SULFIDER OG SULFOSALTER
Allargentum I gullkonsentrat, Karasjokka Neumann (1985)
Dyskrasitt Kongsberg; Sulitjelma; Røros Neumann (1985)
Maucheritt Sagvannet, Troms Neumann (1985)

Stillwateritt Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47

Arsenopalladinitt Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47

Mertieitt-I Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47

Mertieitt-II Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47

Stibiopalladinitt Leka ofiolitt kompleks BergVerkMus skr. 14 s 44

Palladoarsenid Karenhaugen, Karasjok BergVerkMus skr. 14 s 47

Keithconnitt Leka ofiolitt kompleks BergVerkMus skr. 14 s 44

Temagamitt  Lillefjellklumpen, Grong Neumann (1985)

Borovskitt Stormyrplutten, Grong BergVerkMus skr. 14 s 46
Chalcositt Forholdsvis vanlig i  hydrotermalforekomster Neumann (1985)
Djurleitt Næsmark, Åmdals Verk Neumann (1985)
Digenitt Ulveryggen; Telemark Neumann (1985)
Bornitt Forholdsvis vanlig i  hydrotermalforekomster o.a Neumann (1985)
Akantitt Kongsberg sølvgruver Neumann (1985)
Naumannitt Kongsberg Neumann (1985)
Hessitt  I polerslip ,Mofjell; Espeland  o.a Neumann (1985)
Empressitt Ertsmikroskopisk i sulfidmalm fra Sulitjelma, Fauske Cook (1996)
Jalpaitt Påvist i tynnslip fra Kongsberg Neumann (1985)
Mckinstryitt John Godejords skjerp, Grong-feltet Neumann (1985)
Stromeyeritt John Godejords skjerp, Grong-feltet Neumann (1985)
Parkeritt I den norske coesitt – eklogitt provinsen Smith (1988)
Heazlewooditt Sagvannet, Troms; Randfjell, Finnmark Neumann (1985)
Pentlanditt I Ni-malm, Espedalen; Beiarn; Middavarre o.a Neumann (1985)

Kobaltpentlanditt Gaskasjavri, Troms; Kongsfjell, Nordland o.a Neumann(1985)

Argentopentlanditt Kongens gruve, Kongsberg Stein nr 3/94 s 166 ; BergVerkMus skr. 9 s 43

Mackinawitt Innslutning i chalcopyritt; Gaskasjavri, Troms o.a Neumann (1985)
Sfaleritt Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Hawleyitt Konnerud Stein nr 1/93, s 13
Chalcopyritt Utbredt Neumann (1985)

Roquésitt Listulli, Telemark Neumann (1985)
Stannitt Melkedalen grube,Ofoten; Bleikvassli o.a Neumann (1985)
Kësteritt Bleikvassli, Nordland Cook et al. (1998)
Černýitt Bleikvassli, Nordland Cook et al. (1998)

Mawsonitt Godejord, Grong; Listulli, Telemark Neumann (1985)
Renieritt Rapparfjord, Hammerfest B. Stribny (1985)
Colusitt John Godejords skjerp, Grong-feltet (polerslip) Neumann (1985)
Tennantitt Skutterud o.a Neumann (1985)
Tetrahedritt Listulli, Telemark; o.a Neumann (1985)
Freibergitt Espeland; Bleikvassli, Nordland Neumann (1985); Cook  (1998)
Greenockite Oslofeltets kontakt- forekomster Neumann (1985)
Enargitt Konnerud (I polerslip) Neumann (1985)
Cubanitt Som lameller i chalcopyritt Neumann (1985)
Sternbergitt I polerslip, Kongsberg (usikker bestemmelse) Neumann (1985)
Argentopyritt I polerslip av malm, Kongsberg sølvgruver Pers. med. Kjell Gatedal
Alabanditt I pyritt-malm ved Fløttum gruve, Sør-Trøndelag Neumann (1985)
Galenitt (blyglans) Svært vanlig mineral Neumann (1985)
Clausthalitt Kongsberg Neumann (1985)
Altaitt Mikroskopiske inklusjoner i malm, Bidjovagge o.a Neumann (1985)
Matilditt Korn i blyglans,  Ettedals grube, Vegårdshei Neumann (1985)
Kotulskitt Fæøy, Haugesund

