OKSYDER    
 
Is Vanlig, særlig i vinterhalvåret Neumann (1985)
Cupritt Årdal, Sogn; Eidsvoll; Huken pukkverk, Grorud o.a Neumann (1985)
Bromellitt Saga, Tvedalen. Stein nr 1/91, s 26-27; Can.Min. 25 (1987),ss.425-428
Sinkitt Glomsrudkollen, Modum Neumann (1985)
Periklas ? I rauhaugitt, Fensfeltet (ikke sikkert bestemt) Neumann (1985)
Bunsenitt I vaskekonsentrat, Sargejokk Neumann (1985)
Tenoritt Årdal, Sogn; Ytterdalsseter, Leirdalen, Lom Neumann (1985)
Spinel Vanlig Neumann (1985)
Hercynitt Jotunheimen (i gneis); N for Egersund o.a Neumann (1985)
Gahnitt Bleikvassli; Øvre Vats; Bogen, Ofoten o.a Neumann (1985)
Magnesioferritt Øvre Dypingdal, Modum Neumann (1985)
Magnetitt Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Jacobsitt Brandsnuten; Vestpolltind, Lofoten Neumann (1985)
Kromitt Rødtjern, Feragen o.a Neumann (1985)

Ulvöspinel Bjerkreim/Sogndal massivet; Lofoten o.a Neumann (1985)
Hausmannitt Salangen, Nordland; Brandsnuten Neumann (1985)
Minium Hitra Stein nr 2/98 s30
Krysoberyll Iveland Neumann (1985)
Arsenolitt Kjørisfjell, Skjomen, Ofoten Neumann (1985)
Bismitt Birkeland 2, Iveland; Liheia, Evje Neumann (1985)
Korund Froland; Årnes, o.a Neumann (1985)
Hematitt Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Geikielitt Liset, Selje Smith & Pinet (1985)
Ilmenitt Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Pyrofanitt Langesundsfjorden; Bratthagen o.a Stein nr 1/91, s 28
Maghemitt I B1-basalt,Holmestrand o.a Neumann (1985)
Högbomitt  Gruppebetegnelse på mineral i högbomitt-gruppen (fra 2002).
I ilmenittmalm Sogn, Bergensfeltet o.a
Neumann (1985)
Loveringitt Sammenvokst med daviditt-(La) Olerud (1988)
Daviditt-(La) Sammenvokst med loveringitt, Biggejavri, Finnmark Olerud (1988)
Daviditt-(Ce) Tuftan, Iveland; Åmot pukkverk, Modum o.a Neumann (1985)
Senaitt Bjørndalen, Tvedalen Stein nr 1/91, s 32-33; NGT 69(1989) ss 235-238
Perovskitt Langesundsfjorden; Fensfeltet; Neumann (1985)
Loparitt-(Ce) Bratthagen; Bjørkedalen, Skien Neumann(1985)
Stetefelditt Svenningsdal, Nordland G. Bundrock (1967)

Scheteligitt (?) Torvelona, Iveland (usikker species) Neumann (1985)
Roméitt Tennvatn, Sørfold, Nordland GFF 128, 65-68

Zirkelitt Sæteråsen, Hedrum,Vestfold Neumann (1985)
Zirkonolitt-30 Stavern; Langesundsfjorden; Sandefjord; Tjølling o.a Neumann (1985)
Betafitt Tangen, Kragerø; Ljosland, Iveland Neumann (1985)

Yttrobetafitt-(Y) Heftetjern, Tørdal, Telemark Min. an. Petr. 38, 229-243; BergVerkMus skr.17, s 23
Pyroklor Nær Stavern; Fensfeltet; Tvedalen o.a Neumann (1985)

Yttropyroklor-(Y) Heftetjern, Tørdal, Telemark Min. an. Petr. 38, 229-243; BergVerkMus skr.17, s 23
Plumbopyroklor Gjerdingselva, Lunner, Oppland BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Uranpyroklor Gjerstad, Aust-Agder Hawthorne et al. (1991)
Mikrolitt Landås 1,Iveland; Høydalen; Ågskardet o.a Neumann (1985)
Plumbomikrolitt Heftetjern, Tørdal BergVerkMus skr. 17, s 20
Pseudobrookitt Havredal, Bamble (i omvandlet tilstand) Neumann (1985)
Kvarts Vidt utbredt mineral Neumann (1985)
Moganitt Huken pukkverk, Oslo Stein nr 2, 1999 s 33
Coesitt Grytting Smith  & Lappin (1989)
Opal Stavern; Nedre Eiker kirke; Jæren o.a Neumann (1985)
Rutil Utbredt mineral Neumann (1985)
Pyrolusitt Kristiansand; Vassåsen, Ofoten o.a Neumann (1985)
Kassiteritt Høydalen, Tørdal; Bleikvassli o.a Neumann(1985)

Ilmenorutil En variant av rutil ( en Nb-holdig rutil ).

