SILIKATER
Fenakitt Tangen, Kragerø; Grorud; Sætre, Hurum o.a Neumann (1985) 
Willemitt Konnerud Neumann (1985)
Forsteritt Sunnmøre; Modum/Snarum; Langøya, Vesterålen o.a Neumann (1985)
Fayalitt Bjerkreim/Sogndal; Sirdal/ Ørsdal; Stavern Neumann (1985)
Tefroitt Brandsnuten Mn-forekomst Neumann (1985)
Monticellitt Seiland, Alta, V-Finnmark Stein nr 1/90 s 30
Pyrop Otterøy, Molde o.a Neumann (1985) 
Almandin vanlig Neumann (1985) 
Spessartin Iveland; Brandsnuten, Telemark; Håfjellmulden, Ofoten o.a Neumann (1985)
Grossular Kontaktforekomster i Oslofeltet; Arendal o.a Neumann (1985) 
Hibschitt Øvstebø, Sauland, Telemark; Halsøy, Mosjøen o.a Neumann (1985)
Katoitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Andraditt Kontaktforekomstene ,Oslofeltet; Langesundsfjorden o.a Neumann (1985) 
Schorlomitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Uvarovitt Rødtjern gruve, Røros; Kalkovnen, Grua Neumann (1985) 
Kimzeyitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Zirkon vanlig Neumann (1985) 
Thoritt Løvøy, Langesundsfjorden; Tvedalen; Østfold; Bamble o.a Neumann (1985) 
Coffinitt Eretveit, Iveland BergVerkMus skr. 15 s 71

Thorogummitt Einerkilen, Evje; Leksvik/ Ytterøy ;Sør-Trøndelag o.a Neumann (1985)
Tombarthitt-(Y) Høgetveit, Evje; Reiarsdal, Vest-Agder Neumann (1985)
Euklas Hovåsen, Eptevann, Iveland Neumann (1985)
Sfærobertranditt Tuften, Tvedalen Eur.J.Min. 15 (2003) ,157-166
Sillimanitt Bamble; Miettavarri; Seiland, Finnmark, Risør o.a. Neumann (1985) 
Andalusitt Hessdalen, Trondheimsfeltet; Nordland; Finnmark o.a Neumann (1985)
Kyanitt Røros; Nesodden; Haltdalen o.a Neumann (1985) 
Topas Fossum, Modum; Iveland; Evje; Høydalen, Tørdal o.a Neumann (1985) 
Staurolitt Nesodden; Seglvatn, Svartisen; Hessdalen o.a Neumann (1985) 
Chondroditt Kristiansand; Arendal; Gudå, Trondheimsfeltet o.a Neumann (1985) 
Humitt Sørfinnset, Glomfjord Neumann (1985)
Klinohumitt Langøya, Vesterålen; Glomfjord; Kristiansand o.a Neumann(1985)
Iimoriitt-(Y) Øvre Lapplegræt, Drag i Tysfjord BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Braunitt Brandsnuten, Telemark; Rubben, Målselv Neumann (1985)
Långbanitt Brandsnuten, Telemark Neumann(1985)
Asbecasitt Tennvatn, Sørfold, Nordland Stein  nr 2/99 s 12; BergVerkMus skr.9, s35
Titanitt vanlig Neumann (1985) 
Kuliokitt-(Y) Høydalen seter, Tørdal Stein nr 4/98 s 23
Törnebohmitt-(Ce) Kåbuland, Iveland Neumann (1985)
Ceritt-(Ce) Saga, Tvedalen; Lagmannsvik, Hamarøy Andersen et al (1996)
Taumasitt Lom; Gjellebekk; Sulitjelma; Geirangerfjellet o.a Neumann (1985) 
Kloritoid Stavanger-området; Trondheimsfeltet; o.a Neumann(1985)
Ottrélitt Svorksjø, Hølonda, Trøndelag Neumann (1985)
Britolitt-(Y) Kilebygda, Telemark; Reiarsdal, Vest Agder Neumann (1985)
Britolitt-(Ce) Tvedalen, Sandefjord Neumann (1985), Andersen et al (1996)
Datolitt Nødebro, Arendal; Kongsberg, Tafjord o.a Neumann (1985) 
Homilitt Stokkøy, Langesundsfjorden Neumann (1985) 
Gadolinitt-(Y) Tvedestrand; Hitterøy; Iveland/Evje; Hundholmen o.a Neumann (1985)
Gadolinitt-(Ce) Buer, Bjørkedalen,Skien; Klåstad, Tjølling o.a Neumann (1985) 
Hingganitt-(Y) Svensken, Tvedalen; Tennvatn, Nordland Stein nr 3/91, s 28-29+ nr 2/99; BergVerkMus skr 9, s 37
Hingganitt-(Yb) Tangen, Kragerø Stein nr 2/94 ss 88-93
Kornerupin Bjordam, Bamble; Øvre Dypingdal, Modum Neumann (1985) 
Magnesiodumortieritt Bøylefossbru, Aust-Agder Mineralogical Magazine 55, 563-577
Dumortieritt Hasleø, Grimstad: Sørøy, Finnmark o.a Neumann (1985) 
Grandidieritt Vestpolltind, Hinnøya, Troms; Neumann (1985)

