Raadeitt Tingelstadjern, Modum Eur.J.Mineral. (2001) 13, s. 319-327; Stein nr 4/2001 s 6-7
Ralstonitt Gjerdingen Neumann (1985)
Ramdohritt Mofjell, Nordland Pers.med. N.J. Cook 2001
Rammelsbergitt Kongsberg (Antagelse, ikke påvist) Neumann (1985)
Ramsdellitt Lian, Mandal; Kivikdalen, Kristiansand; Bolkesjø o.a Neumann (1985)

Ranciéitt

Ålefjær, Kristiansand BergVerkMus skr. 35 s 28
Rapidcreekitt Mildigkeit Gottes, Kongsberg NAGS-nytt 2/89, s 49
Rasvumitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Realgar Sulitjelma N.J. Cook (1996)
Renieritt Rapparfjord, Hammerfest B. Stribny (1985)
Rhabdofan-(Ce) Skripeland 1 og Birkeland 4, Iveland; Herrebøkasa o.a Neumann (1985)
Rhodokrositt Brandsnuten, Telemark; Heskestad, Lister o.a Neumann (1985)
Rhodonitt Arendal; Andorsrud, Drammen; Brandsnuten, Telemark o.a Neumann (1985)
Riebeckitt Langesundsfjorden; Gjerdingen; Maridalen, Oslo o.a Neumann (1985)
Rinkitt Låven, Stokkøya, Skudesundskjær og Barkevik, Langesundsfjorden (tidl. mosandritt ; johnstrupitt)) BergVerkMus skr. 35 s 69-96
Romanechitt Skjærpemyr, Grua; Ålefjær STEIN 2005, 4-9;
BergVerkMus sk 35: 25-29
Roméitt Tennvatn, Sørfold, Nordland GFF 128, 65-68

Roquésitt Listulli, Telemark Neumann (1985)
Rosasitt Skjerpemyr, Grua; Konnerud Neumann (1985), BergVerkMus skr. 9 s 19 
Rosenbuschitt Skudesundskjær, Langesundsfjorden Neumann (1985)

Rowlanditt-(Y)  Ivedal, Iveland Neumann (1985)
Rozenitt Ramberget, Dale, Froland; Bergervann, Herefos o.a Neumann (1985)
Rucklidgeitt Dragset, Løkken verk NGT 70 (1990) s 11
Rutherfordin Bjertnes, Krøderen Neumann (1985)
Rutil Utbredt mineral Neumann (1985)
Rynersonitt Herrebøkasa, Halden Stein nr 4/99 s 50 + 1/00 s 12
Saffloritt Kongsberg Neumann (1985)
Safirin Grønnøy, Nordland; Vikeså, Rogaland; Tvedestrand o.a Neumann (1985)
Salmiakk (Salammoniakk) Mt. Pyramide, Spitsbergen

Oftedal (1922)

Samarskitt-(Y) Dillingø, Moss; Iveland; Froland; Rømteland o.a Neumann (1985)
Sanidin Årvoll/Grorud, Oslo; Neumann (1985)
Saponitt Veo, Jotunheimen; Helgebostadøy, Hitra o.a Neumann (1985)
Scandiobabingtonitt Heftetjern, Tørdal Mineralien Welt nr 1/00 s 29 BergVerkMus skr. 17 s 20
Scawtitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Scheelitt Ørsdalen; Oslofeltet kontaktforekomster; Kvitseid o.a Neumann (1985)

Schirmeritt ? Røros. (Ikke sikkert påvist) Neumann (1985)
Schoepitt Sunnmøre; Ås, Evje Neumann (1985)
Schorlomitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 

