Mackinawitt Innslutning i chalcopyritt; Gaskasjavri, Troms o.a Neumann (1985)
Maghemitt I B1-basalt,Holmestrand o.a Neumann (1985)
Magnesiodumortieritt Bøylefossbru, Aust-Agder Mineralogical Magazine 55, 563-577
Magnesioferritt Øvre Dypingdal, Modum Neumann (1985)
Magnesiohastingsitt Tvedalen; Tjølling BergVerkMus skr. 14 s 9 
Magnesiohornblende I gabbronoritt, Gåsøy, Vest-Norge, o.a. NGT 69 (1989) ss 277-278; Neumann (1985)
Magnesiokatoforitt Vesterøya, Sandefjord BergVerkMus skr. 9 s 27-29 + nr 14 s 9  

Magnesiotaramitt Nybø, Nordfjord  Sogn og Fjordane Bull. Minéral. 104 (1981), ss 400-412

Magnesitt Vanlig Neumann (1985)
Magnetitt Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Malakitt Meget utbredt sekundært mineral i Cu-forekomster o.a Neumann (1985)
Manasseitt Modum; Snarum Neumann (1985)


"Manganaxinitt" Se axinitt-(Mn)
Manganbabingtonitt Geiranger; Sølsnes, Molde Stein nr 3/91 s 10
Manganilvaitt Dessau, Konnerudkollen, Drammen Neues Jahrb.Min.Monatsh. 2002(4),169-181; Can .Min 43,1027-1042
Manganitt Sætre, Hurum; Kjevik ,Kristiansand; Nes o.a Neumann (1985)


"Manganocolumbitt" Se columbitt-(Mn)
Manganogruneritt Skårnesdal Neumann (1985)


"Manganotantalitt" Se tantalitt-(Mn)
Margaritt Almklovdalen, Sunnmøre; Bergens-feltet; Mo i Rana o.a Neumann (1985)
Marialitt Seiland, Finnmark  o.a Neumann (1985)
Markasitt Forholdsvis vanlig mineral Neumann (1985)
Matilditt ? Korn i blyglans,  Ettedals grube, Vegårdshei Neumann (1985)
Maucheritt Sagvannet, Troms Neumann (1985)

Mawsonitt Godejord, Grong; Listulli, Telemark Neumann (1985)
Mckinstryitt John Godejords skjerp, Grong-feltet Neumann (1985)
Meionitt Kristiansand Neumann (1985)
Melanoceritt-(Ce) Kjeøy, Langesundsfjorden Neumann (1985)
Melanteritt Løkken gruve, Meldalen; Bleikvassli; Flåt, Evje o.a Neumann (1985)
Melilitt Fensfeltet  (i rauhaugitt) Neumann (1985)
Melinofan Langesundsfjorden; Stavern; Klåstad, Tjølling Neumann (1985)
Melonitt Reissa-elven; Middavarra, Alta Neumann (1985)

Mendozitt ? Fåvang, Gudbrandsdalen Neumann (1985)
Meneghinitt Jakobsbakken, Sulitjelma; Bleikvassli, Nordland Neumann (1985); Cook (1998)

Merenskyitt Lillefjellklumpen, Grong Neumann (1985)

Mertieitt-I Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47

Mertieitt-II Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47
Mesolitt Arendal; Lierskogen pukkverk Neumann (1985)
Metatyuyamunitt Spennivegg, Kvitesed Neumann (1985)

Micheneritt Raudberget, Stølsheimen, Sogn BergVerkMus skr. 14 s 44

Miharaitt Konnerud BergVerkMus skr. 20 s 37
Mikroklin Arendal/Stavern; Svært vanlig i pegmatitter og gneiser Neumann (1985)
Mikrolitt Landås 1,Iveland;Høydalen;Ågskardet o.a Neumann (1985)
Milaritt Grorud; Nedre Lapplegret, Drag, Tysfjord; o.a Neumann (1985)
Milleritt Flåt, Evje; Glomsrudkollen o.a Neumann (1985)
Mimetitt Henrikstjernbekken, Dunderlandsdalen Neumann (1985)
Minium Hitra Stein nr 2/98 s 30
Mirabilitt Kongsberg; Ballangen, Ofoten Neumann (1985); BergVerkMus skr. 14 s 66-70  
Moganitt Huken pukkverk, Oslo Stein nr 2, 1999 s 33

