VELKOMMEN TIL STEIN sine sider !

STEIN er Norges eldste populærgeologisk tidskrift. Det utgis av Norske Amatørgeologers Sammenslutning, en paraplyorganisasjon for 23 geologiforeninger over hele landet. STEIN er bladet for alle oss som har stein og geologi som hobby. Her kan vi lese  interessante artikler om spennende mineraler og forekomster, geologiske fenomener, fossiler, meteoritter, historiske artikler, messerapporter fra inn- og utland, portrettintervjuer, debattutspill, rapporter fra steinklubber og mye mer. De siste utgivelsene ser du nedenfor:

  Nr 1 2024 Nr 2 2024 Nr 3 2024 Nr 4 2024      
Klikk på bildene for å se på innholdet Ikke
utgitt
ennå
Ikke
utgitt
ennå
Ikke
utgitt
ennå
  Utgivelsesplan 2024
Tentativ, foreløpig
Nr 1: 
21 Mars
Nr 2: 
30 mai
Nr 3:
  13. sept.

Nr 4: 
6.des
Absolutt deadline
for innlevering av stoff, annonser:
Nr 1:
1 Mars
Nr 2:
25. april
Nr 3:
3 august
Nr 4:
22 okt
Absolutt deadline for foreningene
for innlevering av adresseendringer:


Nr 1:
10 mars
Nr 2:
1 mai
Nr 3:
20 aug
Nr 4:
25 nov
  Nr 1 2023 Nr 2 2023 Nr 3 2023 Nr 4 2023    
Klikk på bildene for å se på innholdet

     
  Nr 1 2022 Nr 2 2022 Nr 3 2022 Nr 4 2022      
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2021 Nr 2 2021 Nr 3 2021 Nr 4 2021      
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2020 Nr 2 2020 Nr 3 2020 Nr 4 2020        
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2019 Nr 2 2019 Nr 3 2019 Nr 4 2019        
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2018 Nr 2 2017 Nr 3 2017 Nr 4 2018        
Klikk på bildene for å se på innholdet

       
  Nr 1 2017 Nr 2 2017 Nr 3 2017 Nr 4 2017        
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2016 Nr 2 2016 Nr 3 2016 Nr 4 2016      
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2015 Nr 2 2015 Nr 3 2015 Nr 4 2015        
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2014 Nr 2 2014 Nr 3 2014 Nr 4 2014      
Klikk på bildene for å se på innholdet        
  Nr 1 2013 Nr 2 2013 Nr 3 2013 Nr 4 2013 Særhefte 1  (utenom abonnementet)  
Klikk på bildene for å se på innholdet  

 

  Nr 1 2012 Nr 2 2012 Nr 3 2012 Nr 4 2012      
Klikk på bildene for å se på innholdet      
  Nr 1 2011 Nr 2 2011 Nr 3 2011 Nr 4 2011      
Klikk på bildene for å se på innholdet

     
  Nr 1 2010 Nr 2 2010 Nr 1 2010 Nr 1 2010      
Klikk på bildene for å se på innholdet      
  Nr 1 2009 Nr 2 2009 Nr 3  2009

Nr 4 2009

     
Klikk på bildene for å se på innholdet  
 
 
  Nr 1 2008 Nr 2 2008 Nr 3  2008 Nr 4 2008      
Klikk på bildene for å se på innholdet      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

 NAGS/KEL © 2009-2021