Ominelitt Almgjothei, Rogaland Am.Min. 87 (2002) s 160-170
Boralsilitt Almgjothei, Rogaland Stein nr 1/00, s 33
Werdingitt Almgjothei, Rogaland Can.Min. 36, ss 399-414

Melanoceritt-(Ce) Kjeøy, Langesundsfjorden Neumann (1985)

Hundholmenitt-(Y) Hundholmen, Tysfjord, Nordland BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Tritomitt-(Ce) Låven, Langesundsfjorden; Sandefjord Neumann (1985) 
Uranofan Garta, Arendal; Njallavarre, Finnmark; Evje o.a Neumann (1985)
Uranofan-β Gloserhei, Froland Raade 1996
Boltwooditt Hundholmen, Tysfjord NAGS-nytt nr 1-4/88 s 62
Kasolitt Straumsheia; Rømteland; Gjerstad; Kvaløya, Tromsø o.a Neumann(1985)
Thortveititt Ljosland, Iveland; Bidjovagge, Finnmark; o.a Neumann (1985) ; BergVerkMus skr.12, s 22-25
Kristiansenitt Heftetjern, Tørdal, Telemark Stein nr1, 2002 s 32-34; Min.& Petr. (2002), 75: 89-99
Keiviitt-(Y) Iveland BergVerkMus skr. 15 s 71 
Yttrialitt-(Y) Iveland;  Evje Neumann (1985)

Rowlanditt-(Y)  Ivedal, Iveland Neumann (1985)
Åkermanitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 

Okayamalitt Arendal Am.min.85(2000) ss 1508-1511 + ss 1512-1515
Melilitt Fensfeltet  (i rauhaugitt) Neumann (1985)
Leukofan Låven, Langesundsfjorden Neumann (1985) 
Melinofan Langesundsfjorden; Stavern; Klåstad, Tjølling Neumann (1985) 
Barylitt Bratthagen, Larvik; Sandø, Tjøme Neumann (1985) 
Keldyshitt Bratthagen, Larvik Neumann(1985)
Parakeldyshitt Bratthagen, Larvik Neumann (1985)
Bertranditt Iveland;  Spro, Nesodden; Solumsåsen, Holmestrand o.a Neumann (1985) 
Hemimorfitt Skjerpemyr, Grua; Konnerud; Hørtekollen o.a Neumann (1985) 
Ferro-axinitt Kongsberg Neumann (1985) 
Manganaxinitt Årvoll; Mostadmarka Neumann (1985) 
Tinzenit ? Storlidalen, Oppdal Pers.Med. Harald Taagvold 7/2000
Tilleyitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Lawsonitt Vestgöta- formasjonen, Oscar IIs land, Svalbard NGT 64(1984), s 267-273
Ilvaitt Fossum; Skjerpemyr, Grua; Rundemyr, Eiker  o.a Neumann (1985) 
Manganilvaitt Dessau, Konnerudkollen, Drammen Neues Jahrb.Min.Monatsh. 2002(4),169-181; Can .Min 43,1027-1042
Cuspidin Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Wöhleritt Langesundsfjorden; Stavern; Larvik Neumann (1985) 
Janhaugitt Gjerdingselva, Nordmarka Neumann (1985) 
Låvenitt Låven, Langesundsfjorden Neumann (1985) 
Baghdaditt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Hiortdahlitt I Mellom-Arøy, Langesundsfjorden Neumann (1985) 
Mosandritt