Boyd & Nixon 1985

Herzenbergitt Bleikvassli, Nordland, som sammenvoksning med herzenbergitt Cook et al. (1998)
Sinober Gottes Hulfe in der Noth, Kongsberg BergVerkMus skr. 25 s 44
Troilitt I meteoritt funnet 1902, Alta, Finnmark Neumann (1985)
Pyrrhotitt Utbredt Neumann (1985)
Smythitt Antatt funnet som omvandlingsprodukt av pyrrhotitt , Neumann (1985)
Nikkelin Nødebro, Arendal; Langø, Kragerø o.a Neumann (1985)
Breithauptitt Ertsmikroskopiske korn,  Bjørkåsen, Ofoten o.a Neumann (1985)

Sudburyitt Stormyrplutten, Grong BergVerkMus skr. 14 s 46

Sobolevskitt ? Ørnstolen, Selsøyvik, Rødøy (usikker bestemmelse) BergVerkMus skr. 14 s 43
Milleritt Flåt, Evje; Glomsrudkollen o.a Neumann (1985)
Covellitt Forholdsvis  vanlig  utbredt sekundært Cu-mineral Neumann (1985)
Idaitt (i polerslip), Suldalsvann, Rogaland; Konnerud o.a Neumann (1985)
Nukundamitt Huken pukkverk, Oslo Stein nr 4/99 s 30
Valleriitt Sulitjelma; Birtavarre,Troms o.a Neumann (1985)

Vulcanitt Bidjovagge Neumann (1985)

Cooperitt Korn fra elvesand, Karasjokka ; Spenniveg, Kviteseid Neumann (1985)
Linnaeitt Flåt, Evje; Blåfjell, Egersund o.a Neumann(1985)
Carrollitt Boras, Alta; Kjenner gruve; Narverud, Drammen Neumann (1985)
Violaritt I Ni-malmer, Homse grube, Jæren; Middavarre o.a Neumann (1985)
Siegenitt Raipas, Alta; Tellnes, Egersund o.a Neumann; BergVerkMus skr  14, s 9

Daubreelitt I  Morradalmeteoritten Stein nr 4, 2002, s 21
Stibnitt Svenningdalen o.a Neumann (1985)
Bismutinitt Kjenner ; Iveland  o.a Neumann (1985)

Ottemannitt Bleikvassli, Nordland, som sammenvoksning med herzenbergitt Cook et al. (1998)
Tellurobismutitt Moberg gruve, Fyresdal o.a Neumann (1985)
Tetradymitt Bømlo; Sulitjelma o.a Neumann (1985)
Kawazulitt Moberg gruve, Skåfsa, Tokke, Telemark Stein 2, 2001 , s 19
Tsumoitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr. 15 s 53 

Joséitt-β Bjørkåsen, Ofoten Neumann (1985)
Rucklidgeitt Dragset, Løkken verk NGT 70 (1990) s 11
Hedleyitt Vaddas/Rieppe-området , Troms o.a Neumann (1985)
Calaveritt Bidjovagge Neumann (1985)
Pyritt Svært vanlig mineral (= Svovelkis) Neumann (1985)
Vaesitt Vissestad, Bamble; Storgangen, Egersund Neumann (1985)
Lauritt Osthammeren, SØ for Røros  BergVerkMus skr.14 s 42
Erlichmanitt Osthammeren, SØ for Røros (kornstørrelse) BergVerkMus skr. 14 s 42
Sperrylitt Beiarnfjord; Lillefjellklumpen, Grong o.a Neumann (1985)
Aurostibitt Sulitjelma Cook (1992, 1996)

Geversitt Raudberget, Stølsheimen, Sogn BergVerkMus skr. 14 s 44

Micheneritt Raudberget, Stølsheimen, Sogn BergVerkMus skr. 14 s 44
Kobaltitt Modum Neumann(1985)
Gersdorffitt Store sletter, Oslofjorden; Valberg, Kragerø o.a Neumann; BergVerkMus skr. s 65-66
Willyamitt Espeland, Vegårdshei Neumann (1985)