Strüveritt En variant av rutil.
Ferrotapiolitt Råde, Østfold (= "mossitt"); Iveland Neumann (1985)
Hochelagaitt Vardåsen larvikittbrudd, Skautvedt, Larvik Andersen et al 1996
Hollanditt Tangen, Hurdal Neumann (1985)
Coronaditt Skjerpemyr, Grua Pers. med Gunnar Raade 1993
Todorokitt Vevja, Tvedalen Stein nr 2/94 s 119; Andersen et al 1996
Romanechitt Fen-gruvene, Ulefoss;Vassåsen,Ofoten Neumann (1985)
Ramsdellitt Lian, Mandal; Kivikdalen, Kristiansand; Bolkesjø o.a Neumann (1985)
Nsutitt Kivledalen Neumann (1985)

Ranciéitt

Ålefjær, Kristiansand BergVerkMus skr. 35 s 28
Anatas Utbredt mineral Neumann (1985)
Brookitt Gjerdingen; Matskorhæ, Hardangervidda o.a Neumann (1985)
Hübneritt Drammensområdet; o.a Neumann (1985)
Ferberitt Ørsdalen, Rogaland Neumann (1985)
Ixiolitt Heftetjern, Tørdal (Scandian ixiolite) Stein nr 3/93 s 185;Min.& Petr. 38 (1988), ss.229-243; BergVerkMusSkr. 17, s.19-25
Wodginitt Høydalen seter, Tørdal Pers. med R.Kristiansen / G. Raade 1983; Stein nr 4/98 s 23
Manganocolumbitt Tangen; Kragerø o.a Neumann (1985)
Ferrocolumbitt Iveland;Østfold o.a Neumann (1985)
Manganotantalitt Iveland; Evje; Tennvatn, Nordland (?) Neumann (1985); BergVerkMus skr. 15 s 71 
Ferrotantalitt Iveland Neumann(1985)
Polykras-(Y) Hitterø; Evje; Iveland Neumann (1985)
Fersmitt Søve, Fensfeltet Neumann (1985)
Euxenitt-(Y) Jølster, Sunnfjord; Iveland; Evje; Hundholmen o.a Neumann (1985)
Samarskitt-(Y) Dillingø, Moss; Iveland; Froland; Rømteland o.a Neumann (1985)
Yttrotantalitt-(Y) Dillingø, Moss; Høydalen Seter; Iveland Neumann (1985)
Kobeitt-(Y) Fensfeltet (i rauhaugitt) Neumann(1985)
Æskynitt-(Y) Urstad, Hidra, Kåbuland Neumann (1985)
Æskynitt-(Ce) Brennhaugan, Sørøya, Finnmark BergVerkMus skr. 18, s 27
Rynersonitt Herrebøkasa, Halden Stein nr 4/99 s 50 + 1/00 s12
Branneritt Haugfoss bru, Modum; Numedal; o.a Neumann (1985)
Petscheckitt Tiltvika, Hamarøy, Nordland N.Jb.Miner.Mh 2004 (4): 163-175
Liandratitt Herrebøkasa, Østfold Stein nr 2, 2006 s 28
Fergusonitt-(Y) Tromøya; Østfold; Evje;Seiland o.a Neumann (1985)
Stibiocolumbitt Tennvatn, Sørfold, Nordland Pers. medd. Tomas Husdal 2006
Stibiotantalitt Tjeldøya Pers. medd. Tomas Husdal 2006
Baddeleyitt Larvik sentrum (i larvikitt); Tellnes, Egersund o.a Neumann (1985)
Cerianitt-(Ce) Kåbuland og Birkeland 3, Iveland; Høydalen o.a Neumann (1985)
Thorianitt Levang; Fensfeltet Neumann (1985)
Uraninitt Straumsheia; Bjertnes; Råde; Evje o.a Neumann (1985)
Tungstitt Ørsdalen, Rogaland Neumann (1985)
Molybditt Dalen, Tokke ;Knaben Neumann (1985)
Behoitt Saga 1,Tvedalen Neumann (1985)
Gibbsitt Tvedalen; Langesundsfjorden; Snarum o.a Neumann (1985)
Nordstranditt Siktesøya, Langesundsfjorden Stein nr 1/91 s 31-32
Doyleitt Gjerdingen NAGS-nytt nr 1-4/88 s 23
Brucitt Sunnmøre; Rødtjern grube, Ferangen; Vefsn o.a Neumann (1985)
Portlanditt Kongsberg MinRec 32 (2001) s 196
Diaspor Langesundsfjorden; Snarum ; Arna/Espeland o.a Neumann (1985)
Böhmitt Bratthagen; Tvedalen; Bjørkedalen Neumann (1985)
Goethitt Utbredt mineral Neumann (1985)
Lepidokrokitt Katnosa, Nordmarka; Kvikne gruber; Vest-Finnmark o.a Neumann(1985)
Manganitt Sætre, Hurum; Kjevik, Kristiansand; Nes o.a Neumann (1985)
Groutitt Klodeborg, Arendal Neumann (1985)
Litioforitt Hanekamjuvet, Kivledalen, Seljord Neumann(1985)
Chalcofanitt Skjerpemyr, Grua Pers med  Gunnar Raade 1993
Birnessitt Lillevann, Oslo Neumann (1985)
Wickmanitt Heia, Tvedalen; Hedrum pukkverk o.a Neumann (1985)
Tetrawickmannitt Saga Pearl, Tvedalen Stein nr 2, 2004 s 38
Studtitt Bjertnes, Krøderen Neumann (1985)
Schoepitt Sunnmøre; Ås, Evje Neumann (1985)
Bequerelitt Kvaløy, Troms; Orrefjell, Salangen Neumann (1985)
Clarkeitt Rømteland; Bjertnes, Krøderen; Gjerstad o.a Neumann (1985)
Fourmarieritt Rømteland; Einerkilen, Evje; Bjertnes, Krøderen o.a Neumann (1985)
Vandendriesscheitt Einerkilen, Evje Neumann (1985)
Curitt Fone, Gjerstad Neumann (1985)
Teineitt Oppdal Stein nr 2/92 s 98 + nr2/98 s 29