Home
    (NAGS)
Back

 Norsk Mineralsymposium 2015  A.O. Larsen og T. Kjærnet (red.)

  INNHOLD/CONTENTS:     

  Tittelblad og Innhold  1-4  PDF
 
Selbekk, R., S., Thoresen, Ø. og Friis, H. (2015):
Skjulte skatter på Naturhistorisk museum, Oslo.  5-8 PDF
 
Hansen, G. H. og Thoresen, Ø. (2015):
Bokprosjektet: Norske mineralhandlere, deres historie og mineraler.  9-12 PDF
 
Breivik, H. (2015):
Hamre kobbergruve, Bygland, Aust-Agder. 13-22 PDF
 
Friis, H. (2015):
Hexaniobater og lignende sjeldne mineraler.  23-26 PDF
2015\2015_Friis.pdf
Raade, G. (2015):
Blue, octahedral-substituted beryl from Norway: A case study of beryl and associated phenakite from Nedre Lapplægret, Drag, Tysfjord, Nordland. 27-36 PDF
 
Larsen, A. O., Kjærnet, T., Kihle, J. B. og Werner, R. (2015:
Sillimanite in a granite pegmatite at Evje, Aust-Agder. 37-43 PDF
 
Larsen, A. O. (2015):
A new find of sphaerobertrandite from the Larvik Plutonic Complex, Norway.  45-46 PDF
 
  Larsen, K. E. og Stensvold, B. K. (2015):
Berylliummineraler og andre sjeldne mineraler i syenittpegmatitter i Skallist larvikittbrudd, Tjølling, Larvik, Vestfold. 47-56 PDF
 
Kullerud, K., Zozulya, D. & Ravna, E. J. K. (2015):
Geochemistry, mineralogy and tectonic setting of the Kvaløya lamproite. 57-64 PDF
 
Larsen, A. O. & Topa, D. (2015):
 Eclarite from Bleka, Svartdal, Telemark county, Norway. 65-68 PDF
 
Larsen, A. O. (red) (2015):
Bleka grube. Utdrag av Reusch's reisedagbok, Telemarken 1919.  69-70 PDF
 
Haugen, A. (2015):
Mineraler fra Aris-steinbruddene i Namibia. 71-78 PDF
 
Larsen, K. E. (2015):
Noen funn av mineraler i Norge 2013-2015. 79-88 PDF
 
ISBN 978-82-690027-0-6 Larsen, A. O., Larsen, K. E. og Kristiansen, R. (2015):  PDF
Mineralogia Norvegica 2013-2015.  89-93
   

BESTILLING

Heftet kan bestilles, kr 50, . + porto, ved å kontakte
Torfinn Kjærnet
Krabberødstrand terrasse 11
3960 Stathelle
E-post: torfinn2 (at)online.no

 

                                                                                                                            KEL©2015-2023