Låven, Langesundsfjorden

Neumann (1985)
Rinkitt Låven, Stokkøya, Skudesundskjær og Barkevik, Langesundsfjorden (tidl. mosandritt, johnstrupitt) BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Rosenbuschitt Skudesundskjær, Langesundsfjorden Neumann (1985)
Hainitt Langesundsfjorden Can. Min. 41(2003) ss 1203-1224
Grenmaritt Vesle Arøya, Langesundsfjorden Eur.J.Min. 16 (2004) ss 971-978
Chevkinitt-(Ce) Langesundsfjorden;Sandefjord; Buer, Bjørkedalen o,a Neumann (1985) 

Perrieritt-(Ce) Storgangen, Sogndal; Buer, Bjørkedalen, Skien o.a Neumann (1985)
Kentrolitt Skjerpemyr, Grua; Vestpolltind, Troms Neumann(1985)
Klinozoisitt Varaldsøy, Hardanger; Levang o.a Neumann (1985) 
Epidot Arendal nevnt i originalbeskrivelsen. Svært vanlig mineral, Neumann (1985) 
Piemontitt Vestpolltind, Troms; Brandsnuten; Rogaland o.a Neumann (1985) 
Allanitt-(Y) Hundholmen, Tysfjord, Nordland pers. med Tomas Husdal 2006
Allanitt-(Ce) Østre Moland; Rømteland; Gloserheia; Nedre Eiker krk o.a Neumann (1985) 
Zoisitt Kleppan, Sauland, Kjerringøy, Nordland o.a Neumann (1985) 
Pumpellyitt-(Mg) Valberg, Kragerø BergVerkMus skr. Nr 17 s 70
"Pumpellyitt" Eidsfoss, Eiker; Bærum; Arendal;  o.a Neumann (1985) 
Julgolditt-(Fe 2+) Tafjord Neumann(1985)
Vesuvian Oslofeltets kontaktforekomster; Kristiansand; Sauland o.a Neumann (1985) 
Katapleiitt Låven, Langesundsfjorden; Bratthagen; Agnes, Stavern o.a Neumann (1985) 
Gaidonnayitt Siktesøya, Langesundsfjorden
Stein nr nr 1/91s 28
Cappelenitt-(Y) Lille Arøy, Langesundsfjorden Neumann (1985) 
Stillwellitt-(Ce) Langesundsfjorden Neumann (1985)
Gjerdingenitt-Fe Gjerdingselva, Lunner, Oppland Can.Min 40 (2002) ss 1629-1639.

Gjerdingenitt-Mn Gjerdingselva, Lunner, Oppland Eur.J.Min 16 (2004) ss 979-987
Labuntsovitt- gruppemineral Dalsfjord, Sunnfjord Mineralogical Magazine 47, 93-94
Kainositt-(Y) Igeltjern, Hidra, Vest-Agder; Bjertnes, Tysfjord; Tangen, Kragerø Neumann(1985)

