Home
    (NAGS)
Back

 Norsk Mineralsymposium 2015  A.O. Larsen og T. Kjærnet (red.)

  INNHOLD/CONTENTS:     

  Tittelblad og Innhold  1-4  PDF
 
Rune S. Selbekk, Øivind Thoresen og Henrik Friis
Skjulte skatter på Naturhistorisk museum, Oslo.  5-8 PDF
 
Gunnar H. Hansen og Øivind Thoresen
Bokprosjektet: Norske mineralhandlere, deres historie og mineraler.  9-12 PDF
 
Harald Breivik
Hamre kobbergruve, Bygland, Aust-Agder. 13-22 PDF
 
Henrik Friis
Hexaniobater og lignende sjeldne mineraler.  23-26 PDF
 
Gunnar Raade
Blue, octahedral-substituted beryl from Norway: A case study of beryl and associated phenakite from Nedre Lapplægret, Drag, Tysfjord, Nordland. 27-36 PDF
 
Alf Olav Larsen, Torfinn Kjærnet, Jan Braly Kihle og Ronald  Werner
Sillimanite in a granite pegmatite at Evje, Aust-Agder. 37-43 PDF
 
Alf Olav Larsen
A new find of sphaerobertrandite from the Larvik Plutonic Complex, Norway.  45-46 PDF
 

 

 
Knut Edvard Larsen og Bjørn Kåre Stensvold
Berylliummineraler og andre sjeldne mineraler i syenittpegmatitter i Skallist larvikittbrudd, Tjølling, Larvik, Vestfold. 47-56 PDF
 
Kåre Kullerud, Dimitri Zozulya og Erling J. K. Ravna
Geochemistry, mineralogy and tectonic setting of the Kvaløya lamproite. 57-64 PDF
 
Alf Olav Larsen og Dan Topa
Eclarite from Bleka, Svartdal, Telemark county, Norway. 65-68 PDF
 
Alf Olav Larsen (red.)
Bleka grube. Utdrag av Reusch's reisedagbok, Telemarken 1919.  69-70 PDF
 
Astrid Haugen
Mineraler fra Aris-steinbruddene i Namibia. 71-78 PDF
 
Knut Edvard Larsen
Noen funn av mineraler i Norge 2013-2015. 79-88 PDF
 
ISBN 978-82-690027-0-6 Alf Olav Larsen, Knut Edvard Larsen og Roy Kristiansen 
Mineralogia Norvegica 2013-2015.  89-93 PDF
   

BESTILLING

Heftet kan bestilles, kr 50, . + porto, ved å kontakte
Knut Edvard Larsen
Geminiveien 13
3213 Sandefjord
E-post: behierit (at) online.no

 

Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY 4.0)

                                                                                                                            KEL©2015-2023