfeltet; Nordland o.a Neumann (1985)

"Apatitt" Fellesnavn på mineral i apatittgruppen. 

"Apofyllitt" Fellesnavn på mineraler i apofyllitt-gruppen
Aragonitt Elsjø-feltet; Konnerud; Dypingdal, Snarum o.a Neumann (1985)
Arfvedsonitt Langesundsfjorden; Røkeberg, Eiker; Sandefjord o.a Neumann (1985);
Larsen (1995)

Argentopentlanditt Kongens gruve, Kongsberg Sirkaa, T. (1988),
Nordrum (1994, 1995)
Argentopyritt I polerslip av malm, Kongsberg sølvgruver Pers. medd. Kjell Gatedal 2005
Armenitt Armen gruve, Kongsberg Neumann (1985)
Arsen Kongsberg sølvgruver Neumann (1985)
  Arseniosiderite Langesundsfjorden Selbekk et al. (2010)
Arsenocrandallitt Tennvatn, Sørfold, Nordland Husdal (2008)
  Arsenoflorencitt-(Ce) Tjeldøya pegmatitten, Nordland Selbekk et al. (2010)
Arsenolitt ? Kjørisfjell, Skjomen, Nordland Bugge & Foslie (1922)Neumann (1985)

Arsenopalladinitt Karenhaugen, Karasjok, Finnmark Nilsson & Larsen (1998)
Arsenopyritt Forholdsvis vanlig mineral Neumann (1985)
Artinitt Oppdal, Sør-Trøndelag Witsø (1996, 2005)
Asbecasitt Tennvatn, Sørfold, Nordland Ellingsen et al. (1995) 
Aspedamitt Herrebøkasa, Aspedammen, Halden, Østfold Cooper et al. (2012)
Astrofyllitt Låven, Langesundsfjorden; Bø kapell o.a Neumann (1985)
Atacamitt Kvitingskaret og Visdalen, Lom Neumann (1985)
  Atelisitt-(Y) Stetind, Tysfjord, Nordland Husdal (2011) +
Malcherek et al. (2012)
Augitt Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Aurichalcitt Oslofeltets kontaktforekomster; Dirdal, Rogaland o.a Neumann (1985)
Aurostibitt Sulitjelma, Nordland Cook (1992, 1996)
Awaruitt I ultrabasitt Ferangen- feltet Neumann (1985)

"Axinitt" Fellesnavn på mineral i axinitt-gruppen

Axinitt-(Fe) Kongsberg Neumann (1985)
Nordrum et al. (2005)
Axinitt-(Mn) Årvoll; Mostadmarka Neumann (1985)
Nordrum et al. (2005)
Azuritt Utbredt sekundært mineral i Cu-forekomster o.a Neumann (1985)
Babingtonitt Arendal; Konnerud; Tafjord o.a Neumann (1985)
Baddeleyitt Larvik sentrum (i larvikitt); Tellnes, Egersund o.a Neumann (1985)
Baghdaditt Flekkeren, Skien, Telemark Jamtveit et al. (1997)
Banalsitt Mikkelvik, Ringvassøy, Troms Bøe (2000)
Bannisteritt Brandsnuten Mn-forekomst, Telemark van der Wel (1999) 
  Baotitt Kvaløya, Troms Zozulya et al.(2010)


Barroisitt Naustdal; Nybø-eklogitten; Liset- eklogitten Binn (1967);
Ungaretti et al. 1981)
Barylitt Bratthagen, Larvik; Sandø, Tjøme Neumann (1985)
Barytt Tråk, Telemark; Kongsberg; Ulefoss o.a Neumann (1985)
Bastnäsitt-(Ce) Rømteland; Mostad; Drag; Langesundsfjorden o.a Neumann (1985)
Bastnäsitt-(La) Almenningen, Tvedalen Kolitsch et al. (2013)
  Bastnäsitt-(Nd) Stetind, Tysfjord, Nordland Miyawaki et al. (2013)
Bavenitt Aspedammen, Østfold; Iveland; Drammen; Hånes o.a Neumann (1985)
Bazzitt Heftetjern, Tørdal; Midtmoen, Roa Bergstøl & Juve (1988)
Becquerelitt Kvaløy, Troms; Orrefjell, Salangen Neumann (1985)
Behoitt Saga 1,Tvedalen Neumann (1985)
Beidellitt ? Lista; Lyngdal; Kjose, Vestfold; Neumann (1985)
Bementitt Lom, Oppland Pers. Med. T. Garmo. Bestemt av G. Gebhard, Tyskland, Selbekk (2010)
Berboritt Saga, Mørje, Porsgrunn o.a Neumann (1985)
Bergslagitt Tennvatn, Sørfold, Nordland Raade et al. (2006)
  Berryitt Trondheim Selbekk (2010)
Berthieritt Bjørnelien, Ringvassøy, Troms Neumann (1985)