Beryll vanlig Neumann (1985) 
Bazzitt Heftetjern, Tørdal; Midtmoen, Roa Stein nr 2/99, s 15-16
Cordieritt Tvedestrand; Kragerø; Søndeled; Finnmark o.a Neumann (1985) 
Vyuntspakhkitt-(Y) Stetind, Tysfjord, Nordland Pers. med Tomas Husdal 2006
Petarasitt Malerød bruddet, Tvedalen, i miarolittisk sprekk BergVerkMus skr. 35 s 62
Elbaitt Ågskaret, Nordland Neumann (1985)
Dravitt Snarum; Kragerø; Melkedalen, Ofoten; Kjølsøya o.a Neumann (1985) 
Schörl Vanlig sort turmalin Neumann (1985) 
Liddicoatitt Sandnssjøen, Nordland BergVerkMus skr. 15 s 21-30 
Uvitt Løddesøl, Arendal Neumann (1985) 
Feruvitt ? Oppdal Pers. med H.Taagvold 2002. Bestemt i Bulgaria
Krysokoll Arendal; Straumsheia, Setesdal; Bandaksli; o.a Neumann (1985) 
Milaritt Grorud; Nedre Lapplegret, Drag, Tysfjord; o.a Neumann (1985) 

Oftedalitt Heftetjern, Tørdal, Telemark BergVerkMus skr. 30, 23-26
Osumilitt Vikeså, Rogaland Neumann (1985)
Armenitt Armen grube, Kongsberg Neumann (1985)
Eudialytt Langesundsfjorden; Bratthagen; Glittervannkalderaen Neumann (1985)
Ferrokentbrooksitt Kariåsen, Sandefjord; Langesundsfjorden Can.Min. 41 (2003), s 55-60
Zirsilitt-(Ce) Sagåsen, Mørje, Porsgrunn BergVerkMus skr. 30, 58-62
Klinoenstaitt I enstatittkrystaller fra Bamble, Telemark Zeitschr.f. Kristallogr. 174,184-185

Pigeonitt Arendal; Lyngdal; Stavanger-området o.a Neumann (1985)
Diopsid Vanlig i  kontaktmetamorfe marmorer & skarnbergarter Neumann (1985) 
Hedenbergitt Oslofeltets kontaktforekomster; N-Trøndelag o.a Neumann (1985)
Johannsenitt Brandsnuten Mn-forekomst, Telemark Neumann (1985)
Augitt Alminnelig, vanlig Neumann (1985)
Omfasitt Sunnmøre (i eklogitter) Neumann (1985) 
Spodumen Ågskardet, Nordland; Bamble (?) Neumann (1985)
Jadeitt Nybø, Nordfjord (i eklogitt) Neumann (1985)
Ægirin Låven, Langesundsfjorden; Rundemyr, Eiker; Langesundsfjorden ;Sandefjord o.a Neumann (1985) 
Ægirin-augitt Langesundsfjorden; Tvedalen BergVerkMus skr. 12 s 16-21
Enstatitt Ødegården, Bamble; Hovden, Hornindal; Modum o.a Neumann (1985) 
Ferrosilitt Moskenesøya, Lofoten; Vestpolltind, Troms o.a Neumann (1985)
Lorenzenitt Gjerdingen; Langesundsfjorden; Bratthagen Neumann (1985)
Plancheitt ? Åmotsdalen, Oppdal Pers.med. Harald Taagvold 7/2000
Cummingtonitt Kongsberg; Sauda; Sunnmøre; Finnmark o.a Neumann (1985)
Grüneritt Neumann (1985)
Manganogruneritt Skårnesdal Neumann (1985)
Glaukofan Kvinesset (i eklogitt) Ølve, Hardanger o.a Neumann (1985)
Riebeckitt Langesundsfjorden; Gjerdingen; Maridalen, Oslo o.a Neumann (1985)

Nybøitt Nybø, Nordfjord (i eklogitt) Neumann (1985)
Eckermanitt Dalsfjord, Sunnfjord Neumann (1985)
Arfvedsonitt Langesundsfjorden; Røkeberg, Eiker; Sandefjord o.a Neumann (1985); BergVerkMus skr. 9 s 27-34 
Magnesiokatoforitt Vesterøya, Sandefjord BergVerkMus skr. 9 s 27-29 + nr 14 s 9  
Katoforitt Grorudsletten, Oslo Neumann (1985)

Alumino-magnesiotaramitt Nybø-eklogitten, Nordfjord, Sogn og Fjordane;
Liset, Selje
Bull. Minéral. 104 (1981), ss 400-412; + IMA website