Ullmannitt Mofjell, Nordland; Bjørkåsen, Ofoten o.a Neumann (1985)
Hollingworthitt Osthammeren, SØ for Røros BergVerkMus skr 14 s 43

Irarsitt Ørnstolen, Selsøyvik, Rødøy BergVerkMus skr. 14 s 43 
  Platarsitt Osthammeren, SØ for Røros Nilsson (1990)

Tolovkitt Osthammeren, SØ for Røros BergVerkMus skr. 14 s 43 
Markasitt Forholdsvis vanlig mineral Neumann (1985)

Frohbergitt Bidjovagge, Finnmark Neumann (1985)
Arsenopyritt Forholdsvis vanlig mineral Neumann (1985)
Glaukodot Modum/Snarum o.a Neumann (1985)
Gudmunditt Sulitjelma; Bleikvassli o.a Stein nr 1/91 s 31-32

Osarsitt Osthammeren, SØ for Røros BergVerkMus skr. 15 s 43 
Löllingitt Langesundsfjorden; Lappelegret, Tysfjord o.a Neumann (1985)
Saffloritt Kongsberg Neumann (1985)
Rammelsbergitt Kongsberg (Antagelse, ikke påvist) Neumann (1985)

Nisbitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr. 15 s 53 

Costibitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr. 15 s 53  
Molybdenitt Forholdsvis vanlig mineral Neumann (1985)
Melonitt Reissa-elven; Middavarra, Alta Neumann (1985)

Merenskyitt Lillefjellklumpen, Grong Neumann (1985)
Moncheitt Lillefjellklumpen, Grong: kun 1 korn observert Neumann (1985)
Skutteruditt Skutterud, Modum Neumann (1985)
Nikkel-skutteruditt Kongsberg Neumann (1985)
Berthieritt Bjørnelien, Ringvassøy Neumann (1985)
Wittichenitt Vest-Telemark Neumann (1985)
Chalcostibitt Sulitjelma; o.a Neumann (1985)
Emplektitt Åmdal, Telemark;  Konnerud o.a Neumann (1985)
Pearceitt ? Kongsberg (kun en antagelse,  funn ikke bekreftet) Neumann (1985)
Polybasitt Kongsberg Neumann (1985)
Stephanitt Kongsberg; Espeland, Vegårdshei Neumann (1985)
Proustitt Svenningdalen, Brevik (?), Kongsberg Neumann (1985)
Pyrargyritt Kongsberg; Sulitjelma o.a Neumann (1985)
Jordanitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr.15 s 53
Geokronitt Svenningdalen; Sulitjelma; Bleikvassli o.a Neumann (1985); BergVerkMus skr.15 s 71
Meneghinitt Jakobsbakken, Sulitjelma; Bleikvassli, Nordland Neumann (1985); Cook (1998)
Seligmannitt Sulitjelma Cook (1996); BergVerkMus skr. 15 s 63 
Bournonitt Svenningsdalen, Sulitjelma o.a Neumann (1985)
Diaforitt Mofjell, Nordland Pers. med. N.J.Cook 2001
Dufrenoysitt Blekvassli, Nordland Cook et al. (1998)
Boulangeritt Sulitjelma; Espeland; Forvik o.a Neumann (1985)
Jamesonitt Svenningsdal i Vefsn; Sulitjelma o.a Neumann (1985)
Ramdohritt Mofjell, Nordland Pers.med. N.J.Cook 2001
Zinkenitt Fjellberg skjerp Hitra Neumann (1985)

Miharaitt Konnerud BergVerkMus skr. 20 s 37
Aikinitt I kontaktforekomst, Konnerud Neumann (1985)

Schirmeritt ? Røros. (? Ikke sikkert påvist) Neumann (1985)

Giessenitt Bjørkåsen Neumann (1985)
Nuffielditt Tennvatn, Nordland BergVerkMus skr. 17 s 54
Galenobismutitt Bleka, Telemark; Bjørkåsen ; Glomsrudkollen o.a Neumann (1985)
Cosalitt Kløvereidnuten, Telemark; Bjørkåsen; Skien Neumann (1985)
Realgar Sulitjelma N.J. Cook (1996)
Djerfisheritt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7 
Rasvumitt Flekkeren, Skien BergVerkMus skr. 12 s 7