Home
ÅRGANG 1994

Artikler merket med pdf er nedlastbare i dette formatet. Du trenger Acrobat Reader for å kunne lese dem.


NR 1

1-94.JPG (278045 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Werner, Ronald Ta vare på mineralene  pdf s 5-6
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: OL med "grønn profil" pdf s 7
Wiik, Geir Henning Kronikk: turer i et førolympisk landskap pdf s 8-13
Nielsen, Rolf Bjørn Gjøvik og omland geologiforening pdf s 15-16
Hedegaard, Claus Hvorfor tage til messe ?- en beretning fra München 1993 pdf s 19-27
Strebel, Jan Har du vært på vidvanke i det siste ? pdf s 29-30
Berg, Hans-Jørgen Gjøvikområdets bergarter pdf s 33-50
Bergtatt av fjellet [Setesdal Mineral Park] pdf s 53-54
Wiik, Geir Henning På Mjøsstranda  pdf s 61-62
Wiik, Geir Henning Uoffisiell Vinter OL-stein.Ametyst pdf s 65
Wiik, Geir Henning Stein i kunsthåndverk og praktisk bruk pdf s 67-68
Olympisk miljøsatsning pdf  s 69
Geologiutstilling i Gjøvik fjellhall pdf s 74

 


NR 2

2-94.JPG (187345 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf

 

Wiik, Geir Henning Gunnar Raade- mineralog en verneverdig geologvariant  pdf s 81-85
Mandarino, Joseph A. In appreciation of curator Gunnar Raade on occasion of his 50th birthday pdf s 86
Holt, Bjørn NAGS årsmøte 1994 pdf s 87
Kristiansen, Roy To nye mineraler for Norge- manganokolumbitt og hingganitt-(Yb) pdf s 88-93
Andersen, Frode og Berge, Svein Arne Himberg pukkverk, Ramnes, Vestfold  pdf s 96-102
Wiik, G.H & Ogn Steinprøver til MGM pdf s 103
Gunnar Raades publikasjonsliste pdf s 104-106
Patel, Runa Etter Tucson pdf s 107-108
Langhof, Jörgen W. C.Brögger och Stockholms högskolas mineralsamling pdf s 109-116
Åsheim, Arne Hamberg(itt) pdf s 117-119
Mandarino, Joseph A. The lichen-mineral connection pdf s 120-124
Kristiansen, Roy En mineralhistorisk godbit ! pdf s 129-131
Kristiansen, Roy En oppfordring pdf s 132-133
Haug, Jan og Kvamsdal, Lars Olav Geologisk Museums venner pdf s 133-135
Larsen, Alf Olav Drusemineraler fra Solumsåsen pukkverk, Holmestrand pdf s 136-141
Ljøstad,O.T. Kamphaugitt-(Y), det nyeste mineralet fra Norge pdf s 143-144
Steen,Tore Sveriges amatörgeologers riksförbund pdf s 145-146
Werner, Ronald Det tar av på Gardermoen pdf s 146
Werner, Ronald Hans-Jørgen Berg sine funnstedsbeskrivelser (bokanmeldelse) s 147
Werner, Ronald Database (mineralforekomster i Norge) s 147
Eldjarn, Knut Uvitt-dravitt fra Borgenåsen, Asker pdf s 148-151
Buentke, Holger 4.e Europamöte för Mineral-och Fossilsamlare pdf s 152

 


NR 3

3-94.JPG (151234 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Wiik, Geir Henning I Telemarks bratter, eller Lov og uorden i plantedekket og i "steinrøysa" pdf s 158-159
Patel, Runa Opal-letande i Långban  pdf s 160
Høyberget, Magne Steinmesse i Skagen 23-24 juli  pdf s 160
Patel, Runa Stockholm och Mo i Rana  pdf s 161
Nordrum, Fred Steinar Mineralfunn på Kongsberg etter 1970 pdf s 162-171
Jus for mineraljegerar pdf s 172-188
Nytt fra NAGS pdf s 189-191
Eldjarn, Knut Tangenbruddet stengt for samlere pdf s 191
Steen, Tore Sveriges amatörgeologers riksförbund pdf s 192
Witsø, Tor Sjelden dolomitt fra Overtjern  pdf s 193-195
Verneplan for Oslofjorden/Telemark-kysten pdf s 193
Toutain, Xavier Ny skjæring gjennom Olenid skifer, etasje 2 pdf s 194
Lindén, Rolf Typlokal Sverige del 1 pdf s 195-196
Høyberget, Magne Norges eldste makrofossiler ? pdf s 197-198
Høyberget, Magne Orden Lichida spektakulære trilobitter pdf s 199-201
Segalstad, Tom V.  Stein fra Norges første meteoritt-krater pdf s 203
Berg, Hans-Jørgen Bjønndalen bruk pdf s 205-216
Buentke, Holger-Detlev Lugnås Minnesfjäll, ett fönster mot tidigt liv pdf s 217-220
Hedegaard, Claus Tucson messen '94 pdf s 221-227
 

NR 4

4-94.JPG (255981 byte)
Klikk på bildet for
 å laste ned hele nummeret i pdf
Wiik, Geir Henning Redaksjonelt: Gjør Norge flat!  pdf s 235-238
Wiik, Geir Henning Trivelig møte pdf s 241
Wiik, Geir Henning Ryktebørsen [om mineralfunn] pdf s 241-242
Driveklepp, Aashild Hobby pdf s 243
Strebel, Jan På tokt i Langesundsfjorden pdf s 245-246
Rønning, Tor-Arne Amatørgeologer på Polentur pdf s 247
Strebel, Jan Bruk vernebriller- for synets skyld pdf s 248
Torstenson, Ove og Otter, Bertil Ove Persson mineralsamlare ett porträtt pdf s 249-253
Torkelsen, Arne Haugaland Geologiforening s 253
Wiik, Geir Henning (?-§§-?) Det skal ikke være enkelt (II) pdf s 255
Passmann, Henrik Hvordan blir man steinrik i Sør-Afrika  pdf s 256-258
Nytt fra organisationerna pdf s 258-261
Eldjarn, Knut Mineral-dager i München pdf s 263-265 
Funke, Bjørn Palvenn Ny forening pdf s 267
Hansson, Arnar Debatt. Ryktebörsen STEIN 4/93 pdf s 268
Wiik, Geir Henning; Knut Eldjarn; Hans Vidar Ellingsen Bokspalta pdf s 269-272
Persson, Göran Mineralsensation-Kornerupin-i Sverige pdf s 273
Mossemesse-NAGSmesse pdf s 274
Kongsberg messe pdf s 275