Magnesiotaramitt Nybø, Nordfjord  Sogn og Fjordane Bull. Minéral. 104 (1981), ss 400-412

 

Aluminotaramitt Liset, Selje BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Winchitt Fra den norske coesitt-eklogitt provinsen Smith (1988)

Barroisitt Nybø, Nordfjord, Sogn og Fjordane Bull.Min.104 (1981) s 400-412
Tremolitt Forholdsvis vanlig Neumann (1985)
Aktinolitt vanlig i metamorfe bergarter Neumann (1985)
Ferro-Aktinolitt Breigangen, Fossum, Telemark Stein nr 2/93 s 115
Magnesiohornblende I gabbronoritt, Gåsøy, Vest-Norge, o.a. NGT 69 (1989) ss 277-278; Neumann (1985)
Ferrohornblende Vidt utbredt mineral Neumann (1985)
Tschermakitt Finøy, Stavanger
Edenitt Rausand; Fosdalen, Saga pearl, Tvedalen o.a Neumann (1985), BergVerkMus skr. 14 s 9 

Ferro-Edenitt Langesundsfjorden; Tvedalen; Stavern BergVerkMus skr. 14 s 9 
Pargasitt Dombås/Lesja; o.a Neumann (1985)
Ferropargasitt Bindalbatolitten, Nordland NGT 4, 2000 s 267-8
Magnesiohastingsitt Tvedalen; Tjølling BergVerkMus skr.14, s 9
Hastingsitt Tysfjord; Jotunheimen; Fosdalen; Tvedalen  o,a Neumann (1985); BergVerkMus skr. 14 s 9 
Kaersutitt Halsnøy, Sunnhordaland; Skien; Bømlo; Hamar o.a Neumann(1985)
Hornblende Fellesnavn på en serie mineraler i amfibolgruppen
Antofyllitt Kjennerudvann, Kongsberg; Snarum; Trondheimsfeltet; Nordland o.a Neumann (1985)
Natriumgedritt Fra den norske coesitt-eklogitt provinsen BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Gedritt Fyrisvatn; oa. Neumann (1985)
Chesteritt Nordland BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Jimthompsonitt Nordland BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Ænigmatitt Langesundsfjorden; Sandefjord; i ekeritt o.a Neumann (1985)
Högtuvaitt Høgtuva, Mo i Rana Stein nr 2/99 s 17
Safirin Grønnøy, Nordland; Vikeså, Rogaland; Tvedestrand o.a Neumann (1985)
Wollastonitt Oslofeltets kontaktforekomster; Mosjøen; Finnmark o.a Neumann (1985)
Bustamitt Årvoll, Oslo; Brandsnuten, Telemark Neumann (1985)
Cascanditt Heftetjern, Tørdal, Telemark N. Jahrbuch f. Min. Monat. 1999 (12), 545-550; BergVerkMus skr. 17, s 23
Pektolitt Tvedalen, Hedrum pukkverk; Sandefjord o.a Neumann (1985)
Seranditt Buer, Bjørkedalen, Skien Stein nr 1/91 s 33
Hillebranditt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Tobermoritt Buer, Bjørkedalen, Skien Neumann (1985)
Scawtitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Elpiditt Gjerdingen, Nordmarka; Vøra, Sandefjord Neumann (1985)
Rhodonitt Arendal; Andorsrud, Drammen; Brandsnuten, Telemark o.a Neumann (1985)
Babingtonitt Arendal; Konnerud; Tafjord o.a Neumann (1985)
Manganbabingtonitt Geiranger; Sølsnes, Molde Stein nr 3/91 s 10
Skandiobabingtonitt Heftetjern, Tørdal Mineralien Welt nr 1/00 s 29 BergVerkMus skr. 17 s 20
Inesitt Årvoll, Oslo. (bestemmelse usikker ) Neumann (1985)
Hilairitt Bratthagen, Larvik Neumann (1985)
Pyroksferroitt Vestpolltind, Lofoten Neumann (1985)
Pyroksmangitt Skårneselven, Ofoten; Hegga,, Rustad Neumann (1985)
Narsarsukitt Gjerdingen BergVerkMus skr.12, s7
Caysichitt-(Y) Lindvikskollen, Kragerø Stein nr 2/93 s 125-128
Hellanditt-(Y) Lindvikskollen, Kragerø; Heftetjern, Telemark Neumann (1985); BergVerkMus skr. 17, s 20
Hellanditt-(Yb) ? Lindvikskollen, Kragerø (typelokalitet ?) Am.Min.84 (1999),s 913-921: Lapis 11/99 s 27; Am.Min 87(2002), ss 745-752;
Tadzhikitt-(Ce) Langesundsfjorden; Saga 1, Tvedalen Neumann (1985)
Okenitt Sulitjelma Neumann (1985)
Eudidymitt Øvre Arøy, Langesundsfjorden; Tvedalen, Sandefjord Neumann (1985)
Epididymitt Langesundsfjorden; Tvedalen; Sandefjord Neumann (1985)
Bavenitt Aspedammen, Østfold; Iveland; Drammen; Hånes o.a Neumann (1985)
Chiavennitt Blåfjell, Langangen; Heia og Vevja, Tvedalen Neumann (1985)
Tvedalitt Vevja, Tvedalen Stein nr 2/99 s 21
Prehnitt vanlig Neumann (1985)

