HALOGENIDER    
Villiaumitt I søvitt, Fens-feltet, Telemark Neumann (1985)
Halitt Seiland, Finnmark + som væskeinneslutninger i kvarts Neumann (1985)
Sylvitt Som væskeinneslutning i kvarts om vinteren, Farsund Neumann (1985)
Klorargyritt Kongsberg Neumann(1985)
Salmiakk (Salammoniakk) Mt.Pyramide, Spitsbergen Oftedal (1922)
Sellaitt Gjerdingen Neumann (1985)
Fluoritt Svært vanlig mineral Neumann (1985)

Tveititt-(Y) Høydalen, Tørdal, Telemark; Birkeland, Iveland Neumann (1985)
Gagarinitt-(Y) Gjerdingen Neumann (1985)
Fluoceritt-(Ce) Høydalen, Tørdal, Telemark; Hundholmen, Tysfjord Neumann (1985)

Hydrohalitt Som væskeinneslutning i kvarts om vinteren, Farsund Neumann (1985)

Antarcticitt  ? Lyngsalpene; Lommedalen o a. (ikke sikkert påvist) Pers. med Hans J Berg 1999
Kryolitt Gjerdingen Neumann(1985)
Gearksutitt Gjerdingen Neumann (1985)
Pachnolitt Gjerdingen Neumann (1985)
Thomsenolitt Gjerdingen Neumann (1985)
Ralstonitt Gjerdingen Neumann (1985)
Neighboritt Gjerdingen Neumann (1985)
Atacamitt Kvitingskaret og Visdalen, Lom Neumann (1985)
Buttgenbachitt ? Åmotsdalen, Oppdal Pers. med H Taagvold 2002. Bestemt i Bulgaria.
Abhuritt   korroderte tinntallerkner i skipsvrak utenfor Hidra Pers.med. Gunnar Raade 1988
Cotunnitt   korroderte tinntallerkener i skipsvrak utenfor Hidra Griffin et al. (1977)
Bismoklitt Tennvatn, Nordland BergVerkMus skr. 17 s 53