Schreibersitt I meteoritt funnet 1902, Alta, Finnmark Weissmann & Nikischer (1999)
Schröckingeritt Landverk, Evje; Karlsøy, Tysfjord Neumann (1985)
Schulenbergitt Konnerud; Glomsrudkollen Stein nr 1/93 s 19; BergVerkMus skr. 9 s 19 
Schörl Vanlig sort turmalin Neumann (1985)
Scorzalitt Våler, Solør Neumann (1985)
Seligmannitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr. 15 s 63 
Sellaitt Gjerdingen Neumann (1985)
Senaitt Bjørndalen, Tvedalen Stein nr 1/91, s 32-33; NGT 69(1989) ss 235-238
Sepiolitt Kongsberg; Gullholmen, Lofoten o.a Neumann (1985)
Séranditt Buer, Bjørkedalen, Skien Stein nr 1/91 s 33


"Serpentin" Fellesbetegnelse på en gruppe av fyllosilikater. referer ofte til antigorite, lizarditt, krysotil eller amesitt.
Serpieritt Glomsrudkollen Neumann (1985)
Sfaleritt Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Sfærobertranditt Svensken, Tvedalen European Journal of Mineralogy 15, 157-166
Sickleritt Ågskardet, Holandsfjord. Neumann (1985)
Sideritt vanlig utbredt mineral Neumann (1985)

Siderotil Kvinnherad, Ytre Hardanger NAGS-nytt s 1/89 s 25
Siegenitt Raipas, Alta; Tellnes, Egersund o.a Neumann; BergVerkMus skr  14, s 9
Sillimanitt Bamble;Miettavarri; Seiland, Finnmark, Risør o.a. Neumann (1985)
Sinkitt ? Glomsrudkollen, Modum (usikker) Neumann (1985)
Sinober Gottes Hulfe in der Noth, Kongsberg BergVerkMus skr. 25 s 44

"Skapolitt" Fellesnavn på mineral i marialitt-meionitt serien Neumann( 1985)
Skolecitt Sulitjelma; Arendal; Breivikbotn, Finnmark o.a Neumann (1985)
Skoroditt Jennyhaugen, Drag, Tysfjord Neumann (1985)
Skutteruditt Skutterud, Modum Neumann (1985)
Slavikitt Rudstadhalsen, Bøverdalen Neumann (1985)
Smithsonitt Kontaktforekomster i Oslofeltet; Fauske o.a Neumann (1985)
Smythitt Antatt funnet som omvandlingsprodukt av pyrrhotitt , Neumann (1985)

Sobolevskitt ? Ørnstolen, Selsøyvik, Rødøy (usikker bestemmelse) BergVerkMus skr. 14 s 43
Sodalitt Langesundsfjorden; Sørøy, Finnmark; Kvelde o.a Neumann (1985)
Sperrylitt Beiarnfjord; Lillefjellklumpen, Grong o.a Neumann (1985)
Spessartin Iveland; Brandsnuten, Telemark; Håfjellmulden, Ofoten o.a Neumann (1985)
Spinel Vanlig Neumann (1985)
Spodumen Ågskardet, Nordland; Bamble (?) Neumann (1985)

Stanfielditt I meteoritt finnet 1902, Alta, Finnmark Weissmann & Nikischer (1999)
Stannitt Melkedalen grube,Ofoten; Bleikvassli o.a Neumann (1985)
Staurolitt Nesodden; Seglvatn, Svartisen; Hessdalen o.a Neumann (1985)
Stelleritt Kongsberg; Arendal; Magerøy o.a Neumann (1985)
Stephanitt Kongsberg; Espeland, Vegårdshei Neumann (1985)
Sternbergitt I polerslip, Kongsberg (usikker bestemmelse) Neumann (1985)
Stetefelditt Svenningsdal, Nordland G. Bundrock (1967)

Stevensitt (? = IMA) Kongsberg MinRec 32 (2001) s 196
Stibiocolumbitt Tennvatn, Sørfold

Pers. medd. Tomas Husdal 2006


Stibiopalladinitt Leka ofiolitt kompleks BergVerkMus skr. 14 s 44
Stibiotantalitt Tjeldøya