Bertranditt Iveland;  Spro, Nesodden; Solumsåsen, Holmestrand o.a Neumann (1985)

Beryll vanlig Neumann (1985)
  Betpakdalitt-CaCa Drag, Tysfjord, Nordland Husdal (2011)
Betafitt
(of Hogarth 1977)
Tangen, Kragerø; Ljosland, Iveland
diskreditert IMA 2010 =  variant Pyroklor supergruppe
Neumann (1985)
Atencio et al. (2010)
Beudantitt Blystadlia, Rælingen Neumann (1985)
Beusitt Høydalen, Tørdal Raade (2007)
Beyeritt Lampertiske Duers gruve, Moiseberg, Fyresdal Nordrum & Larsen (1995)
Bianchitt Glomsrudkollen Neumann (1985)
Bilinitt Lønset, Oppdal Selbekk (2010)


"Biotitt" Samlebetegnelse på mørke glimmere uten Li. Se annitt, eastonitt og flogopitt.
Birnessitt Lillevann, Oslo Neumann (1985)
Bismitt Birkeland 2, Iveland; Liheia, Evje Neumann (1985)
Bismoklitt Tennvatn, Nordland; Heftetjern, Tørdal Ellingsen et al.2000;
Bismutinitt Kjenner ; Iveland  o.a Neumann (1985)
Bismutitt Gjuv, Hjartdal, Telemark; Gjellebekk, Iveland o.a Neumann (1985)
Bityitt Iveland Nordrum (2008)
Bly  Austvågøy (Korn <0,2mm) Neumann (1985)
Bobierritt Ødegården, Bamble Neumann (1985)
  Bohseitt Heftetjernpegmatitten Kristiansen (2017)
Boltwooditt Hundholmen, Tysfjord Eldjarn (1988)
Bonattitt ? Hjerkinn Pers. med. O. Karsvik/ T. Taagvold 2001, Bestemt av T. Karestedjian, Bulgaria

Boothitt Flåt, Evje Neumann (1985)
Boralsilitt Almgjothei, Rogaland Grew et al. (1998)
Bornitt Forholdsvis vanlig i  hydrotermalforekomster o.a Neumann (1985)

Borovskitt Stormyrplutten, Grong Nilsson & Larsen (1998)
Boulangeritt Sulitjelma; Espeland; Forvik o.a Neumann (1985)
Bournonitt Svenningsdalen, Sulitjelma o.a Neumann (1985)

Boyleitt Ovenfor Breidkam, Lægdene (Sauda Zn-gruver) Pers. med Inge Bryhni 1993
Branneritt Haugfoss bru, Modum; Numedal; o.a Neumann (1985)
Braunitt Brandsnuten, Telemark; Rubben, Målselv Neumann (1985)
Breithauptitt Ertsmikroskopiske korn,  Bjørkåsen, Ofoten o.a Neumann (1985)
Brewsteritt-Ba Klausstollen, Kongsberg; Sjoa, Sel; Vinoren, Flesberg Larsen et al. (2003)
Brewsteritt-Sr Heimsjøen, Snåsa; Sjoa, Sel; Vinoren, Flesberg Larsen et al. (2003)
Brianyoungitt Glomsrudkollen; Konnerud; Nyseter, Grua Raade (1995)
Britolitt-(Ce) Tvedalen, Sandefjord Neumann (1985), Andersen et al. (1996)
Britolitt-(Y) Kilebygda, Telemark; Neumann (1985)
Brochantitt Konnerud; Mutta, Grua; Glomsrudkollen o.a Neumann (1985)
Bromellitt Saga, Tvedalen. Stein nr 1/91, s 26-27; Larsen et al. (1987)
Brookitt Gjerdingen; Matskorhæ, Hardangervidda o.a Neumann (1985)
Brucitt Sunnmøre; Rødtjern grube, Ferangen; Vefsn o.a Neumann (1985)
  Brugnatellitt Sannidal, Kragerø Handbook of Mineralogy
    Buckhornitt Bidjovagge, Finnmark Cook (1999)
Bunsenitt I vaskekonsentrat, Sargejokk Neumann (1985)
  Burpalitt Vesle Arøya, Langesundsfjorden Friis et al. (2010)
Bustamitt Årvoll, Oslo; Brandsnuten, Telemark Neumann (1985)
Buttgenbachitt ?? Åmotsdalen, Oppdal  [ funnet må verifiseres] Pers. med H Taagvold 2002. Bestemt i Bulgaria.
Byruditt Byrud, Minnesund Raade et al. (2015)