Moissanitt ? Austvågøy (Korn, usikker bestemmelse);
Nyplassen, Løkken Verk
Neumann (1985); Jørgensen & Sagvold (2001)
Molybdenitt Forholdsvis vanlig mineral Neumann (1985)
Molybditt Dalen, Tokke ;Knaben Neumann (1985)
Monazitt-(Ce) Arendal; Seiland; Iveland; Gloserheia; Nesodden o.a Neumann (1985)
Moncheitt Lillefjellklumpen, Grong: kun 1 korn observert Neumann (1985)
Monticellitt Seiland, Alta, V-Finnmark Stein nr 1/90 s 30
Montmorillonitt Viksnes, Karmøy; Oslo-feltet; Hemsedal o.a Neumann (1985)
Moolooitt ? Ikke geologisk, men biologisk, forekomst. Funnet i lav, Gjersvik, Nord-Trøndelag Mineralogical Magazine 51,715-718
Mordenitt ? Todal, Nordmøre (usikker) Neumann (1985)
Mosandritt

Låven, Langesundsfjorden

Neumann (1985)
Muskovitt Vanlig Neumann (1985)
Nahcolitt Som væskeinneslutning i mikrodiamant -førende granulitter i den Vestlige geis regionen

R. B. Larsen et al. (1998)

Namuwitt ? Glomsrudkollen (usikker bestemmelse) BergVerkMus skr. 9 s 18 
Narsarsukitt Gjerdingen BergVerkMus skr.12, s7
Natriumgedritt Fra den norske coesitt-eklogitt provinsen BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Natrojarositt Modum; Forvik, Helgeland; Dragehullet, Telemark Neumann (1985)
Natrolitt Langesundsfjorden; Arendal; Oslofeltets kontaktforek. o.a Neumann (1985)
Naumannitt Kongsberg Neumann (1985)
Nefelin Langesundsfjorden; Seiland, Finnmark; Fensfeltet o.a Neumann (1985)
Neighboritt Gjerdingen Neumann (1985)
Neotocitt Sagåsen (Strandåsen), Mørje, Porsgrunn, Telemark A. O. Larsen, A. Åsheim and R. A. Gault, 2005
Nesquehonitt Feragen; Oppdal Neumann (1985)
Nikkelhexahydritt Bruvass-feltet, Råna Neumann (1985)
Nikkelin Nødebro, Arendal; Langø, Kragerø o.a Neumann (1985)
Nikkel-skutteruditt Kongsberg Neumann (1985)

Nisbitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr. 15 s 53 
---- Nitrokalsitt Som utblomstring på fjøsvegger Neumann (1985)
Nontronitt ? I arendalitter (usikker bestemmelse ) Neumann (1985)
Nordenskiöldin Arøya, Langesundsfjorden Neumann (1985)
Nordstranditt Siktesøya, Langesundsfjorden Stein nr 1/91 s 31-32
Nosean ? Stjernøy, Finnmark (usikker) Neumann (1985)
Nsutitt Kivledalen Neumann (1985)
Nuffielditt Tennvatn, Nordland BergVerkMus skr. 17 s 54
Nukundamitt Huken pukkverk, Oslo Stein nr 4/99 s 30

Nybøitt Nybø, Nordfjord (i eklogitt) Neumann (1985)

Oftedalitt Heftetjern, Tørdal, Telemark BergVerkMus skr. 30, 23-26

Okayamalitt Arendal Am.min.85(2000) ss 1508-1511 + ss 1512-1515
Okenitt Sulitjelma Neumann (1985)


"Oligoklas" En variant av mineralet albitt


"Olivin" Fellesnavn på mineraler i olivin-serien

Ominelitt Almgjothei, Rogaland Am.Min. 87 (2002) s 160-170
Omfasitt Sunnmøre (i eklogitter) Neumann (1985)
Opal Stavern; Nedre Eiker kirke; Jæren o.a Neumann (1985)
Ortoklas Oslofeltet Neumann (1985)
Osarizawaitt Lykkens prøve, Grua Stein nr 1/00, s 33

Osarsitt Osthammeren, SØ for Røros BergVerkMus skr. 15 s 43 
Osmium Osthammaren, SØ for Røros (kornstørrelse) BergVerkMus skr. 14 s 43
Osumilitt Vikeså, Rogaland Neumann (1985)

Ottemannitt Bleikvassli, Nordland, som sammenvoksning med herzenbergitt Cook et al. (1998)
Ottrelitt Svorksjø, Hølonda, Trøndelag Neumann (1985)
Pachnolitt Gjerdingen Neumann (1985)
Palladium Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47

Palladoarsenid Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47
Palygorskitt Kongsberg; Åna-Sira; Rømteland; Stjernøy, Finnmark o.a Neumann (1985)
Paragonitt Egersundsfeltet; Bergen; Nordfjord; Bamble o.a Neumann (1985)
Parakeldyshitt Bratthagen, Larvik Neumann (1985)
Parasymplesitt Straumsnes, Ofoten ;Blystadlia, Rælingen (?) o.a Pers med Gunnar Raade 1993
Pargasitt Dombås/Lesja; o.a Neumann (1985)
Parisitt-(Ce) Langesundsfjorden; Halvorsrud, Råde; Sandungen o.a Neumann (1985)