Pers. medd. Tomas Husdal 2006

Stibnitt Svenningdalen o.a Neumann (1985)
Stilbitt-Ca Himberg, Ramnes; Fokserød, Sandefjord o.a. BergVerkMus skr. 20 s 63; Neumann

"Stilbitt" Fellesnavn på mineral i stilbitt-serien

Stillwateritt Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47
Stillwellitt-(Ce) Langesundsfjorden Neumann (1985)
Stilpnomelan Haltdalen/Kjøli; Grong; Kongsberg o.a Neumann (1985)
Stolzitt  Grorud; Lykkens prøve, Grua  Neumann (1985)
Stromeyeritt John Godejords skjerp, Grong-feltet Neumann (1985)
Strontianitt Åmot, Telemark Bestemt ved MGM 11/93, film 29148
Strontiodresseritt Fra marmorbrudd i Kjøpsvik, Tysfjord, Nordland MinRec 37, 46


"Strüveritt" En variant av mineralet rutil
Studtitt Bjertnes, Krøderen Neumann (1985)

Sudburyitt Stormyrplutten, Grong BergVerkMus skr. 14 s 46
Svabitt Hellmofjorden, Tysfjord Neumann (1985)
Svanbergitt Nord-Odal, Hedmark; Bolna, Saltfjellet Neumann (1985)
Svovel Forvitringsprodukt og sekundærdannelse Neumann (1985)
Sylvitt Som væskeinneslutning i kvarts om vinteren, Farsund Neumann (1985)
Symplesitt ? Blystadlia, Rælingen (muligens parasymplesitt) Neumann (1985)
Synchysitt-(Ce) Nedre Eiker kirke; Gryting, Gjerstad; Kongsberg o.a Neumann (1985)
Synchisite-(Y) Høydalen Seter, Telemark; Hundholmen og Stetind, Tysfjord Stein  nr 4,1998 s 27
Szaibelyitt Dypingdal, Snarum; Tingelstadtjern, Modum Neumann (1985)
Szomolnokitt Eidsvoll gullverk Neumann (1985)
Sølv Kongsberg; Dalane, Telemark; oa Neumann (1985)

Tadzhikitt-(Ce) Langesundsfjorden; Saga 1, Tvedalen Neumann (1985)
Tainiolitt Langesundsfjorden Pers. med Alf Olav Larsen 2000
Talk Otta; Modum; Balsfjord; Trondheimsfeltet o,a Neumann (1985)


"Tantalitt" Gruppenavn på  mineraler med den generelle formelen (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
Tantalitt-(Fe) Iveland Neumann (1985)
Tantalitt-(Mn) Iveland; Evje; Tennvatn, Nordland Neumann (1985); BergVerkMus skr. 15 s 71 
  Taramite  Liset- eklogitten, Selje Oberti et al (2007)
Hawthorne et al. (2012)
Taumasitt Lom; Gjellebekk; Sulitjelma; Geirangerfjellet o.a Neumann (1985)
Tefroitt Brandsnuten Mn-forekomst Neumann (1985)
Teineitt Oppdal Stein nr 2/92 s 98 + nr 2/98 s 29
Tellur Bidjovagge Neumann (1985)
Tellurobismutitt Moberg gruve, Fyresdal o.a Neumann (1985)

Temagamitt  Lillefjellklumpen, Grong Neumann (1985)
Tengeritt-(Y) Hundholmen, Tysfjord; Ivedal, Iveland o.a Neumann (1985)
Tennantitt Skutterud o.a Neumann (1985)

Tenoritt Årdal, Sogn; Ytterdalsseter, Leirdalen, Lom Neumann (1985)
Tetradymitt Bømlo; Sulitjelma o.a Neumann (1985)

