SULFATER, KROMATER, MOLYBDATER OG WOLFRAMATER

Thenarditt Kongsberg; Ballangen, Ofoten (dehydrert Mirabilitt) Neumann (1985); BergVerkMus skr. 14 s 66-70 
Aftitalitt I kvarts fra Eikeren-Skrim området NGT 74 (1994) s 238-240
Anhydritt Sulitjelma; Søftestad gruber; Geirangerfjellet o.a Neumann (1985)
Cølestin Sulitjelma; Steinsfjorden, Ringerike Neumann (1985)
Barytt Tråk, Telemark; Kongsberg; Ulefoss o.a Neumann (1985)
Anglesitt Svenningsdalen; Lykkens prøve, Grua; Tvedalen o.a Neumann (1985)
Brochantitt Konnerud; Mutta, Grua; Glomsrudkollen o.a Neumann (1985)
Caledonitt Minge gruve, Østfold Pers. med Gunnar Raade 1993
Linaritt Konnerud Neumann(1985)
Natrojarositt Modum; Forvik, Helgeland; Dragehullet, Telemark Neumann (1985)
Jarositt Blåtjønn, Tuddal; Kongsfjell, Mo i Rana; Grimsdalen o.a Neumann (1985)
Osarizawaitt Lykkens prøve, Grua Stein nr 1/00, s 33
Leadhillitt Heia, Tvedalen Neumann(1985)
Szomolnokitt Eidsvoll gullverk Neumann (1985)

Gunningitt Glomsrudkollen Neumann (1985)
Bonattitt ? Hjerkinn Pers. med. O. Karlsvik/ H. Taagvold, 2001. Bestemt av T. Karestedjian, Bulgaria
Rozenitt Ramberget, Dale, Froland; Bergervann, Herefos o.a Neumann (1985)

Boyleitt Ovenfor Breidkam, Lægdene (Sauda Zn-gruver) Pers. med Inge Bryhni 1993
Pentahydritt Dragehullet, Porsgrunn Pers. med Gunnar Raade 1990

Siderotil Kvinnherad, Ytre Hardanger NAGS-nytt s 1/89 s 25
Chalkantitt Løkken gruver, Meldalen; Huglo, Stord o.a Neumann (1985)
Hexahydritt Oslo (i alunskifer); Skutterud; Dragehullet, Telemark o.a Neumann (1985)
Nikkelhexahydritt Bruvass-feltet, Råna Neumann (1985)
Bianchitt Glomsrudkollen Neumann (1985)
Melanteritt Løkken gruve, Meldalen; Bleikvassli; Flåt, Evje o.a Neumann (1985)

Boothitt Flåt, Evje Neumann (1985)
Epsomitt Sjåk; Vågå; Lesja; Dragehullet, Porsgrunn; Fauske o.a Neumann (1985)
Goslaritt ? Nyseter, Grua (Usikker bestemmelse se Raade 1995) Neumann (1985) BergVerkMus skr. 9 s 18 
Alunogen Tonneshulen, Svartisen; Storhelleren, Fauske o.a Neumann (1985)
Pickeringeritt Fåvang, Gudbrandsdalen;  Hedenstad, Østerdalen o.a Neumann (1985)
Halotrichitt Tofte gård, Sør-Fron; Sulheim, Lom o.a Neumann (1985)
Bilinitt Økshammeren Pers.Med. Harald Taagvold 7/2000

Mendozitt Fåvang, Gudbrandsdalen Neumann (1985)
Leightonitt Visdalen klebersteinsbrudd, Jotunheimen Neumann (1985)
Görgeyitt I væskeinnslutning i kvarts fra Eikeren-Skrim Hansteen (1988)
Mirabilitt Kongsberg; Ballangen, Ofoten Neumann (1985); BergVerkMus skr. 14 s 66-70  
Gips Utbredt mineral Neumann (1985)
Rapidcreekitt Mildigkeit Gottes, Kongsberg NAGS-nytt 2/89, s 49
Fibroferritt Krekling stasjon; Raphamseter, Otta Neumann (1985)
Posnjakitt Konnerud; Glomsrudkollen BergVerkMus skr. 9 s 18-19 
Langitt Gjellebekk, Lier; Konnerud; Buttedal, Lier Neumann (1985)
Wroewolfenitt Konnerud Stein nr 1/93 s 20; BergVerkMus skr. 9  s 9 
Namuwitt ? Glomsrudkollen (usikker bestemmelse) BergVerkMus skr. 9 s 18 
Schulenbergitt Konnerud; Glomsrudkollen Stein nr  1/93 s19;BergVerkMus skr.9 s 19
Ktenasitt Glomsrudkollen Neumann(1985)
Woodwarditt Sauda Zn-gruve IntNotMGM s 201+204
Glaukokerinitt Sauda, Rogaland IntNotMGM s 147
Copiapitt Gamlebyen, Oslo; Ertelien; Hjerkin o.a Neumann (1985)
Aluminocopiapitt Usteberget, Ustaoset; Gamlebyen, Oslo Neumann (1985)
Charlesitt Fra morenavsetning ved Blomli, Løkken Verk, Sør-Trøndelag Jørgensen &  Sagvold  (2001) s 29-30
Slavikitt Rudstadhalsen, Bøverdalen Neumann (1985)
Devillin Glomsrudkollen; Konnerud Stein nr 2/90, s 37;BergVerkMus skr.9,s 18
Serpieritt Glomsrudkollen Neumann (1985)
Schröckingeritt Landverk, Evje Neumann (1985)
Powellitt Mørkvassheia; Lindtjern grube, Kvitseid o.a Neumann (1985)
Scheelitt Ørsdalen; Oslofeltet kontaktforekomster; Kvitseid o.a Neumann (1985)
Wulfenitt Konnerud;Flaen, Grorud; Bånkall; Mutta, Grua o.a Neumann (1985)
Stolzitt  Grorud; Lykkens prøve, Grua  Neumann (1985)
Lindgrenitt Klauvereidnuten, Telemark Neumann(1985)
Ferrimolybditt Numedal; Mørkvassheia, Telemark; Sandefjord o.a Neumann (1985)