Hydroastrofyllitt Buer, Sandefjord Stein nr. 1/91, s 32-34 (tidl. Murmanitt likn.) BergVerkMus skr. 20 s 53
Astrofyllitt Langesundsfjorden; Bø kapell; Bratthagen o.a Neumann (1985)
Kupletskitt Gjerdingen Neumann(1985)
Fluorapofyllitt Sata, Konnerud; Kongsberg; Langesundsfjorden o.a Neumann (1985)
Hydroksyapofyllitt Moberget grube, Mo i Rana Neumann (1985)
Dalyitt Dalsfjord, Sunnfjord; Gjerdingen Neumann (1985)
Pyrofyllitt Askøy, Bergen;  Bidjovagge, Finnamark; Notodden o.a Neumann (1985)
Talk Otta; Modum; Balsfjord; Trondheimsfeltet o,a Neumann (1985)
Kegelitt Minge, Østfold Pers. med Gunnar Raade 1993
Celadonitt Buer, Bjørkedalen, Skien Stein nr 1/91 s 27
Paragonitt Egersundsfeltet; Bergen; Nordfjord; Bamble o.a Neumann (1985)
Muskovitt Vanlig Neumann (1985)

Biotitt Samlebetegnelse på mørke glimmere uten Li. Se annitt, eastonitt og flogopitt.
Zinnwalditt (gruppe) Samlebetegnelse på Li-holdig  glimmere Neumann (1985)
Polylitionitt Langesundsfjorden; Vøra, Sandefjord o.a Neumann (1985)
Tainiolitt Langesundsfjorden Pers. med Alf Olav Larsen 2000
Trilitionitt Antas være funnet i Norge, jfr ny nomenklatur glimmergruppen
Flogopitt Bjordam, Bamble; Neumann (1985)
Annitt Langesundsfjorden; Tvedalen BergVerkMus skr. 14, s.5-8
Efesitt Saga, Tvedalen Andersen et al 1996
Preiswerkitt Blengsvatn Am.Min 84 (1999) ss 977-982
Eastonitt Liset, Selje, Sogn og Fjordane Terra Cognita 3 (1983) s 191