Tetraferroplatina Raudberget, Stølsheimen, Sogn (bør verifisieres) BergVerkMus skr. 14,40-49
Tetrahedritt Listulli, Telemark; o.a Neumann (1985)
Tetrawickmannitt Saga Pearl, Tvedalen Stein nr 2, 2004 s 38

Thenarditt Kongsberg; Ballangen, Ofoten (dehydrert Mirabilitt) Neumann (1985); BergVerkMus skr. 14 s 66-70 
Thomsenolitt Gjerdingen Neumann (1985)
Thomsonitt Langesundsfjorden; Tvedalen; Sørøy, Finnmark o.a Neumann (1985)
Thorianitt Levang; Fensfeltet Neumann (1985)
Thoritt Løvøy, Langesundsfjorden; Tvedalen; Østfold; Bamble o.a Neumann (1985)

Thorogummitt Einerkilen, Evje; Leksvik/ Ytterøy ;Sør-Trøndelag o.a Neumann (1985)
Thortveititt Ljosland, Iveland; Bidjovagge, Finnmark; o.a Neumann (1985),BergVerkMus skr. 12 s 22-25 
Tilleyitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Tinzenitt ? Storlidalen, Oppdal Pers.med. Harald Taagvold 7/2000
Titanitt vanlig Neumann (1985)
Tobermoritt Buer, Bjørkedalen, Skien Neumann (1985)
Todorokitt Vevja, Tvedalen Stein nr 2/94 s 119; Andersen et al 1996

Tolovkitt Osthammeren, SØ for Røros BergVerkMus skr. 14 s 43 
Tombarthitt-(Y) Høgetveit, Evje; Reiarsdal, Vest-Agder Neumann (1985)
Topas Fossum, Modum; Iveland; Evje; Høydalen, Tørdal o.a Neumann (1985)
Torbernitt Glamsland, Lillesand Neumann (1985)
Tremolitt Forholdsvis vanlig Neumann (1985)
Trilitionitt Antas være funnet i Norge, jfr ny nomenklatur glimmergruppen
Triplitt Landås, Iveland; Kristiansand; Herrebøkasa, Østfold Weissmann & Nikischer (1999); STEIN 35 (1), 17-21
Tritomitt-(Ce) Låven, Langesundsfjorden; Sandefjord Neumann (1985)
Troilitt I meteoritt funnet 1902, Alta, Finnmark Neumann (1985)
Tschermakitt Finøy, Stavanger
Tsumoitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr. 15 s 53 

Tulameenitt Leka ofiolitt kompleks BergVerkMus skr. 14 s 44
Tungstitt Ørsdalen, Rogaland Neumann (1985)

Turkis Tinfoss jernverk, Notodden Neumann (1985)


"Turmalin" Fellesnavn på mineraler i turmalingruppen

Tvedalitt Vevja, Tvedalen Stein nr2/99 s 21

Tveititt-(Y) Høydalen, Tørdal, Telemark; Birkeland, Iveland Neumann (1985)
Tyuyamunitt Spennivegg, Kviteseid Neumann (1985)
Törnebohmitt-(Ce) Kåbuland, Iveland Neumann (1985)

Ullmannitt Mofjell, Nordland; Bjørkåsen, Ofoten o.a Neumann (1985)

Ulvöspinel Bjerkreim/Sogndal massivet; Lofoten o.a Neumann (1985)
Urancalcaritt Bjertnes, Krøderen Am.Min.77:438-443. Stein nr 1/90 s 25-28
Uraninitt Straumsheia; Bjertnes; Råde; Evje o.a Neumann (1985)
Uranofan Garta, Arendal; Njallavarre, Finnmark; Evje o.a Neumann (1985)
Uranofan-β Gloserhei, Froland Raade 1996
Uranpyroklor Gjerstad, Aust-Agder Hawthorne et al. (1991)
Uvarovitt Rødtjern gruve, Røros; Kalkovnen, Grua Neumann (1985)
Uvitt Løddesøl, Arendal Neumann (1985)