VELKOMMEN TIL STEIN sine sider !

STEIN er Norges eldste populærgeologisk tidskrift. Det utgis av Norske Amatørgeologers Sammenslutning, en paraplyorganisasjon for 23 geologiforeninger over hele landet. STEIN er bladet for alle oss som har stein og geologi som hobby. Her kan vi lese  interessante artikler om spennende mineraler og forekomster, geologiske fenomener, fossiler, meteoritter, historiske artikler, messerapporter fra inn- og utland, portrettintervjuer, debattutspill, rapporter fra steinklubber og mye mer. De siste utgivelsene ser du nedenfor:

  Nr 1 2019 Nr 2 2019 Nr 3 2019 Nr 4 2019      
  Ikke utgitt ennå Ikke utgitt ennå Ikke utgitt ennå   Utgivelsesplan 2019
(Dato når bladene leveres posten, foreløpig)
Nr 1: 
26 Mars
Nr 2: 
6 mai
Nr 3:
  2 sept.

Nr 4: 
10 Des
Absolutt deadline
for innlevering av stoff, annonser:
Nr 1:
1 Mars
Nr 2:
20 april
Nr 3:
3 jul
Nr 4:
22 okt
Absolutt deadline for foreningene
for innlevering av adresseendringer:


Nr 1:
8 mars
Nr 2:
25 april
Nr 3:
30 aug
Nr 4:
27 nov
 

       
  Nr 1 2017 Nr 2 2017 Nr 3 2017 Nr 4 2017        
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2016 Nr 2 2016 Nr 3 2016 Nr 4 2016      
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2015 Nr 2 2015 Nr 3 2015 Nr 4 2015        
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2014 Nr 2 2014 Nr 3 2014 Nr 4 2014      
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2013 Nr 2 2013 Nr 3 2013 Nr 4 2013 Særhefte 1  (utenom abonnementet)  
Klikk på bildene for å se på innholdet  

 

  Nr 1 2012 Nr 2 2012 Nr 3 2012 Nr 4 2012      
   

 

 

 
  Nr 1 2011 Nr 2 2011 Nr 3 2011 Nr 4 2011      
 

     
  Nr 1 2010 Nr 2 2010 Nr 1 2010 Nr 1 2010      
Klikk på bildene for å se på innholdet    

 

 
  Nr 1 2009 Nr 2 2009 Nr 3  2009

Nr 4 2009

     
Klikk på bildene for å se på innholdet
 
   
  Nr 1 2008 Nr 2 2008 Nr 3  2008 Nr 4 2008      
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

 NAGS/KEL © 2009-2011