Parkeritt I den norske coesitt – eklogitt provinsen

Smith (1988)

Pearceitt ? Kongsberg (kun en antagelse,  funn ikke bekreftet) Neumann (1985)
Pektolitt Tvedalen, Hedrum pukkverk; Sandefjord o.a Neumann (1985)
Pentahydritt Dragehullet, Porsgrunn Pers. med Gunnar Raade 1990
Pentlanditt I Ni-malm, Espedalen; Beiarn; Middavarre o.a Neumann (1985)
Periklas ? I rauhaugitt, Fensfeltet (ikke sikkert bestemt) Neumann (1985)
Perovskitt Langesundsfjorden; Fensfeltet; Neumann (1985)

Perrieritt-(Ce) Storgangen, Sogndal; Buer, Bjørkedalen, Skien o.a Neumann (1985)
Petarasitt Malerød bruddet, Tvedalen, i miarolittisk sprekk BergVerkMus skr. 35 s 62
Petscheckitt Tiltvika, Hamarøy, Nordland N.Jb.Miner.Mh 2004 (4): 163-175
Phillipsitt ? Flekkeren, Skien (Venter på kation bestemmelse) BergVerkMus skr.12, s 7
Pickeringeritt Fåvang, Gudbrandsdalen;  Hedenstad, Østerdalen o.a Neumann (1985)
Piemontitt Vestpolltind, Troms; Brandsnuten; Rogaland o.a Neumann (1985)

Pigeonitt Arendal; Lyngdal; Stavanger-området o.a Neumann (1985)
Pitticitt Kolsvika, Bindalen Pers. med G Raade 1993
Planchéitt Åmotsdalen, Oppdal Pers.med. Harald Taagvold 7/2000
Platarsitt Osthammeren, SØ for Røros Nilsson (1990)
Platina  Finnmark (Kornstørrelse) Neumann (1985)
Plumbomikrolitt Heftetjern, Tørdal BergVerkMus skr. 17, s 20
Plumbopyroklor Gjerdingselva, Lunner, Oppland BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Polybasitt Kongsberg Neumann (1985)
Polykras-(Y) Hitterø; Evje; Iveland Neumann (1985)
Polylitionitt Langesundsfjorden; Vøra, Sandefjord o.a Neumann (1985)
Portlanditt ? Kongsberg (usikker) MinRec 32 (2001) s 196
Posnjakitt Konnerud; Glomsrudkollen BergVerkMus skr. 9 s 18-19 
Powellitt Mørkvassheia; Lindtjern grube, Kvitseid o.a Neumann (1985)
Prehnitt vanlig mineral, f.eks. Holmestrand Neumann (1985)
Preiswerkitt Blengsvatn Am.Min 84 (1999) ss 977-982
Proustitt Svenningdalen, Brevik (?), Kongsberg Neumann (1985)
Pseudobrookitt ? Havredal, Bamble (i omvandlet tilstand) Neumann (1985)
Pseudomalakitt Tinfoss jernverk, Notodden Neumann (1985)
"Pumpellyitt" Eidsfoss, Eiker; Bærum; Arendal; Iveland o.a Neumann (1985)
Pumpellyitt-(Mg) Valberg, Kragerø BergVerkMus skr. Nr 17 s 70
Pumpellyitt-(Al) Boksjø, Halden STEIN 35 (1), 17-21
Pyrargyritt Kongsberg; Sulitjelma o.a Neumann (1985)
Pyritt Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Pyroauritt ? Ytre Arna, Hordaland; Dypingdal, Snarum

BergVerkMus skr. 35 s 69-96

Pyrobelonitt Ålefjær, Kristiansand Stein 3/06
Pyrofanitt Langesundsfjorden; Bratthagen o.a Stein nr 1/91, s 28
Pyrofyllitt Askøy, Bergen;  Bidjovagge, Finnamark; Notodden o.a Neumann (1985)
Pyroklor Nær Stavern; Fensfeltet; Tvedalen o.a Neumann (1985)
Pyroksferroitt Vestpolltind, Lofoten Neumann (1985)
Pyroksmangitt Skårneselven, Ofoten; Hegga,, Rustad Neumann (1985)
Pyrolusitt Kristiansand; Vassåsen, Ofoten o.a Neumann (1985)
Pyrop Otterøy, Molde o.a Neumann (1985)
Pyrrhotitt Utbredt Neumann (1985)