"Bytownitt" En variant av mineralet anortitt  
Böhmitt Bratthagen; Tvedalen; Bjørkedalen Neumann (1985)
Cahnitt Klodeborg, Arendal Neumann (1985)
Calaveritt Bidjovagge Neumann (1985)
Caledonitt Minge gruve, Østfold  Raade (1993)
Cancrinitt Fensfeltet ; Hedrum; Sørøy, Finnmark; Langesundsfjorden Neumann (1985)
Cannonitt Klauvreid, Telemark Larsen & Åsheim (2008)
Cappelenitt-(Y) Lille Arøy, Langesundsfjorden Neumann (1985)
Carnotitt Spennivegg, Kviteseid; Einerkilen, Evje Neumann (1985)
Carrollitt Boras, Alta; Kjenner gruve; Narverud, Drammen Neumann (1985)
  Caryopillitt Brandsnuten Mn-forekomst, Telemark Selbekk (2010)
Cascanditt Heftetjern, Tørdal, Telemark Raade & Erambert (1999)
  Cayalsitt-(Y) Stetind og Øvre Lapplægeret, Tysfjord Malcherek et al. (2015)
Caysichitt-(Y) Lindvikskollen, Kragerø Kristiansen (1993)
Celadonitt Buer, Bjørkedalen, Skien Engvoldsen et al. (1991)
Celsian Fensfeltet  (i rauhaugitt) Neumann (1985)
Cerianitt-(Ce) Kåbuland og Birkeland 3, Iveland; Høydalen o.a Neumann (1985)
Ceritt-(Ce) Saga, Tvedalen; Lagmannsvik, Hamarøy Andersen et al. (1996)

Černýitt Bleikvassli, Nordland Cook et al. (1998)
Cerussitt Konnerud; Mutta-skjerpet, Grua; Forvik, Helgeland o.a Neumann (1985)

"Chabasitt" Felles navn på mineraler i Chabasitt-serien.  Neumann (1985)
Chabasitt-Ca Himberg, Ramnes og Frestiåsen, Sem, Vestfold m.fl. BergVerkMus skr. 20 s 60; 
Neumann (1985)
Chabasitt-K Hundholmen, Tysfjord BergVerkMus skr. 38 s 28
Chabasitt-Na Hundholmen, Tysfjord BergVerkMus skr. 38 s 28
Chalcofanitt Skjerpemyr, Grua Pers med  Gunnar Raade 1993
Chalcopyritt Utbredt Neumann (1985)
Chalcositt Forholdsvis vanlig i  hydrotermalforekomster Neumann (1985)
Chalcostibitt Sulitjelma; o.a Neumann (1985)
Chalkantitt Løkken gruver, Meldalen; Huglo, Stord o.a Neumann (1985)
Chamositt Kongsberg; Kragerø o.a Neumann (1985)
Charlesitt ? Fra morenavsetning ved Blomli, Løkken Verk, Sør-Trøndelag Jørgensen &  Sagvold  (2001) s 29-30
Cheralitt Ytterøy, Nord-Trøndelag Grønlie & Torsvik (1989)
Chernovitt-(Y) Lindvikskollen, Kragerø; Tennvatn, Nordland Stein nr 2/93 s 125-128; BergVerkMus skr. 9 s 35 