Lepidolitt Samlebetegnelse på lyse glimmere med lite Li-innhold. Polylitionitt - trilitionitt serien.
Margaritt Almklovdalen, Sunnmøre; Bergens-feltet; Mo i Rana o.a Neumann (1985)
Clintonitt Langvatnet, Molde Pers. med. S. Rise 2002. Bestemt i Bulgaria.
Illitt (navn på en serie) Asker; Heggelivatnet; Tvedestrand o.a Neumann (1985)
Glaukonitt Rognstrand, Brevik; Hangenden, Oslo o.a Neumann (1985)
Bannisteritt Brandsnuten Mn-forekomst, Telemark BergVerkMus skr. 15 s 81 
Stilpnomelan Haltdalen/Kjøli; Grong; Kongsberg o.a Neumann (1985)
Montmorillonitt Viksnes, Karmøy; Oslo-feltet; Hemsedal o.a Neumann (1985)
Beidellitt Lista; Lyngdal; Kjose, Vestfold; Neumann (1985)
Nontronitt ? I arendalitter (usikker bestemmelse ) Neumann (1985)
Volkonskoitt Froland; Langesundsfjorden Neumann (1985)
Saponitt Veo, Jotunheimen; Helgebostadøy, Hitra o.a Neumann (1985)

Stevensitt Kongsberg MinRec 32 (2001) s 196
Vermikulitt Katnosa, Nordmarka;  Øyer; Fron; Ramfoss, Snarum o.a Neumann (1985)
Klinoklor Kongsberg; Balsfjord; Snarum; Åheim; Bamble o.a Neumann (1985)
Chamositt Kongsberg; Kragerø o.a Neumann (1985)
Gonyeritt Almenningen, Tvedalen Stein  2, 2004, s 38
Cookeitt Ågskardet, Nordland; Neumann (1985)
Kaolinitt vanlig Neumann(1985)
Dickitt Hjartdøla kraftstasjon; Gausta; Nedre Eiker krk o.a Neumann (1985)
Halloysitt Bjordam, Bamble; Slemmestadbukta o.a Neumann (1985)
Allofan Søsterhjemmet, Oslo; Gjerdingen  Neumann (1985)
Hisingeritt Hyttåsen, Østfold;  Drag , Tysfjord;  Klåstad, Tjølling Neumann (1985)
Neotocitt Sagåsen (Strandåsen), Mørje, Porsgrunn, Telemark

A. O. Larsen, A. Åsheim and R. A. Gault, 2005.

Krysotil Rødfjell, Komagfjord, Finnmark; Osland, Moi, Gjesdal o.a Neumann(1985); Stein nr 4/90 s 36
Antigoritt Snarum/Modum; Otta; Høle, Stavanger o.a Neumann (1985)
Lizarditt Snarum; Leka, Nord- Trøndelag Neumann (1985)
Karyopilitt Brandsnuten Mn-forekomst, Telemark BergVerkMus skr. 15 s 81 
Amesitt I syenittpegmatitt Buer, Bjørkedalen, Skien Andersen et al (1996);
BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Ferropyrosmalitt  Flåen, Grorud (rapportert pyrosmaltitt) Neumann (1985)
Bementitt Lom Pers. Med. T.Garmo. Bestemt av G.Gebhard, Tyskland
Palygorskitt Kongsberg; Åna-Sira; Rømteland; Stjernøy, Finnmark o.a Neumann (1985)
Sepiolitt Kongsberg; Gullholmen, Lofoten o.a Neumann (1985)
Gyrolitt Moss Neumann (1985)
Zeofyllitt i ekeritt Neumann (1985)
Zussmanitt ? Nær Narverud gruver, Drammen Pers. med. S. Stordal 10/1999

Lisetitt Liset, Selje, i eklogitt  Raade 1996
Nefelin Langesundsfjorden; Seiland, Finnmark; Fensfeltet o.a Neumann (1985)
Kalsilitt Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr. 12 s 7 
Leucitt ? Svært usikker bestemmelse :V for holmestrand Neumann(1985)
Sanidin Årvoll/Grorud, Oslo; Neumann (1985)
Mikroklin Arendal/Stavern; Svært vanlig i pegmatitter og gneiser Neumann (1985)
Ortoklas Oslofeltet Neumann (1985)
Hyalofan Kongsberg; Bjerkåsholmen, Slemmestad; Neumann (1985)
Celsian Fensfeltet  (i rauhaugitt) Neumann (1985)
Anortoklas Grorud o.a Neumann (1985)
Albitt  vanlig  eks: Langesundsfjorden; Kragerø; Tonsås; Neumann (1985)

Oligoklas En variant av mineralet albitt

Andesin En variant av mineralet albitt

Labradoritt En variant av mineralet anortitt

Bytownitt En variant av mineralet anortitt
Anortitt Grong; Seiland, Finnmark; Foldenfjorden o.a Neumann (1985)
Banalsitt Mikkelvik, Ringvassøy, Troms BergVerkMus skr. 17 s 73
Danburitt Tangen, Kragerø; Neumann (1985)
Cancrinitt Fensfeltet ; Hedrum; Sørøy, Finnmark; Langesundsfjorden Neumann (1985)
Giuseppetitt Flekkeren, Skien Bergverkmusk skr.12 s7 
Leifitt Vesle Arøya, Langesundsfjorden Stein nr 1/91 s 29-30
Sodalitt Langesundsfjorden; Sørøy, Finnmark; Kvelde o.a Neumann (1985)
Nosean Stjernøy, Finnmark Neumann (1985)
Danalitt Høgtuva, Mo i Rana Stein nr 2/99 s 21-22
Helvitt Hørtekollen, Sylling; Langesundsfjorden;  Ågskardet o.a Neumann (1985)
Genthelvitt Bratthagen; Låven, Langesundsfjorden; Eiker o.a Neumann (1985)
Marialitt Seiland, Finnmark  o.a Neumann (1985)
Meionitt Kristiansand Neumann (1985)
Natrolitt Langesundsfjorden; Arendal; Oslofeltets kontaktforek. o.a Neumann (1985)
Gonnarditt Langesundsfjorden Neumann (1985)
Mesolitt Arendal; Lierskogen pukkverk Neumann (1985)
Skolecitt Sulitjelma; Arendal; Breiviksbotn, Finnmark o.a Neumann (1985)
Thomsonitt-Ca Langesundsfjorden; Tvedalen; Sørøy, Finnmark o.a Neumann (1985)
Mordenitt Todal, Nordmøre Neumann (1985)
Laumontitt Horten; Kongsberg; Evje; Tingvoll, Nordmøre o.a Neumann (1985)
Heulanditt- Ba Nordre Ravnås skjerp, Vinoren, Kongsberg; Bratteskjerpet og Saggrenda, Vinoren, Kongsberg; Sjoa, Sel Eur.J.Min.17 (2005) ss 143-154
Heulanditt-Ca Tvedalen m.fl. BergVerkMus skr.20 s 61; Neumann (1985)
Heulanditt-K Buer, Vesterøya, Sandefjord BergVerkMus skr.20 s 61
Heulanditt-Sr Sulitjelma; Majavatn BergVerkMus Skr.25, s 51-62  
Klinoptilolitt ? Arnøya, Troms (venter på kation bestemmelse) BergVerkMus skr. 17 s 62
Stilbitt-Ca Himberg, Ramnes; Fokserød, Sandefjord o.a. BergVerkMus skr. 20 s 63; Neumann (1985)
Stelleritt Kongsberg; Arendal; Magerøy o.a Neumann (1985)
Goosecreekitt Juvvatnet, Lom, Oppland BergVerkMus skr. 20 s 81
Epistilbitt Holmenkollen  Neumann (1985)
Brewsteritt- Ba Klausstollen, Kongsberg; Sjoa, Sel; Vinoren, Flesberg Stein nr 3/94 s 169
Brewsteritt-Sr Heimsjøen, Snåsa; Sjoa, Sel; Vinoren, Flesberg BergVerkSkr 25, s 41-42
Phillipsitt Flekkeren, Skien (Venter på kation bestemmelse) BergVerkMus skr.12, s 7
Harmotom Kongsberg; Årvoll, Oslo; Nedre Eiker kirke o.a Neumann (1985)
Chabazitt-Ca Himberg, Ramnes og Frestiåsen, Sem, Vestfold m.fl. BergVerkMus skr. 20 s 60; Neumann (1985)
Gmelinitt Moss Neumann (1985)
Analcim Langesundsfjorden; Smøla; Arendal; Ytterøy; o.a Neumann (1985)