Chesteritt Nordland BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Chevkinitt-(Ce) Langesundsfjorden; Sandefjord; Buer, Bjørkedalen o,a Neumann (1985)
Chiavennitt Blåfjell, Langangen; Heia og Vevja, Tvedalen Neumann (1985)
Chondroditt Kristiansand; Arendal; Gudå, Trondheimsfeltet o.a Neumann (1985)
Churchitt-(Y) Landås, Iveland Neumann (1985)
Clarkeitt Rømteland; Bjertnes, Krøderen; Gjerstad o.a Neumann (1985)
Clausthalitt Kongsberg Neumann (1985)
Clintonitt Langvatnet, Molde Pers. med. S. Rise 2002. Bestemt i Bulgaria.
Coesitt Grytting Smith  & Lappin (1989)
Coffinitt Eretveit, Iveland BergVerkMus skr. 15 s 71
Collinsitt Overntjern, Modum Stein nr 4, 2001 s 6


"Columbitt" Fellesnavn på  mineraler i ferrocolumbitt -manganocolumbitt serien
Columbitt-(Fe) Iveland; Østfold o.a Neumann (1985)
Columbitt-(Mn) Tangen; Kragerø o.a Neumann (1985)
Colusitt John Godejords skjerp, Grong-feltet (polerslip) Neumann (1985)
Cookeitt Ågskardet, Nordland; Neumann (1985)

Cooperitt Korn fra elvesand, Karasjokka ; Spenniveg, Kviteseid Neumann (1985)
Copiapitt Gamlebyen, Oslo; Ertelien; Hjerkin o.a Neumann (1985)
Cordieritt Tvedestrand; Kragerø; Søndeled; Finnmark o.a Neumann (1985)
Coronaditt Skjerpemyr, Grua Pers. med Gunnar Raade 1993
Cosalitt Kløvereidnuten, Telemark; Bjørkåsen; Skien Neumann (1985)

Costibitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr. 15 s 53  
Cotunnitt   korroderte tinntallerkener i skipsvrak utenfor Hidra

Griffin et al. (1977)

Covellitt Forholdsvis  vanlig  utbredt sekundært Cu-mineral Neumann (1985)
Cronstedtitt ? Rønningen, Eidanger Andersen et al. 1996
Cubanitt Som lameller i chalcopyritt Neumann (1985)
Cummingtonitt Kongsberg; Sauda; Sunnmøre; Finnmark o.a Neumann (1985)
Cupritt Årdal, Sogn; Eidsvoll; Huken pukkverk,Grorud o.a Neumann (1985)
Curitt Fone, Gjerstad; Klauvreid, Telemark Neumann (1985); BergVerkMus skr. 38 s 52
Cuspidin Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Cølestin Sulitjelma; Steinsfjorden, Ringerike Neumann (1985)
Dalyitt Dalsfjord, Sunnfjord; Gjerdingen Neumann (1985)
Danalitt Høgtuva, Mo i Rana Stein nr 2/99 s 21-22
Danburitt Tangen, Kragerø; Neumann (1985)
Datolitt Nødebro, Arendal; Kongsberg, Tafjord o.a Neumann (1985)

Daubreelitt I  Morradalmeteoritten Stein nr 4, 2002, s 21
Daviditt-(Ce) Tuftan, Iveland; Åmot pukkverk, Modum o.a Neumann (1985)
Daviditt-(La) Biggejarvi, Finnmark Olerud (1988)
Dawsonitt ? BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Devillin Glomsrudkollen; Konnerud Stein nr 2/90 s 37; BergVerkMus skr. 9 s 18 
Diaforitt Mofjell, Nordland Pers. med. N.J.Cook 2001
Diamant I elvegrus, Pasvikelva Neumann (1985)
Diaspor Langesundsfjorden; Snarum ; Arna/Espeland o.a Neumann (1985)
Dickitt Hjartdøla kraftstasjon; Gausta; Nedre Eiker krk o.a Neumann (1985)
Digenitt Ulveryggen; Telemark Neumann (1985)
Diopsid Vanlig i  kontaktmetamorfe marmorer & skarnbergarter Neumann (1985)
Djerfisheritt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Djurleitt Næsmark, Åmdals Verk Neumann (1985)
Dolomitt Et vanlig mineral Neumann (1985)
Doyleitt Gjerdingen NAGS-nytt nr 1-4/88 s 23
Dravitt Snarum; Kragerø; Melkedalen, Ofoten; Kjølsøya o.a Neumann (1985)
Dufrenoysitt Blekvassli, Nordland Cook et al. (1998)
Dumortieritt Hasleø, Grimstad: Sørøy, Finnmark o.a Neumann (1985)
Dypingitt Dypingdal, Snarum Neumann (1985)
Dyskrasitt Kongsberg; Sulitjelma; Røros Neumann (1985)